Wkkgz eisen overzichtelijk onder elkaar

Wkkgz eisen

Laatste update 12 oktober 2022 om 11:52

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) ingegaan. We leggen je in dit artikel graag uit hoe jij als zzp’er in de zorg ervoor kunt zorgen dat je de eisen op orde hebt.

Veel zzp’ers in de zorg zijn van mening dat een diploma, een aansluiting bij een klachtenregeling en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voldoende is om als zzp’er te kunnen werken. Met de ingang van de Wkkgz zijn bovenstaande onderdelen niet meer voldoende om aan de slag te gaan als zzp’er in de zorg. Je hebt te maken met kwetsbare cliënten en vanwege die afhankelijkheid moet de kwaliteit van zorg geborgd zijn. In de Wkkgz is vastgelegd wat goede zorg is. We nemen je mee in de onderdelen van de Wkkgz waar jij als zzp’er aan moet voldoen:

1. Het opzetten van een kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een ‘systematische’ manier van werken. Eigenlijk is het een bepaalde werkwijze/procedure die je neerzet voor jezelf. De andere richtlijnen hieronder komen ook terug in dit systeem. Welke praktische zaken maken onderdeel uit van zo’n kwaliteitssysteem? In het kort:

 • Professionele standaarden: je volgt en handelt vanuit de professionele standaarden die gelden voor jouw beroepsgroep. We leggen je uit wat dit voor jou inhoudt in het artikel: Het kwaliteitssysteem: Protocollen.
 • Het bijhouden van cliëntendossiers: je registreert een aantal onderdelen zoals de resultaten van jouw zorg en behandeling. Hoe je dat moet doen lees je in het artikel: Wat moet er in het zorgdossier staan.
 • Klachten en opmerkingen registreren: dit gebruik je als basis om de kwaliteit van de door jou geleverde zorg te verbeteren (zie paragraaf 2. Omgaan met klachten). Hoe je dat doet lees je in het artikel: Richtlijnen voor de klachtenregistratie;
 • Veilig Incidenten Melden (VIM): Incidenten registreren en het informeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als dat verplicht is (zie paragraaf 3. Leren van incidenten). Lees hier alles over veilig incidenten melden: Veilig incidenten Melden.
 • Periodiek reflecteren (intervisie): je reflecteert op je eigen handelen en voert verbeteringen door. Minimaal eens per jaar. Wij bieden tijdens onze bijeenkomsten ook de ruimte voor intervisie. Wil je weten wat intervisie is? Je vindt alle informatie over intervisie in het artikel : Wat is intervisie.

2. Omgaan met klachten

De naam van deze wetgeving zegt het al, Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze wet zorgt ervoor dat cliënten op een laagdrempelige manier hun onvrede kunnen uiten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Jouw cliënten kunnen hier gebruik van maken als jij bent aangesloten bij een door de overheid erkende klachtenregeling.

Hier kan de cliënt formeel zijn of haar klacht indienen. In de voorfase, bij onvrede, dient de cliënt contact te kunnen leggen met een klachtenfunctionaris die namens jou, op een onafhankelijke wijze, vragen en klachten behandelt. Richtlijnen voor de klachtenregistratie biedt je meer zicht op de eisen vanuit de Wkkgz.

Ben jij lid van SoloPartners? Dan heb je dit op orde. Je bent dan aangesloten bij de Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders. Deze instantie is erkend door de overheid. Alleen een aansluiting bij een klachtenregeling is echter niet voldoende. Er wordt van je verwacht dat je op een professionele manier invulling geeft aan jouw klachtenregeling.

Zorg ervoor dat jouw cliënten op de hoogte zijn van jouw klachtenregeling, dit moet ten alle tijden beschikbaar en duidelijk zijn voor jouw cliënten. Het is belangrijk dat je weet welke stappen de cliënt kan zetten bij onvrede.

3. Leren van incidenten

De wettelijke definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Het is van groot belang dat als er iets fout gaat rondom een cliënt, je hiervan leert zodat dit in het vervolg niet meer kan gebeuren. Voor incidenten geldt een informatieplicht.

Let op is het een calamiteit, dan moet je anders handelen. Hoe je dat doet lees je in het artikel: Calamiteit, incident, complicatie: de verschillen.

Om te kunnen leren van incidenten dien je deze te registreren zodat je bewust aan de slag gaat met jezelf de vraag te stellen wat, hoe en waarom dit incident heeft plaatsgevonden. Door deze onderdelen bij een incident te registreren heb je altijd bewijs dat je voldoet aan deze eis wanneer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) dit wil inspecteren. Daarnaast ben je verplicht om de cliënt te informeren over datgene wat ‘verkeerd’ gegaan is en dit gesprek in het cliëntendossier te noteren. Er is dus een notulen van het gesprek nodig voor in het zorgdossier en een notulen van het incident voor jezelf om er een les uit te halen.

Hoe kun je nu een procedure opzetten voor in je kwaliteitssysteem? In het artikel: Veilig Incidenten Melden leggen we je alles uit.

4. Overige wettelijke verplichtingen

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen, afhankelijk van welke zorg je levert. Lever je Wlz-zorg? Dan moet je sowieso beschikken over een VOG. Kwaliteitsleden van SoloPartners krijgen de VOG gratis. Werk je met andere zorgverleners in een team en vertrouw je op elkaar om de continuïteit van zorg te borgen? Dan dien je te achterhalen met wie je werkt en of die persoon gekwalificeerd is om de zorg te verlenen. ‘Vergewisplicht‘ heet dat. Werk je met medische technologie, bijvoorbeeld omdat je voetzorg levert? Dan dien je deze apparatuur gecertificeerd te houden. Als je in aanraking komt met huiselijk geweld dien je hier melding van te maken bij Veilig Thuis. Tenslotte ben je verplicht om informatie over jouw gehanteerde tarieven, ervaringen van anderen clienten en kwaliteit als zorgaanbieder te verstrekken aan de cliënt.

Tot zover een kort overzicht van de eisen de deze wetgeving met zich meebrengt. Voor de informatie vanuit de overheid lees de Handreiking Wkkgz voor zzp’ers.

Eisen voor de Wkkgz, val jij onder deze wetgeving?

Lees het artikel Wkkgz – voor wie? om erachter te komen voor welke zzp’ers in de zorg bovenstaande eisen gelden en of je hiermee aan de slag moet.

Moet jij voldoen aan de eisen van de Wkkgz? Dan dien je bovenstaande eisen vorm en inhoud te geven. Ons kwaliteitspakket ondersteunt jou in dit proces. Daarnaast bieden we in dit pakket ondersteuning aan om aan eisen van de Belastingdienst te voldoen.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket