Je BSN-nummer wordt vaker gevraagd, geen zorgen

renseigneringsverplichting BSN update

Bericht geplaatst 31 januari 2023 om 10:13

Let op: op 16 januari 2024 er is een update verschenen op dit artikel. Klik hier om het te lezen.

Eerder mocht je als opdrachtgever op grond van de AVG geen BSN-nummer opslaan van zzp’ers, dus kreeg jij deze vraag ook niet. Nu de renseigneringsverplichting is aangepast, hebben opdrachtgevers jouw BSN-nummer mogelijk nodig om aan die verplichting te voldoen. In dit artikel leggen we je uit waarom.

Vooropgesteld, de renseigneringsverplichting is niet nieuw. Deze bestaat al sinds 2001 en heet eigenlijk opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). In deze opgaaf dienen bedrijven aan de Belastingdienst op te geven aan welke natuurlijke personen, niet zijnde ondernemers, betalingen zijn gedaan. Daaronder vallen ook betalingen aan zelfstandigen die zonder BTW factureren. Zzp’ers in de zorg vallen vaak dan ook onder personen waarover opgaaf UBD wordt gedaan. Dat is al jaren zo.

Waarom is er nu dan al die ophef?

Geen idee, waarschijnlijk omdat veel zzp’ers de vraag om hun BSN-nummer niet kennen. Met ingang van 2022 is de regeling aangepast en moeten opdrachtgevers in de opgaaf UBD ook het BSN-nummer van de zelfstandige vermelden. Daarnaast is iedere opdrachtgever verplicht om opgave UBD te doen als er sprake is van betalingen waarvan opgave gedaan moet worden. Voorheen hoefde dit alleen op verzoek van de Belastingdienst of vrijwillig. Inmiddels ben je verplicht om uit eigen beweging vóór 1 februari, volgend op het jaar waarover opgave wordt gedaan, de opgaaf UBD inleveren bij de Belastingdienst.

Wat merk jij van deze wijzigingen?

Je merkt nu dus dat bijna elke opdrachtgever je vraagt naar je BSN omdat zij daar over dient te beschikken. Naast je BSN, kan dat gaan over je geboortedatum, voornamen en adres.

Waarom moet je dit dan toch weten?

De Belastingdienst maakt voor de controle van belastinggegevens niet alleen gebruik van jouw aangifte maar ook van informatie die ze via andere wegen ontvangen, waaronder de opgaaf UBD. Als het totaal van de omzet die jij opneemt in je aangifte IB niet overeenkomt met het totaal van de bedragen uit de opgaven UBD die over jou worden gedaan, kan dat voor de Belastingdienst aanleiding zijn om nader onderzoek te doen.

Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de informatie uit de opgaven UBD om te controleren of er wel terecht zonder BTW is gefactureerd. Niet alle zorg is immers uitgezonderd van de BTW. Zorg zonder indicatie en zorg die je niet rechtstreeks aan de cliënt of een instelling factureert, is gewoon belast met BTW.

Kortom, niets om je druk over te maken, maar wel goed om te weten en rekening mee te houden.

Let op: op 16 januari 2024 er is een update verschenen op dit artikel. Klik hier om het te lezen.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket