Eisen Wkkgz

Laatste update 30 maart 2021 om 16:12

Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) ingegaan. Wat dien je te organiseren om te kunnen voldoen? Je leest het in het onderstaande artikel.

Een klachtenregeling is onvoldoende

Allereerst merken wij in de praktijk dat veel zzp’ers in de zorg nog steeds van mening zijn dat een diploma, aansluiting bij een klachtenregeling en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) voldoende is om als zzp’er te kunnen werken. Sinds de Wkkgz zijn de hiervoor genoemde onderdelen niet meer voldoende om te kunnen starten. Je hebt te maken met kwetsbare cliënten en vanwege die afhankelijkheid moet de kwaliteit van zorg op een aantal wijzes geborgd zijn. De overheid heeft in de Wkkgz vastgelegd wat goede zorg is. In deze wet is ook vastgelegd wat er nodig is wanneer cliënten een klacht hebben over de ontvangen zorg. Zo is er dus een bepaalde standaard neergezet met betrekking tot de kwaliteit van zorg en wordt ervoor gezorgd dat een cliënt laagdrempelig zijn onvrede over geleverde zorg kan uiten.

Wat moet je als zzp’er op orde hebben om te voldoen aan de Wkkgz? We hebben de grote richtlijnen hieronder voor je neergezet.

1. Het opzetten van een kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een ‘systematische’ manier van werken, waarbij jij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel hebt staan. Eigenlijk is het een bepaalde werkwijze/procedure die je neerzet voor jezelf. De andere onderdelen hieronder komen ook terug in dit systeem. Welke praktische zaken maken onderdeel uit van zo’n kwaliteitssysteem? In het kort:

 • Je volgt en handelt vanuit professionele standaarden jouw beroepsgroep;
 • Het bijhouden van cliëntdossiers. Je registreert een aantal onderdelen zoals de resultaten van jouw zorg en behandeling;
 • Je registreert klachten en opmerkingen van cliënten en ziet deze als een basis om jouw kwaliteit van zorg te verbeteren;
 • Het registreren van incidenten en het informeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als dat verplicht is;
 • Je reflecteert periodiek op je eigen handelen en voert verbeteringen door.

2. Hoe om te gaan met klachten

Deze wetgeving zorgt ervoor dat cliënten laagdrempelig onvrede over geleverde zorg kunnen uiten. Dit betekent voor jou, als zorgaanbieder, dat je aangesloten dient te zijn bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. Hier kan de cliënt formeel zijn of haar klacht indienen.
In de voorfase, bij onvrede, dient de cliënt contact te kunnen leggen met een klachtenfunctionaris die namens jou op een onafhankelijke wijze vragen en klachten behandelt. Een abonnement op een klachtenfunctionaris en een door het ministerie erkende geschilleninstantie is voor veel zzp’ers de logische weg. Alle leden van SoloPartners hebben een aansluiting hierop. Bij ons ben je aangesloten bij Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders in het overzicht van de overheid zie je dat deze instantie erkend is. Buiten het feit dat je erover moet beschikken, wordt ook verwacht dat je op een professionele wijze invulling geeft aan jouw klachtenregeling. Voorlichting en informatie over hoe cliënten hun onvrede kunnen uiten dienen ten alle tijden beschikbaar en duidelijk te zijn.

3. Het leren van incidenten

De wettelijke definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Het is van groot belang dat als er iets fout gaat rondom een cliënt, dit in het vervolg voorkomen wordt. Dat kan alleen als je lering trekt uit wat er gebeurd is.
Om te kunnen leren van incidenten dien je deze te registreren zodat je bewust aan de slag gaat met jezelf de vraag te stellen wat, hoe en waarom dit incident heeft plaatsgevonden. Door deze onderdelen bij een incident te registreren heb je altijd een bewijs dat je voldoet aan deze eis indien de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) dit wil inspecteren. Daarnaast ben je verplicht om de cliënt zelf te informeren over datgene wat ‘verkeerd’ gegaan is en dit gesprek in het cliëntendossier te noteren. Er is dus een notulen van het gesprek nodig voor het zorgdossier en een notulen van het incident voor jezelf om er een les uit te halen.

4. Overige wettelijke verplichtingen

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen, afhankelijk van welke zorg je levert. Lever je Wlz-zorg? Dan moet je sowieso beschikken over een VOG. Kwaliteitsleden van SoloPartners krijgen de VOG gratis. Werk je met andere zorgverleners in een team en vertrouw je op elkaar om de continuïteit van zorg te borgen? Dan dien je te achterhalen met wie je werkt en of die persoon gekwalificeerd is om de zorg te verlenen. ‘Vergewisplicht‘ heet dat. Werk je met medische technologie, bijvoorbeeld omdat je voetzorg levert? Dan dien je deze apparatuur gecertificeerd te houden. Als je in aanraking komt met huiselijk geweld dien je hier melding van te maken bij Veilig Thuis. Tenslotte ben je verplicht om informatie over andere zorgaanbieders te verstrekken aan de cliënt.

Tot zover een kort overzicht van de eisen de deze wetgeving met zich meebrengt.

Eisen voor de Wkkgz, val jij onder deze wetgeving?

Niet alle zzp’ers in de zorg vallen onder deze wetgeving. Het ministerie van VWS heeft in de Wkkgz handreiking voor zzp’ers benoemd welke zzp’ers er moeten voldoen aan de eisen. SoloPartners ontwikkelde een eenvoudige tool om direct te bepalen of jouw eenmanszaak onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg valt. Klik hier en zoek op jouw eigen bedrijfnaam. Op die manier achterhaal je onmiddellijk of je onder de Wkkgz eisen valt.

Uitzonderingen, wat nu?

Het kan voorkomen dat je je inschrijft onder een SBI-code bij de Kamer van Koophandel (KvK) die stelt dat jij onder deze wetgeving valt. Echter zijn er uitzonderingen, deze vind je in de brochure van de Rijksoverheid. Indien je dus gebruik maakt van een SBI-code waarbij je dient te voldoen aan de eisen van de Wkkgz maar onder de uitzondering valt, in de hiervoor genoemde brochure, is het van belang dat je in een document beargumenteert waarom jij niet hoeft te voldoen aan de Wkkgz. Zodat bij controle jij dit document direct kunt aantonen.

Dien jij te voldoen aan de Wkkgz? Dan dien je bovenstaande eisen vorm en inhoud te geven. Ons kwaliteitspakket ondersteunt jou in dit proces. Daarnaast bieden we ondersteuning aan om aan eisen van de Belastingdienst te voldoen.  Word lid >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 19000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket