Corona

Het coronavirus, ook wel bekend als Covid-19, heeft ervoor gezorgd dat we ons in een bizarre situatie bevinden. Onder onze leden zien wij verschillende behoeftes terug, de ene zzp’er zit ineens zonder werk waar de ander de vraag niet aan kan. Als brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg willen wij jullie actuele informatie bieden en belangrijke bronnen delen die in deze tijden van belang kunnen zijn.

Wij zorgen dat deze pagina up-to-date blijft.

Algemene maatregelen

Allereerst willen wij jullie verwijzen naar de Rijksoverheid welke de ‘Nederlandse aanpak van het coronavirus: maatregelen en veelgestelde vragen’ communiceert. Hier lees je dus de laatste informatie over de maatregelen die de overheid heeft ingevoerd.

Wanneer is het verantwoord om te werken?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over het coronavirus voor zorgprofessionals. Duidelijk is dat deze informatie gericht is op de inzet van medewerkers en niet op zzp’ers. Deze informatie is (nog) niet beschikbaar, lees daarom de huidige richtlijnen en maak op basis van de beschikbare informatie de keuze of het verantwoord is om te werken.

LCI richtlijnen; symptomen, maatregelen.. je vind ze bij RIVM

Op deze pagina vind je een richtlijn eigenlijk voor GGD’s en ziekenhuizen maar naar ons idee ook voor jullie. Hier staat beschreven hoe te handelen indien er een verdenking is corona. Je vindt hier de ziekteverschijnselen, incubatietijd e.d. terug zodat ook jij beter in staat bent om iemand met dit virus te herkennen. Ook hebben wij een handig overzicht gemaakt van alle beschikbare richtlijnen per sector, en buiten het ziekenhuis.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Richtlijn PBM-gebruik buiten het ziekenhuis. Vanwege het grote tekort aan PBM’s zijn er richtlijnen opgesteld door het RIVM, laten we er samen voor zorgen dat dit noodzakelijk goed enkel ingezet wordt indien nodig. Specifiek beleid wordt nog geformuleerd. Richtlijnen binnen ziekenhuizen zijn verschillend. Voor zover ons bekend is, krijgen zzp’ers die een ziekenhuis of verpleeghuis ondersteunen met hun inzet de nodige PBM’s vanuit die instelling indien voorradig.

Heb je zelf te maken met een incidentele besmetting bij een eigen opdracht en beschik je niet over voldoende beschermingsmaterialen? Benader dan één van de coördinatoren van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (ROAZ). De ROAZ wordt gebruikt om de distributie van beschermingsmiddelen te verdelen.

Kan het ROAZ je niet helpen? Door materialen tegen inkoopprijs aan te bieden in onze webshop hopen we onze achterban te faciliteren met materialen om zichzelf te beschermen.

Meldpunt tekort PBM

V&VN heeft een meldpunt geopend waar je het tekort aan deze beschermende middelen kunt melden. Doel is om signalen snel te verzamelen en te bespreken met het ministerie, bonden en andere gerelateerde partijen om tot oplossingen te komen.

Vraagstukken voor ondernemers

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een groot aantal vragen, inclusief antwoord, met betrekking tot het virus voor ondernemers op de website beschikbaar gesteld. Lees de veel gestelde ondernemersvragen over corona. Ook vragen over mogelijke regelingen m.b.t. het wegvallen van vraag naar jouw aanbod komen hier terug. Heb je een vraag die er niet bij staat bel dan naar het adviesteam van de Kvk: 0800 – 2117. Kom je er met hen niet uit, denken wij graag met je mee.

Onze partner Eldermans Geerts heeft een overzicht gemaakt waarin financiële regelingen voor zorgaanbieders en zorgorganisaties terug te vinden zijn.

Protocollen

Iedereen kan gratis gebruik maken tijdens de coronacrisis van de Vilans-KICK protocollen. Wil je je kennis opfrissen of je voorbereiden door middel van het lezen van de werkinstructies maak hier dan gebruik van.

Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

Er is een grote kans dat jij als zorgprofessional tijdens deze crisis verschillende ingrijpende gebeurtenissen ervaart. Het contactpunt van ARQ IVP is er voor jou, zij bieden ondersteuning bij de psychosociale aspecten van je werk met betrekking tot het coronavirus.

Vragen vanuit de cliënt

Heeft de cliënt, familieleden, mantelzorgers of naasten vragen over de zorg of ondersteuning in deze coronacrisis. Verwijs hen dan naar het Nationale zorgnummer.

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel versneld samenbrengen

Extra handen voor de zorg is een burgerinitiatief waarbij er oud-zorgverleners, studenten en docenten van zorgopleidingen worden geworden om zich tijdelijk in te zetten in de zorg. Daarnaast wordt hier de vraag vanuit zorgorganisaties gevraagd om zo een match te kunnen maken.

Meldpunt

Als brancheorganisatie zijn we benieuwd naar hoe het jou vergaat in de praktijk. Heb je een verhaal te vertellen of een tip te delen? Informeer ons dan via ons contactformulier of bel ons even. Mocht er aanleiding zijn om meer informatie over het coronavirus te delen, dan lees je dat uiteraard op onze website.

Contact ons

Wij hebben verschillende artikelen geschreven welke betrekking hebben om het coronavirus. Hieronder een overzicht van de geschreven artikelen;

Update coronavirus: wat moet je weten als zzp’er in de zorg? In dit artikel gaan we in op onze kijk op jouw verantwoordelijkheid als ondernemer en zorgverlener.
Update 2 Coronavirus voor zzp’ers in de zorg. In dit artikel nemen we je o.a. mee in een paar praktijkvoorbeelden. Kom je in de problemen indien je kiest voor één opdrachtgever, wat als de zorg wordt afgezegd?
Update 3 coronavirus en zzp’ers in de zorg geeft meer informatie over geannuleerde opdrachten, zorgverzekeraars die inkomen garanderen, aanpak van IGJ en een tijdelijke versoepeling van toetreding in de Wlz.
Update 4 coronavirus: frustraties zorgprofessionals lopen op gaat in op waar de pijnpunten liggen.
Update 5 coronavirus: problemen in de praktijk worden niet opgelost hier komt het erop neer dat de beloftes die de minister doet over de beschikbaarheid van beschermingsmaterialen en het doen van tests, niet op orde komen in de praktijk.

Nu nog meer dan ooit te voren waarderen wij wat jullie doen. Wij proberen jullie zo goed mogelijk te ondersteunen. Wil je je verhaal kwijt, even sparren of advies neem dan contact met ons op. Indien jij nog een belangrijke informatiebron mist horen wij dat graag.