Hervormingsagenda Jeugd – hoe zit het voor zzp’ers?

jeugdstelsel hervormingsagenda jeugd

Bericht geplaatst 14 juli 2023 om 12:12

We hebben er even op moeten wachten maar de Hervormingsagenda Jeugd is vastgesteld en ondertekend door vertegenwoordigers van cliënten, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Rijk. Een goede stap in het verbeteren van de zorg voor de jeugd. In dit artikel werpen we een blik op de Hervormingsagenda en bekijken we de mogelijke knelpunten en consequenties voor de zzp’ers.

Kern van de Hervormingsagenda

‘Jeugdhulp moet in ieder geval beschikbaar zijn voor jeugdigen die dat het hardst nodig hebben’; dat is de kern van de Hervormingsagenda Jeugd. Dat betekent dat strakker wordt bepaald wanneer jeugdhulp nodig is. En ook wanneer je daar dan aanspraak op kan maken. Bovendien wordt bekeken of hulp/ondersteuning kan worden geboden vanuit onderwijs, armoedebestrijding of volwassenenzorg.

Hoge ambities Hervormingsagenda Jeugd

Aan de hand van deze uitgangspunten wordt de Hervormingsagenda verder uitgewerkt in concrete beleidsmaatregelen. Wat de gevolgen voor de praktijk zijn? Dat is nog even afwachten. De ambities zijn behoorlijk hoog. Alles wordt beter, mooier en sneller… maar uiteindelijk zal alles ook goedkoper moeten. Het lijkt er dan ook op dat het nodig is om scherpe keuzes te maken in welke vormen van jeugdhulp worden aangeboden en/of vergoed.

Mogelijke knelpunten

Het moeten maken van bovenstaande afwegingen veronderstelt dat gemeenten inmiddels ook in staat zijn om die keuzes te maken. En dat is nu maar net de vraag… De politieke realiteit is immers dat gemeenten de neiging hebben om aan iedere hulpvraag te willen voldoen. Ze zijn vaak niet in staat, of misschien bereid, om scherpte keuzes te maken om zoveel mogelijk kiezers voor zich te winnen of aan zich te binden. Of om ouders te vertellen dat ze bepaalde vormen van hulp zelf moeten regelen en betalen.

Een ander punt is dat de Hervormingsagenda ervan uitgaat dat de gehele sector op een andere manier gaat kijken naar jeugdigen en hun hulpvragen. Veel minder vanuit ‘wat verwachten we van de jeugdige’ en veel meer vanuit ‘wat is de behoefte van de jeugdige’. Ofwel, ‘minder betutteling en bepalen wat goed is’ en ‘meer begeleiden bij het maken van eigen keuzes’. Dat vereist op diverse plekken binnen de jeugdhulp een grote omslag in het denken over het omgaan met jeugdigen en hun omgeving.

Gevolgen voor de zzp’er

Op korte termijn verandert er niet al te veel voor zzp’ers. In de Hervormingsagenda ligt veel nadruk op samenwerking tussen domeinen. Bovendien wordt aansluiting gezocht bij IZA (Integraal Zorgakkoord), WOZO (Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Schaalvergroting ligt dan ook voor de hand. De vraag is dus of gemeenten zzp’ers op termijn nog rechtstreeks blijven contracteren.

Het blijft waarschijnlijk mogelijk om in de jeugdhulp in onderaanneming te werken. Vooral omdat de Hervormingsagenda inzet op minder gedwongen jeugdhulp, zoals bijvoorbeeld uithuisplaatsingen. Hierdoor verwacht je een toename in ambulante hulp waar zzp’ers nodig zijn om aan de verwachtingen van de hervormingsagenda te voldoen.

Zodra er meer bekend is over de concrete beleidsmaatregelen dan informeren we jullie daar vanzelfsprekend over. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket