Heb ik een VOG nodig om aan de Wkkgz te voldoen?

Geplaatst op: 7 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Ja en nee is het antwoord op deze vraag. Je dient indien je Wlz-zorg verleent een VOG aan te leveren welke niet ouder dan 3 jaar mag zijn. Deze moet je dan ook kunnen tonen indien de client, IGJ of opdrachtgever daar om vraagt. Indien je zorg verleent die niet onder de Wlz valt is het niet nodig een VOG aan te leveren.

Wlz betekent: ‘Wet langdurige zorg’ en regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Deze mensen zijn volledig van jou afhankelijk, en dat maakt deze mensen enorm kwetsbaar. Met het aanvragen van een VOG worden een aantal zaken gescreend. De instantie die de VOG uitgeeft heet Justis, zij onderzoekt of je strafbare feiten hebt gepleegd. Als je geen strafbare feiten hebt gepleegd dan wordt de VOG afgegeven. Heb je wel strafbare feiten gepleegd dan gaat Justis onderzoeken of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Zo hoeft een snelheidsovertreding niet altijd relevant te zijn voor een baan in de zorg. Voor meer informatie over de verklaring omtrent gedrag, of om direct online een VOG aan te vragen, verwijs ik je graag door naar mijnvogaanvraag.nl.

 

Dit artikel delen