De Wet BIG en het BIG-register, hoe zit het nou?

Geplaatst op: 28 september 2020 - Aangepast op: 29 september 2020 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Zorgscholing

Zorgscholing, partner van SoloPartners, heeft een passie voor goede zorg. Kwaliteit en een eerlijke prijs vinden wij heel belangrijk. Voor zowel de cursist als de docent. En net zoals SoloPartners handelen we vanuit de belangen van de zorgprofessional.

Zorgscholing heeft een compleet en kwalitatief goed scholingsaanbod voor zorginstellingen, zzp’ers en andere professionals die onder de Wkkgz vallen.

In de komende nieuwsbrieven van SoloPartners treffen jullie een stukje van onze hand aan over het belang van goede scholing. Welke scholing we aanraden in verband met de huidige regel- en wetgeving en wat je moet weten om je beroep goed uit te kunnen oefenen.

In de vorige nieuwsbrief heb je een artikel van ons kunnen lezen over de Wkkgz. We gaan nu verder met de Wet BIG.  Want voor niet iedereen is het even duidelijk hoe het allemaal zit.

Hoe zit dat nu met de Wet BIG en het BIG-register?

Eigenlijk is dat best wel een lastige materie. Maar dat gaan we hieronder helder uitleggen.

De Wet BIG

De letters BIG staan voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg.

BIG en kwaliteit

De Wet BIG moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en blijft.

BIG en bescherming

Ook biedt de wet bescherming aan. Bescherming aan patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Het BIG-register, wel registreren

In het BIG-register moeten de zogenaamde Artikel 3-beroepen zich registreren. Dat zijn ze volgens de Wet BIG verplicht. Ze vallen ook onder het tuchtrecht.  

Het BIG-register, niet registreren

Daarnaast heb je de Artikel 36a-beroepen. Dat zijn de experimenteerberoepen, en die hebben een tijdelijke status. Meestal voor een jaar of 5.
De Artikel 34-beroepen vallen niet onder het tuchtrecht én kunnen zich niet registeren in het BIG-register. Maar ze vallen wél onder de Wet BIG.

Maar al hoef je je niet te registreren in het BIG-register, je kan wel onder artikel 34 van de Wet BIG vallen. Omdat je bijvoorbeeld een bepaald aantal handelingen wel mag uitvoeren. Denk dan aan injecteren, katheteriseren en een maagsonde inbrengen.

Een “gewone” verzorgende (AG) mag, buiten medicatie geven, bovengenoemde handelingen niet uitvoeren. De verzorgende IG (IG staat voor individuele gezondheidszorg), mag die handelingen wél uitvoeren. Dit komt omdat ze tijdens hun opleiding extra stof behandeld hebben waardoor ze extra kennis hebben gekregen. Helpenden hebben deze extra lesstof niet gehad tijdens hun opleiding, dus zij mogen geen voorbehouden en/of risicovolle handelingen uitvoeren.

De Wet BIG en bijbehorende cursussen

Uitvoeringsverzoek

Wanneer je als verpleegkundige of verzorgende IG zonder tussenkomst van een arts voorbehouden risicovolle handelingen verricht, moet de arts daarvoor een uitvoeringsverzoek indienen. Dit komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Zorgscholing heeft een cursus ontwikkeld waarin de koppeling tussen de Wet BIG en het uitvoeringsverzoek naar voren komt. Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van het uitvoeringsverzoek in de praktijk. Deze module maakt deel uit van de set e-learningmodules over wetgeving in de zorg.

Wet BIG

Daarnaast hebben we ook een e-learning ontwikkeld over de Wet BIG. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • BIG-register
  • Deskundigheidsgebieden
  • Voorbehouden handelingen
  • Tuchtrecht
  • Klachtbehandeling
  • Tucht-en andere maatregelen
  • Geheimhouding
  • Strafbepalingen

Wil je meer weten? Lees dan hier verder over onze e-learning cursus over de Wet BIG. Ook deze module maakt onderdeel uit van de set modules over wetgeving.

Volgende maand

Volgende maand gaan we verder in op de voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze handelingen mag niet iedereen uitvoeren. Hoe dat dit precies zit leggen we dan uit.

Logo Zorgscholing

Dit artikel delen