Demissionair minister regeert over eigen graf heen

Zzp'ers wetsvoorstel schijnzelfstandigheid

Bericht geplaatst 3 oktober 2023 om 14:54

LET OP: Reageren op de internetconsultatie is niet meer mogelijk!

Eén van de ongeschreven wetten van een demissionair kabinet is dat ze er geen ingrijpende wet- en regelgeving doorheen drukken voordat het definitief aftreedt. Op ZiPconomy.nl kunnen we lezen dat demissionair minister van SZW, mevrouw Van Gennip, daar echter geen boodschap aan heeft. Zij heeft doodleuk het Wetsvoorstel Aanpak Schijnzelfstandigheid door ministerraad van 29 september 2023 geloodst; zo wordt het nog op de valreep, voor de verkiezingen, in procedure gebracht.

Wetvoorstel met grote impact

Het wetsvoorstel heeft ingrijpende gevolgen voor álle zzp’ers in Nederland, ongeacht in welke branche zij werkzaam zijn. De wet maakt de arbeidsovereenkomst leidend. Maar het maakt nog steeds onvoldoende duidelijk wanneer je als zzp’er kan werken. Een probleem dat sinds 2016 bestaat en dat met dit wetsvoorstel nog steeds niet wordt opgelost.

Ook voor zzp’ers in de zorg betekent het voorstel weinig goeds. De wijze waarop het eerder aangekondigde ‘inbeddingscriterium’ is uitgewerkt in de wet leidt ertoe dat je vrijwel niet meer als zzp’er in de zorg aan de slag kan. Dat is niet alleen een slechte zaak voor de zzp’ers, maar zeker ook voor de zorg; operatiekamers komen leeg te staan, cliënten in de thuiszorg moeten langer wachten op hun zorg en op een menswaardige wijze thuis sterven wordt nagenoeg onmogelijk.

Ondernemerschap ondergeschikt

In het Wetsvoorstel Aanpak Schijnzelfstandigheid staat het (kort samengevat) als volgt: als de opdracht elementen heeft van een arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. De ondernemerseigenschappen van de persoon, spelen dan geen rol meer.

Dat is een heel andere benadering dan waarvoor gekozen is in het ‘fiscaal kader’ waarover in de zorg momenteel wordt onderhandeld. In dat kader is het ondernemerschap van de zzp’er namelijk wél degelijk leidend. Ook bij de onderhandelingen over het fiscaal kader zit het ministerie van SZW aan tafel. Het is SoloPartners dan ook een raadsel hoe je beide benaderingswijzen met elkaar kunt combineren.

Einde vrije keuze voor ondernemerschap

Voor zzp’ers betekent de wet een einde aan de eigen, vrije keuze voor het ondernemerschap. En dat is in strijd met het Europese grondrecht van vrijheid van ondernemerschap. De voorgestelde wet staat daarmee haaks op de moderne arbeidsmarkt, die flexibiliteit en eigen regie als belangrijke factoren ziet. Maar… de minister heeft er geen boodschap aan. Tegen wil en dank worden alle zzp’ers in een arbeidsovereenkomst gedwongen. Maar veel zzp’ers willen niet in loondienst en zullen dat ook door deze wet niet gaan doen. Gevolg: een haperende arbeidsmarkt, met tekorten in alle sectoren, die alleen maar verder stagneert.

Verdere uitholling van de zorg

In de zorg hebben we al enige tijd ervaring met wat tekorten doen voor de kwaliteit en continuïteit. Dat zal met deze wet alleen maar erger worden. 55% van de zzp’ers in de zorg geeft aan de zorg te verlaten als ze geen zzp’er meer kunnen zijn. Dit percentage is al jaren stabiel. Uitgaande van de 180.000 zorg-zzp’ers die ons land telt (volgens gegevens KVK, eind 2022) zullen dus maar liefst 99.000 zzp’ers hun heil elders zoeken. Ofwel, ze verlaten de zorg. Dit leidt onherroepelijk tot verschraling van de zorgverlening, langere wachtlijsten en een verdere uitholling van de zorg. Het is dan namelijk ook voor de vaste medewerkers niet meer te bolwerken.

Belangrijk: laat je stem horen!

Om de mening over het wetsvoorstel de peilen, heeft iedere burger in Nederland de mogelijkheid om online te reageren op dit voorstel via een internetconsultatie. De ingediende ideeën, standpunten en visies kunnen worden gebruikt om wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel voordat het verder wordt behandeld.

De raadpleging ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ loopt tot vrijdag 10 november 2023; dit is dus de uiterste termijn om opmerkingen te maken en te laten weten wat je mening is. De reacties worden openbaar gepubliceerd, maar alleen als jij als inzender daar toestemming voor geeft.

Kom dan in actie, reageer op de internetconsultatie en laat het ministerie van SZW weten wat je van het voorstel vindt. Schrijf daarvoor zoveel mogelijk je eigen tekst. Het hoeft niet lang te zijn, als je standpunt maar duidelijk is. Gekopieerde teksten worden als één reactie beschouwd en zijn dus niet effectief.

SoloPartners verzet zich, samen met Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en de andere brancheorganisaties voor zzp’ers, krachtig tegen dit wetsvoorstel. Lees hier de artikelen die in de media zijn verschenen over de aanpak schijnzelfstandig waaraan VZN een bijdrage heeft geleverd. SoloPartners is mede-oprichter van VZN. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat deze wet er niet komt. We houden jullie op de hoogte!

Deel dit bericht zo breed mogelijk zodat we samen een vuist kunnen maken tegen dit wetsvoorstel.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket