Algemene voorwaarden: alle informatie centraal

algemene voorwaarden

Laatste update 7 augustus 2023 om 16:26

Algemene voorwaarden worden veelvuldig gebruikt in Nederland. Ook in de zorg kom je ze regelmatig tegen, denk aan de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG). Maar, wat zijn het nu eigenlijk en wat kun je er mee. In dit artikel leggen we uit wat het is en hoe jij als zzp’er ze kunt gebruiken.

In iedere overeenkomst staan bedingen en bepalingen die in iedere overeenkomst terugkomen, zoals over de opzegtermijn en wat er gebeurt als één van partijen de overeenkomst niet (goed) naleeft. Doorgaans onderhandelen ze over die voorwaarden niet echt en accepteert de andere partij ze zonder meer. Dat is niet altijd slim, maar daar gaat dit artikel niet over. 

Opnemen in overeenkomst of algemene voorwaarden?

Niet alle bepalingen hoef je op te nemen in een overeenkomst. Denk aan contractbepalingen die je steeds weer opnieuw gebruikt en waarover je weinig tot niet onderhandelt. Deze kun je opnemen in je algemene voorwaarden. Dat is geen verplichting; het mág.

Algemene voorwaarden zijn contractvoorwaarden die de rechten en plichten vastleggen tussen partijen bij een overeenkomst. Daarvoor maakt het niet uit of je een product verkoopt of een dienst verleent (zoals zorg). De algemene voorwaarden leg je vast in een apart document. Hierdoor kun je je in de overeenkomst beperken tot die onderwerpen die bepalend zijn voor alleen dát contract. Denk bijvoorbeeld aan de beschrijving van de diensten die je gaat verlenen, de locatie en het tarief. Dat werkt makkelijker en sneller; je hoeft niet steeds een hele overeenkomst aan te passen en door te lopen.

Goed opgestelde algemene voorwaarden zijn bruikbaar bij alle overeenkomsten die je sluit. Het maakt dus niet uit of je in onderaanneming gaat werken voor een zorgorganisatie of rechtstreeks contracteert met een cliënt. Bij het maken van de voorwaarden is het dus wel belangrijk om vooraf goed te bepalen in welke situaties de voorwaarden bruikbaar moeten zijn.

Algemene voorwaarden zijn breed inzetbaar; er staan zaken in die in iedere overeenkomst worden geregeld. Veel algemene voorwaarden lijken dan ook op elkaar. Je kunt daarom, als basis voor je eigen voorwaarden, prima gebruik maken van een model. SoloPartners biedt in het kwaliteitspakket zo’n model aan. Pas het model wel goed aan je eigen situatie aan. Kun je dat niet zelf, schakel dan een jurist of advocaat in.

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst en bevatten rechten en plichten voor beide partijen. Partijen kunnen, als er discussie ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst, een beroep doen op de inhoud van die voorwaarden. Algemene voorwaarden maken het sluiten van een overeenkomst eenvoudiger, waardoor ze ook voor zzp’ers goed bruikbaar zijn.

Eisen aan algemene voorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op de inhoud van de algemene voorwaarden moet worden voldaan aan een tweetal eisen. De voorwaarden moeten duidelijk en begrijpelijk zijn en mogen geen onredelijke of verrassende bepalingen bevatten. 

 1. Vóór of bij het sluiten van de overeenkomst moeten de voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  Dit kan eenvoudig door in de overeenkomst zelf een passage op te nemen waarin je verwijst naar je algemene voorwaarden en de toepassing daarvan.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst moet de andere partij de gelegenheid hebben om kennis te nemen van de voorwaarden.
  Ook dit kan eenvoudig door de voorwaarden mee te sturen met de overeenkomst. Je kunt ze ook op je website plaatsen en ze daar downloadbaar of printbaar aanbieden.

Overeenkomst gaat voor

Zorg ervoor dat in de overeenkomst geen afspraken staan die in tegenspraak zijn met de bepalingen in de algemene voorwaarden. Tenzij je dat bewust doet. Doe je het niet bewust, weet dan dat in dat geval de afspraken in de ondertekende overeenkomst voorrang hebben; je kunt dan geen beroep doen op de algemene voorwaarden.

Kortom, algemene voorwaarden vereenvoudigen het proces van contracteren. Ze kunnen ook voor jou als zzp’er heel praktisch zijn.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket