Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

elektronisch gegevens uitwisselen eHerkenning

Laatste update 30 september 2022 om 15:27

Het uitwisselen van gegevens in de zorg is belangrijk om goede zorg te (blijven) verlenen. Het overdragen van gegevens geeft inzicht in het ziektebeeld van cliënten. Het afstemmen van (vervolg)zorg kan hierdoor sneller en adequater. Bovendien zorgt het uitwisselen van gegevens ervoor dat de cliënt niet telkens opnieuw moet vertellen wat er aan de hand is. Wanneer de overdracht tussen zorgverleners veilig en goed gebeurt, komt dit de zorg ten goede.

Afgelopen jaren is het elektronisch uitwisselen van gegevens toegenomen. Het elektronisch delen van gegevens kan heel snel zodat de (nieuwe) zorgverlener direct is geïnformeerd. Hierbij is het belangrijk dat dit veilig gebeurt en dat de privacy van cliënten dus is gewaarborgd. Er zijn verschillende (toekomstige) wetten waarin de manier waarop zorgverleners hiermee om moeten gaan is vastgelegd. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is er één van.

Wabvpz

Deels op 1 juli 2017 en deels op 1 juli 2020 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Bepalingen van deze wet zijn vastgelegd in de Wabvpz (voorheen de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg).

De Wabvpz geeft de cliënt zekerheid bij het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen zorgverlener en cliënt. Zo heeft de cliënt ook recht op elektronische inzage in het dossier en op een elektronisch afschrift daarvan. De cliënt mag zelf bepalen hoe een verzoek om elektronische inzage of afschrift wordt gedaan. Als zorgverlener mag je hiervoor geen kosten in rekening brengen aan de cliënt.

Elektronische inzage betekent echter niet dat inzage persé online (via internet of via een cliëntenportaal) moet worden gegeven. Dit geldt ook voor het elektronisch afschrift. Het cliëntendossier kan bijvoorbeeld via jouw computer worden ingezien terwijl een afschrift in beveiligde vorm via een usb-stick persoonlijk overhandigd kan worden aan de cliënt.

Op grond van de Wabvpz heeft de cliënt er recht op te weten wie op welk moment tot welke informatie in het cliëntendossier toegang had. Het betekent voor jou dat je vastlegt wie welke gegevens wanneer heeft ingezien.

In de Wabvpz is vastgelegd dat een cliënt nadrukkelijk toestemming moet geven voor het elektronisch uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Dit geldt alleen als op dat moment onbekend is wie daadwerkelijk toegang krijgt tot de gegevens van de cliënt. Deze toestemming kunnen ze te allen tijde aanpassen of intrekken.

Er wordt nog onderzoek gedaan of, en zo ja, hoe toestemming van de cliënt gespecifieerd moet worden. Welke gegevens mogen met welke zorgverleners gedeeld worden?

Meer informatie over de Wabvpz vind je in deze factsheet.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket