Inhoudelijke agenda om te werken aan betere jeugdhulp

jeugdstelsel hervormingsagenda jeugd

Bericht geplaatst 3 mei 2022 om 08:49

Cliënten, professionals en aanbieders in de jeugdzorg werkten afgelopen maanden samen aan een agenda die inhoud geeft aan de verbeteringen van het jeugdzorgstelsel. Zij zijn hiermee aan de slag gegaan toen de gesprekken tussen rijk en gemeenten over de Hervormingsagenda Jeugd vastliepen vanwege een extra bezuiniging in het nieuwe regeerakkoord. In dit artikel lees je er meer over.

Hervormingsagenda

Om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel dus beter beheersbaar te maken zijn zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de overheid met elkaar in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken ontstond de concept Hervormingsagenda Jeugd.

Vanuit het rapport ‘Toekomst Jeugd, de samenvatting’ werden thema’s vastgesteld die via werkgroepen zouden worden uitgewerkt. Ten aanzien van de bekostiging zou de uitspraak van de Commissie van Wijzen ‘Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg’ het uitgangspunt zijn.

Impasse

De definitieve versie van de Hervormingsagenda Jeugd zou inmiddels opgeleverd moeten zijn. Helaas kondigde VNG in januari aan de vormgeving en besluitvorming ervan per direct op te schorten. Aanleiding waren de extra structurele bezuinigingen in de jeugdzorg zoals vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord. Deze bezuiniging strookt niet met eerdergenoemde uitspraak van de Commissie van Wijzen en komt ook de jeugdzorg zeker niet ten goede.

Agenda ‘Onze jeugd verdient beter!’

Het jeugdstelsel functioneert op dit moment dus niet voldoende om jongeren veilig, gezond en kansrijk te laten opgroeien. Veel professionals en instellingen lukt het ook niet om de gewenste hulp te bieden. Onze jongeren en hun ouders (vertegenwoordigers) zijn hiervan de dupe met alle risico’s van dien. Dus de tijd dringt.

Kwetsbare jongeren krijgen (mogelijk) niet altijd de hulp en begeleiding die zij nodig hebben. Daarom hebben cliënten(vertegenwoordigers), professionals en aanbieders afgelopen maanden samen doorgewerkt aan de agenda: ‘Onze jeugd verdient beter!’. De agenda bestaat uit twee delen: ‘Dit gaan wij doen’ en ‘Deze randvoorwaarden hebben we nodig’

Deel 1: Dit gaan wij doen

Deel 1 is opgebouwd rond drie urgente inhoudelijke onderwerpen:

 1. Toegankelijkheid van de jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen
 2. Een aantrekkelijke sector om in te (blijven) werken
 3. Kwaliteit en effectiviteit jeugdhulp in een lerend jeugdhulpstelsel

Bij elk onderwerp is een agenda bepaald met concrete actiepunten. Denk bijvoorbeeld aan het verduidelijken van wat jeugdhulp minimaal inhoudt, jeugdhulp zo thuis en nabij mogelijk in kleinschalige vorm, passende jeugdhulp (waarbij keuzevrijheid in het type hulpverlener en de financieringsvorm wordt benadrukt). Ook wordt o.a. de ontwikkeling van een Landelijk kwaliteitskader Zorg voor Jeugd als agendapunt benoemd.

Deel 2: Deze randvoorwaarden hebben wij nodig

In deel 2 wordt nadrukkelijk gepleit voor:

 1. Wettelijke verankering van robuuste en stabiele regio’s
 2. Vereenvoudiging van de inkoop en verlaging van de administratieve lasten
 3. Betere monitoring, sturing en toezicht.

Ook bij deze onderwerpen zijn agenda’s met actiepunten bepaald. Hierbij kun je denken aan onder andere de wettelijke waarborging reële tarieven, programma verlaging administratieve lasten en het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Uitnodiging aan de overheid

Met de agenda ‘Onze jeugd verdient beter’ nodigen partijen de overheid uit om weer met elkaar in gesprek te gaan. Om de noodzakelijke veranderingen te gaan realiseren hebben zij elkaar ook nodig.


Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket