Welke stappen kan jouw cliënt ondernemen bij een klacht?

Geplaatst op: 22 januari 2019 - Aangepast op: 23 oktober 2020 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Als zorgaanbieder dien je onder andere te voldoen aan de Wkkgz. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Een van de eisen van de Wkkgz is dat je in het bezit moet zijn van een klachtenregeling. En daarbij dus een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Op die manier zorg je ervoor dat je het voor jouw cliënt zo makkelijk mogelijk maakt om een klacht in te dienen. De drempel om een klacht in te dienen wordt op die manier verlaagd, en dat zorgt ervoor dat jij meteen en professioneel kunt inspelen op de klachten van je cliënten.

De Wkkgz heeft echter nog veel meer eisen waaraan jij moet voldoen. Een klachtenregeling is immers niet hetzelfde als de Wkkgz. Wij hebben in onze kennisbank verschillende onderwerpen gewijd aan de Wkkgz. En wij proberen dan ook zoveel mogelijk handvatten te bieden zodat jij als ondernemer kunt voldoen aan deze wet. Zo hebben wij in ons basispakket een klachtenregeling waar je je bij kunt aansluiten. In ons kwaliteitspakket vind je naast de klachtenregeling nog meer tools om te kunnen voldoen aan de Wkkgz.

Ben je benieuwd naar de stappen die jouw cliënten kunnen ondernemen indien zij ontevreden zijn over de door jou geleverde zorg? Wij hebben een overzichtelijk stroomschema ontwikkeld. Hierin staan alle stappen die jouw cliënt kan doorlopen als hij of zij een klacht wil indienen.

Stroomschema klachtenregeling

Dit document vind je ook terug in je digitale omgeving, onder het kopje ‘Klachtenregeling’. Vervolgens kies je het document ‘Stroomschema klachtenregeling’ daar zie je het klachtenproces terug. Wij raden je aan om dit document op jouw website te plaatsen of aan jouw cliënt te geven. Zodat altijd duidelijk is welke stappen zij kunnen ondernemen inzien er zich een klacht voor doet.

Indien je nog vragen hebt omtrent de klachtenregeling kan je een e-mail sturen naar info@solopartners.nl.

Dit artikel delen