Laatste update 3 mei 2021 om 14:01

Als ondernemer in de zorg ben je (vaak) verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtenregeling. Als jij een basispakket afsluit bij SoloPartners voldoe jij aan deze eis. Twijfel jij of jij valt onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), doe dan hier de test.

De wettelijke eisen omtrent een klachtenregeling zijn hieronder opgesomd.

 • Merk je onvrede bij een cliënt: ga het gesprek aan en probeer te voorkomen dat deze onvrede escaleert in een klacht of geschil;
 • Zorg dat jouw cliënt gratis terecht kan bij een klachtenfunctionaris;
 • Zorg ervoor dat je bent aangesloten bij een door de minister erkende geschilleninstantie;
 • Indien onvrede zonder een klachtenfunctionaris is op te lossen hoeft de cliënt zijn klacht niet meer schriftelijk in te dienen;
 • Ontvang je schriftelijk een klacht dien je binnen 6 weken een oordeel over deze klacht te geven, welke je kunt verlengen naar 10 weken;
 • Registreer schriftelijke ontvangen klachten in een overzicht. Deze registratie bewaar je zolang je deze nodig heb. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan ‘De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld’;
 • Geheimhoudingsplicht; de informatie over klachten van jouw cliënten mag je niet delen met derden;
 • Bovengenoemde punten dienen vast te liggen in een klachtenregeling;
 • Communiceer jouw klachtenregeling met je cliënten op een voor hen begrijpelijke manier. Door bijv. een flyer in de wachtkamer te plaatsen, op je website hiernaar te vermelden of reik elke ‘nieuwe’ cliënt een folder aan.

Het is belangrijk dat het voor een cliënt altijd duidelijk is waar zij terecht kunnen met onvrede over de door jouw geleverde zorg. En weet hoe de klachtenregeling is georganiseerd. 

Indien je bij ons bent aangesloten kunnen jouw cliënten terecht bij onze klachtenfunctionaris, en je bent aangesloten bij de erkende geschilleninstantie van Stichting Klachtenregeling. Wij hebben onze klachtenregeling voor je uitgetekend in een flowchart zodat deze voor iedereen begrijpelijk is. Een lidmaatschap bij ons zorgt er dus voor dat jij gemakkelijk aan dit onderdeel van de Wkkgz kan voldoen.

SoloPartners ondersteuning

De Wkkgz behelst echter meer onderdelen dan enkel de klachtenregeling. In deze wetgeving is vastgesteld wat er nodig is om jouw kwaliteit van zorg te borgen en verbeteren. Lees ons artikel waarin we de 4 onderdelen kort hebben samengevat voor je. Wij kunnen je met ons kwaliteitspakket ondersteunen om te voldoen aan de andere eisen van de Wkkgz en andere eisen die er worden gesteld door de overheid en Belastingdienst. Binnen dit pakket bieden wij je tools om zelf aan de slag te gaan met de eisen die deze wetgeving stelt. Uiteindelijk ben jij de enige die bijvoorbeeld je incidenten kan melden en reflectieverslagen kan maken. Een Wkkgz-verzekering of pakket kan er dus niet voor zorgen dat je voldoet aan deze wetgeving. Jij bent namelijk degene die onderdelen uit dient te voeren, dat kan een ander niet voor je doen.

Als lid van het kwaliteitspakket mag jij onder andere jaarlijks gratis een VOG aanvragen, en krijg je toegang tot de  Vilans KICK-protocollen. Verder heb je een online portfolio, en de mogelijkheid om klachten, incidenten en datalekken te melden. De AVG wet vraagt ook initiatief van jou als ondernemer. Wij bieden je de mogelijkheid om een privacyverklaring te downloaden, welke gemakkelijk aan te passen is aan je eigen situatie.

Ons kwaliteitspakket wordt regelmatig uitgebreid naar de behoeften van onze leden, houd daarom onze nieuwsbrief in te gaten! Wij kunnen ons onderscheiden als brancheorganisatie, voor zzp’ers in de zorg, door jullie input. Dus mocht je nog wat missen aan informatie of zie je een mogelijk om een functie in onze pakketten toe te voegen, laat het ons weten.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 22000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket