Wkkgz eisen overzichtelijk onder elkaar

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Aangepast op: 24 januari 2020 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) ingegaan. Vanaf dat moment staat de zzp’er in de zorg als ‘solistisch werkende zorgaanbieder’ vermeld in deze wet. In dit artikel zetten we de eisen kort onder elkaar.

Een klachtenregeling is onvoldoende

We merken in de praktijk dat veel zzp’ers in de zorg nog steeds van mening zijn dat een diploma, aansluiting bij een klachtenregeling en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) voldoende is om als zzp’er te kunnen werken. Sinds de Wkkgz zijn de hiervoor genoemde onderdelen niet meer voldoende om te kunnen starten. Je hebt te maken met kwetsbare cliënten en vanwege die afhankelijkheid moet de kwaliteit van zorg op een aantal wijzes geborgd zijn.

Wat moet je als zzp’er op orde hebben om te voldoen aan de Wkkgz? We hebben de grote richtlijnen hieronder voor je neergezet.

Alleen een klachtenregeling is niet voldoende, met ons kwaliteitspakket
kun je aan de andere eisen van de Wkkgz voldoen.

1. Het opzetten van een kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een ‘systematische’ manier van werken, waarbij jij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel hebt staan. Welke praktische zaken maken onderdeel uit van zo’n kwaliteitssysteem?

  • Je volgt professionele standaarden. Je onderschrijft de beroepscode van jouw beroepsgroep en handelt hier naar;
  • Het bijhouden van cliëntdossiers. Je registreert de resultaten van jouw zorg en behandeling;
  • Je registreert klachten en opmerkingen van cliënten en ziet deze als een basis om jouw kwaliteit van zorg te verbeteren;
  • Het registreren van incidenten en het informeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als dat verplicht is;
  • Je reflecteert periodiek op je eigen handelen en voert verbeteringen door.

2. Hoe om te gaan met klachten

Je dient als zzp’er in de zorg de beschikking te hebben over een door de overheid erkende Geschilleninstantie. Hier kan de cliënt formeel zijn of haar klacht indienen. In de voorfase dient de cliënt contact te kunnen leggen met een klachtenfunctionaris die namens jou op een onafhankelijke wijze vragen en klachten behandelt. Een abonnement op een klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie is voor veel zzp’ers de logische weg. Alle leden van SoloPartners hebben een aansluiting hierop. Buiten het feit dat je erover moet beschikken, wordt ook verwacht dat je op een professionele wijze invulling geeft aan jouw klachten behandeling. Voorlichting en informatie over hoe cliënten mogen klagen horen hierbij.

3. Het leren van incidenten

De wettelijke definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Het is van groot belang dat als er iets fout gaat rondom een cliënt, dit in het vervolg voorkomen wordt. Dat kan alleen als je lering trekt uit wat er gebeurd is. Je dient incidenten te registreren. Hier kan op een later moment door de Inspectie naar gevraagd worden. Daarnaast ben je verplicht om de cliënt zelf te informeren over datgene wat verkeerd gegaan is. Precieze details over hoe je dat moet doen staan vermeld in ons artikel Heeft jouw client een klacht

4. Overige wettelijke verplichtingen

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen, afhankelijk van welke zorg je levert. Lever je Wlz-zorg? Dan moet je sowieso beschikken over een VOG. Kwaliteitsleden van SoloPartners krijgen de VOG gratis. Ben je geen kwaliteitslid, dan kun je de VOG aanvragen bij een van onze partners. Werk je met andere zorgverleners in een team en vertrouw je op elkaar om de continuïteit van zorg te borgen? Dan dien je te achterhalen met wie je werkt en of die persoon gekwalificeerd is om de zorg te verlenen. ‘Vergewisplicht’ heet dat. Werk je met medische technologie, bijvoorbeeld omdat je voetzorg levert? Dan dien je deze apparatuur gecertificeerd te houden. Als je in aanraking komt met huiselijk geweld dien je hier melding van te maken bij Veilig Thuis. Tenslotte ben je verplicht om informatie over andere zorgaanbieders te verstrekken aan de cliënt.

Tot zover een kort overzicht over de Wkkgz eisen die sinds januari 2016 gelden.

Eisen voor de Wkkgz, val jij onder deze wetgeving?

Niet alle zzp’ers in de zorg vallen onder de Wkkgz. Het ministerie van VWS heeft in de Wkkgz handreiking voor zzp’ers benoemd welke zzp’ers er moeten voldoen aan de eisen. SoloPartners ontwikkelde een eenvoudige tool om direct te bepalen of jouw eenmanszaak onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg valt. Klik hier en zoek op jouw eigen bedrijfnaam. Op die manier achterhaal je onmiddellijk of je onder de Wkkgz eisen valt.

Het kan voorkomen dat je je inschrijft onder een SBI-code bij de Kamer van Koophandel (KvK) die stelt dat jij onder deze wetgeving valt. Echter zijn er uitzonderingen, deze vind je in de brochure van de Rijksoverheid. Indien je dus gebruik maakt van een SBI-code waarbij je dient te voldoen aan de eisen van de Wkkgz maar onder de uitzondering valt is het van belang dat je in een document beargumenteert waarom jij dus niet hoeft te voldoen aan de Wkkgz. Zodat bij controle jij dit document direct kunt aantonen.

Ben je ingeschreven bij de KvK en val je onder de Wkkgz? Dan dien je bovenstaande eisen zelf vorm en inhoud te geven. Heb je daar geen zin in en wil je vooral bezig zijn met de praktijk? Dan kun je kiezen voor een lidmaatschap als kwaliteitslid van SoloPartners en zijn je Wkkgz eisen binnen onze online omgeving zover mogelijk voor je uitgewerkt. Word kwaliteitslid >>

Dit artikel delen