Krijg ik een reactie na het afhandelen van een klacht?

Geplaatst op: 12 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Er doet zich een situatie voor waarbij de klachtenfunctionaris is benaderd door de cliënt. Wat kun je verwachten aan (schriftelijke) communicatie vanuit de klachtenfunctionaris?

De ene keer wordt een klacht enkel telefonisch besproken met de klachtenfunctionaris. En naar aanleiding van deze gesprekken wordt het probleem opgelost. Dan kan je van de klachtenfunctionaris een schriftelijke bevestiging verwachten met de mededeling dat de klachtprocedure is afgerond. Deze schriftelijke bevestiging wordt ook naar de cliënt verzonden.

Indien er sprake is van een schriftelijke behandeling wordt er uiteindelijk een advies uitgebracht door de klachtenfunctionaris, met afschrift van de ontevreden partij, richting de zorgverlener. Na dit advies zal de zorgverlener een beslissing moeten nemen hoe hij of zij de klacht op wil lossen. Dit besluit zal de zorgverlener schriftelijk kenbaar maken aan de ontevreden partij en een kopie hiervan zal naar de klachtenfunctionaris worden gezonden. Daarmee is de klacht voor de klachtenfunctionaris afgerond en wordt het dossier gesloten.

 

 

Dit artikel delen