De val van het kabinet – nieuw perspectief voor zzp’ers?

Loe van Erp SoloPartners

Bericht geplaatst 25 juli 2023 om 09:46

Met de val van het kabinet Rutte IV is er plotseling een totaal nieuwe, onzekere situatie ontstaan. Dat geldt zeker ook voor de zorgsector en de zzp’ers in de zorg aangezien er nogal wat wet- en regelgeving in voorbereiding was. Wat gebeurt daar nu mee? Loe van Erp, algemeen directeur van SoloPartners, waagt zich aan een voorspelling…

Tweede kamer is aan zet

De Tweede Kamer debatteert in september over de onderwerpen en wetsvoorstellen waaraan het demissionaire kabinet al dan niet mag doorwerken. De Kamer besluit dan welke wetsvoorstellen controversieel worden verklaard. Oftewel, over welke voorstellen mag het  demissionaire kabinet geen besluiten meer nemen. Het wachten is vervolgens op een nieuw kabinet dat weer aan de slag gaat met het behandelen van die onderwerpen en wetsvoorstellen.

Nieuw kabinet kan voorstellen aanpassen

Ik vermoed dat, in afwachting van een nieuw kabinet, het merendeel van de 55 ‘wetsvoorstellen in voorbereiding’ in de ijskast komt te staan. Misschien zelfs wel alle 55 voorstellen. Dat is voor een aantal wetten goed nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Wet bevordering contractering in de zorg’. Deze wet geeft de minister teveel vrijheid om in te grijpen in de vrije artsenkeuze. Of het ‘wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’. Met dit voorstel kunnen verzekeraars en gemeenten te gemakkelijk een zorgaanbieder of zorgverlener als fraudeur aanmerken. En deze als zodanig laten registreren. Hopelijk beslist het nieuwe kabinet om deze voorstellen niet te handhaven. Of om ze in ieder geval ingrijpend te wijzigen…

Ook kans vertraging andere trajecten

Maar het zijn niet alleen de wetsvoorstellen die vertraging oplopen door de val van het kabinet. Ook andere trajecten die bijdragen aan nieuw beleid kunnen stil komen te liggen. Het gaat dan om IZA (Integraal Zorgakkoord), WOZO ((Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Maar ook TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) en de Hervormingsagenda Jeugd kunnen voorlopig op de plank komen te liggen. De partijen die het IZA hebben ondertekend hebben een oproep gedaan aan de politiek; leg de uitvoering van het IZA en van de andere trajecten niet stil. Er staat te veel op het spel en vertraging is een slechte zaak.

Afspraken binnen de sector

Ik verwacht dat de trajecten IZA, WOZO, GALA, TAZ en Hervormingsagenda Jeugd gewoon door mogen gaan. Over deze trajecten is al vóór de val van het kabinet overeenstemming bereikt met de brancheorganisaties in de zorg. Bovendien kunnen veel van die trajecten worden uitgevoerd door middel van afspraken met de veldpartijen in de zorg. Ik verwacht dat de politiek ervoor kiest om daar niet in te grijpen. Zolang de sector zelf afspraken maakt over het oplossen van problemen, vereist dat niet direct politieke keuzes en nieuwe regels of wetten.

Samenwerkingsverklaring

Dat betekent dan ook de uitvoering van de Samenwerkingsverklaring over de inhuur van zzp’ers (zoals één dag voor de val van het kabinet ondertekend) kan worden voortgezet. Daarmee heeft de zorg een voorsprong op vergelijkbare trajecten in andere sectoren. Daar was voor de val van het kabinet nog geen overeenstemming bereikt; voor die sectoren dreigt  wél een controversieel-verklaring.

Die voorsprong is gunstig. De Samenwerkingsverklaring is namelijk een mooie kans voor opdrachtgevers en zzp’ers om vooraf duidelijkheid te krijgen over hun inzet. Die duidelijkheid is dringend gewenst is, zeker in de zorg. Daar loopt het uitstel op de handhaving namelijk min of meer gelijk met het begin van de groei van het aantal zzp’ers.

En nu? Afwachten…

Het hangt af van de verkiezingsuitslag of de huidige bewindspersonen op het Ministerie van VWS terugkeren. Demissionair minister Helder is overduidelijk geen voorstander van zzp’ers in de zorg. Het is winst als op die plek een minister komt die het belang van de juiste inzet van ondernemende zzp’ers wél ziet. Maar of dat gebeurt en wie de nieuwe minister wordt? Daar durf ik zélfs geen voorspelling aan te wagen.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket