Algemene voorwaarden: alle informatie centraal

algemene voorwaarden

Laatste update 6 februari 2023 om 12:55

Algemene voorwaarden worden veelvuldig gebruikt in Nederland. Ook in de zorg kom je ze regelmatig tegen, denk aan de AIVG. Maar, wat zijn het nu eigenlijk en wat kun je er mee. In dit artikel leggen we uit wat algemene voorwaarden zijn en hoe jij als zzp’er ze kunt gebruiken.

In iedere overeenkomst staan bedingen en bepalingen die in iedere overeenkomst terugkomen, zoals over de opzegtermijn en wat er gebeurt als één van partijen de overeenkomst niet (goed) naleeft. Doorgaans onderhandelen ze over die voorwaarden niet echt en accepteert de andere partij ze zonder meer. Dat is niet altijd slim, maar daar gaat dit artikel niet over. 

Overeenkomst of algemene voorwaarden?

Contractsbepalingen die je steeds weer opnieuw gebruikt en waarover weinig tot niet wordt onderhandeld, kun je weglaten uit de overeenkomst die wordt ondertekend en opnemen in algemene voorwaarden. Dat is geen verplichting, het mag. Algemene voorwaarden zijn contractvoorwaarden die de rechten en plichten vastleggen tussen partijen bij een overeenkomst. Daarvoor maakt het niet uit of je producten verkoopt of diensten verleent (zoals zorg). De algemene voorwaarden leg je vast in een apart document.

Doordat je de algemene voorwaarden in een los document hebt staan, kun je de overeenkomst beperken tot alleen die onderwerpen die bepalend zijn voor alleen dat contract, zoals de diensten die je gaat verlenen, de locatie en het tarief. Dat werkt makkelijker en sneller omdat je niet steeds een hele overeenkomst hoeft aan te passen en door te lopen.

Goed opgestelde algemene voorwaarden zijn bruikbaar bij alle overeenkomsten die je sluit. Het maakt dus niet uit of je in onderaanneming gaat werken voor een zorgorganisatie of rechtstreeks contracteert met een cliënt. Bij het maken van algemene voorwaarden is het dus wel belangrijk om vooraf goed te bepalen in welke situaties de voorwaarden bruikbaar moeten zijn. Doorgaans zal dit niet al te veel problemen opleveren.

Juist omdat algemene voorwaarden zaken regelen die in iedere overeenkomst geregeld worden, zijn ze vaak al heel breed inzetbaar. Ze lijken ook allemaal op elkaar. Je kunt dus prima een model gebruiken als basis voor je eigen voorwaarden. SoloPartners biedt in het kwaliteitspakket een model aan. Je kunt echter ook een ander model gebruiken. Vervolgens is het wel zaak om het model goed aan te passen aan je eigen situatie. Kun je dat niet zelf, schakel dan een jurist of advocaat in.

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst en bevatten rechten en plichten voor beide partijen, net zoals een gewone overeenkomst. Partijen kunnen, indien er discussie bestaat over de uitvoering van de overeenkomst, ook een beroep doen op de inhoud van die voorwaarden. Algemene voorwaarden maken het sluiten van een overeenkomst eenvoudiger, waardoor ze ook voor zzp’ers goed bruikbaar zijn.

Wel zijn er een aantal eisen verbonden aan het gebruik van algemene voorwaarden. Van die eisen mag je niet afwijken omdat je dan het risico loopt dat je alsnog geen beroep op de inhoud kunt doen wanneer dat nodig is.

Algemene voorwaarden, dit zijn de eisen:

  • Voorwaarden moet je voor of bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing laten verklaren. Dit kun je eenvoudig oplossen door in de overeenkomst zelf een passage op te nemen waarin je verwijst naar je algemene voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan.
  • De andere partij moet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de gelegenheid hebben om kennis te nemen van die voorwaarden. Ook dat is eenvoudig op te lossen door ze mee te sturen met de overeenkomst. Je kunt ze ook op je website plaatsen en van daaraf downloadbaar of printbaar aanbieden.

Aan deze twee eisen moet zijn voldaan, wil je indien nodig een beroep op de inhoud van de voorwaarden kunnen doen. Daarnaast geldt dat de voorwaarden duidelijk en begrijpelijk moeten zijn en geen onredelijke of verrassende bepalingen mogen bevatten. 

Overeenkomst gaat voor

Verder is het verstandig om ervoor te zorgen dat in de overeenkomst die wordt ondertekend geen afspraken staan die in tegenspraak zijn met de bepalingen in de algemene voorwaarden, tenzij je dat bewust doet. Doe je het niet bewust, dan is het goed om te weten dat in dat geval de afspraken in de ondertekende overeenkomst voorrang hebben en je geen beroep kunt doen op wat er in de algemene voorwaarden staat.

Kortom, algemene voorwaarden vereenvoudigen het proces van contracteren en kunnen ook voor jou als zzp’er heel praktisch zijn. Als je vervolgens de aandachtspunten van dit artikel in het oog houdt, kan het bijna niet fout gaan.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 37.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket