Reflecteren en intervisie – is dat het hetzelfde?

Bericht update 28 maart 2022 om 09:03

Op grond van de Wkkgz (artikel 7) dien je als zorgverlener ten minste één keer per jaar te reflecteren op je zorg. Dat klinkt mooi maar wat betekent dat nu? En hoe doe je dat? In dit artikel informeren we je en laten we zien hoe jij invulling kunt geven aan deze verplichting.

In de Wkkgz-handreiking voor zzp’ers die het ministerie heeft gepubliceerd valt te lezen dat naast de periodieke klachten ook verbeteringen naar aanleiding van die reflectie moet doorvoeren. De resultaten van je zorgverlening vormen de basis voor de reflectie. Daarbij dien je ook eventuele incidenten en klachten uit de voorgaande periode te betrekken. Het doel is dus om te leren van de resultaten, klachten en incidenten en verbeteringen op basis daarvan door te voeren.

Vormen van reflectie

Reflecteren kun je prima alleen. Dat heet dan zelfreflectie. Als professional in de zorg doe je dit waarschijnlijk al onbewust als je zorg verleent. Dit is dan ook niet waar de Wkkgz op doelt. Met reflectie in de zin van de Wkkgz doelen op reflectie samen met anderen, ook wel intervisie genoemd. Intervisie en reflectie zijn dus niet helemaal hetzelfde, intervisie is reflectie samen met anderen, ook wel groepsreflectie genoemd. Andere vormen van groepsreflectie zijn brainstormreflectie, puntreflectie en succesreflectie.

Op deze website vind je verdere informatie en praktische tips voor het opzetten en uitvoeren van reflectiesessies.

Met wie?

Reflectie dient plaats te vinden met beroepsgenoten. Let op, dit begrip mag je ruim interpreteren. Als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg mag je reflecteren met verpleegkundigen in de ouderenzorg of in een ziekenhuis. Uiteraard mag je ook kiezen voor directe collega’s of leden van je beroepsorganisatie. Ook zijn er intervisiegroepen waar je je bij kunt aansluiten.

Overige eisen aan reflecteren

Een reflectiesessie bestaat uit meer dan alleen praten. Het is bedoeling dat je vastlegt wat je bespreekt. Dat hoeft niet uitvoerig, maar bepaalde elementen dienen zwart op wit te staan.

Zo dient de casus kort te worden beschreven. Daarnaast dien je de bereikte conclusies en de voorgenomen maatregelen ter verbetering te noteren. Let op, in de verslaglegging mogen geen persoonsgegevens van cliënten worden opgenomen. Zorg ook dat alle deelnemers de verslagen ontvangen en bewaren. De IGJ kan je vragen om een bewijs van reflectie.

Voer de voorgenomen maatregelen ter verbetering ook daadwerkelijk uit. De IGJ kan aan de hand van de reflectieverslagen namelijk zien welke verbeteringen je hebt voorgenomen en kan dus ook controleren of je ze hebt doorgevoerd.

Leg daarnaast een eventueel evaluatiemoment vast. Voer die evaluatie dan ook uit en leg vast of je verbeteringen het gewenste resultaat hebben gehad. Zo niet, leg dan vast wat je daartegen gaat doen en leg ook daar het evaluatiemoment voor vast.

Kwaliteitsleden van SoloPartners vinden op hun ledenpagina een online formulier waarin er 3 manieren van reflecteren worden gedeeld.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket