Wkkgz eisen overzichtelijk onder elkaar

Eisen Wkkgz

Laatste update 28 september 2022 om 12:08

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) ingegaan. Hoe jij als zzp’er in de zorg ervoor zorgen kunt dat je aan de verplichtingen vanuit deze wetgeving voldoet, leggen we je hier uit.

Allereerst merken wij in de praktijk dat veel zzp’ers in de zorg nog steeds van mening zijn dat een diploma, aansluiting bij een klachtenregeling en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) voldoende is om als zzp’er te kunnen werken. Met ingang van de Wkkgz zijn de hiervoor genoemde onderdelen niet meer voldoende om te kunnen starten. Je hebt te maken met kwetsbare cliënten en vanwege die afhankelijkheid moet de kwaliteit van zorg geborgd zijn. De overheid heeft in de Wkkgz vastgelegd wat goede zorg is.

Wat moet je als zzp’er op orde hebben om te voldoen aan de Wkkgz? We hebben de 4 grote richtlijnen hieronder voor je neergezet.

1. Het opzetten van een kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een ‘systematische’ manier van werken. Eigenlijk is het een bepaalde werkwijze/procedure die je neerzet voor jezelf. De andere richtlijnen hieronder komen ook terug in dit systeem. Welke praktische zaken maken onderdeel uit van zo’n kwaliteitssysteem? In het kort:

 • Je volgt en handelt vanuit professionele standaarden die gelden voor jouw beroepsgroep;
  Concrete tips hoe je dit aanpakt vind je in het artikel: Hoe maak ik een kwaliteitssysteem, deel 1.
 • Het bijhouden van cliëntendossiers. Je registreert een aantal onderdelen zoals de resultaten van jouw zorg en behandeling. Lees het artikel Wat moet er in het zorgdossier staan volgens de Wkkgz voor concrete tips om invulling te geven aan dit onderdeel binnen jouw kwaliteitssysteem.
 • Je registreert klachten en opmerkingen van cliënten en gebruikt deze als basis om jouw kwaliteit van zorg te verbeteren (zie punt 2 hieronder). Concrete informatie over wat je dient op te nemen in jouw kwaliteitssysteem vind je terug in het artikel Richtlijnen voor de klachtenregistratie;
 • Het registreren van incidenten en het informeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als dat verplicht is (zie punt 3 hieronder). Direct naar het artikel dat duidelijke uitleg geeft voor je eigen kwaliteitssysteem: Veilig incidenten Melden voor zzp’ers in de zorg;
 • Je reflecteert periodiek op je eigen handelen en voert verbeteringen door. Minimaal eens per jaar. Meer info.

2. Hoe om te gaan met klachten

Deze wetgeving zorgt ervoor dat cliënten laagdrempelig onvrede over geleverde zorg kunnen uiten. Dit betekent voor jou, als zorgaanbieder, dat je aangesloten moet zijn bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. Hier kan de cliënt formeel zijn of haar klacht indienen. In de voorfase, bij onvrede, dient de cliënt contact te kunnen leggen met een klachtenfunctionaris die namens jou, op een onafhankelijke wijze, vragen en klachten behandelt. Een abonnement op een klachtenfunctionaris en een door het ministerie erkende geschilleninstantie is voor veel zzp’ers de logische weg. Richtlijnen voor de klachtenregistratie bied je meer zicht op de eisen vanuit de Wkkgz.

Alle leden van SoloPartners hebben een aansluiting hierop en daarmee dit onderdeel op orde. Bij ons ben je aangesloten bij Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders in het overzicht van de overheid zie je dat deze instantie erkend is. Buiten het feit dat je erover moet beschikken, wordt er ook van je verwacht dat je op een professionele wijze invulling geeft aan jouw klachtenregeling. Voorlichting en informatie over hoe cliënten hun onvrede kunnen uiten dienen ten alle tijden beschikbaar en duidelijk te zijn voor jouw cliënten.

3. Het leren van incidenten

De wettelijke definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Het is van groot belang dat als er iets fout gaat rondom een cliënt, dit in het vervolg voorkomen wordt. Dat kan alleen als je lering trekt uit wat er gebeurd is. Weet dat er een informatieplicht geldt voor incidenten.

Let op is het een calamiteit, dan dien je anders te handelen. Lees meer in het artikel Calamiteit, incident, complicatie: de verschillen.

Om te kunnen leren van incidenten dien je deze te registreren zodat je bewust aan de slag gaat met jezelf de vraag te stellen wat, hoe en waarom dit incident heeft plaatsgevonden. Door deze onderdelen bij een incident te registreren heb je altijd een bewijs dat je voldoet aan deze eis indien de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) dit wil inspecteren. Daarnaast ben je verplicht om de cliënt zelf te informeren over datgene wat ‘verkeerd’ gegaan is en dit gesprek in het cliëntendossier te noteren. Er is dus een notulen van het gesprek nodig voor het zorgdossier en een notulen van het incident voor jezelf om er een les uit te halen.

Hoe kun je nu een procedure opzetten voor in je kwaliteitssysteem? Veilig Incidenten Melden voor zzp’ers in de zorg geeft meer uitleg.

4. Overige wettelijke verplichtingen

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen, afhankelijk van welke zorg je levert. Lever je Wlz-zorg? Dan moet je sowieso beschikken over een VOG. Kwaliteitsleden van SoloPartners krijgen de VOG gratis. Werk je met andere zorgverleners in een team en vertrouw je op elkaar om de continuïteit van zorg te borgen? Dan dien je te achterhalen met wie je werkt en of die persoon gekwalificeerd is om de zorg te verlenen. ‘Vergewisplicht‘ heet dat. Werk je met medische technologie, bijvoorbeeld omdat je voetzorg levert? Dan dien je deze apparatuur gecertificeerd te houden. Als je in aanraking komt met huiselijk geweld dien je hier melding van te maken bij Veilig Thuis. Tenslotte ben je verplicht om informatie over andere zorgaanbieders te verstrekken aan de cliënt.

Tot zover een kort overzicht van de eisen de deze wetgeving met zich meebrengt. Voor de informatie vanuit de overheid lees de Handreiking Wkkgz voor zzp’ers.

Eisen voor de Wkkgz, val jij onder deze wetgeving?

Lees het artikel Wkkgz voor wie? om erachter te komen voor welke zzp’ers in de zorg bovenstaande eisen gelden en of je hiermee aan de slag moet.

Dien jij te voldoen aan de Wkkgz? Dan dien je bovenstaande eisen vorm en inhoud te geven. Ons kwaliteitspakket ondersteunt jou in dit proces. Daarnaast bieden we ondersteuning aan om aan eisen van de Belastingdienst te voldoen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket