Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

kwaliteitskader

Bericht update 6 augustus 2021 om 10:39

Achtergrond kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Zorginstituut (ZIN) stelde in 2017 een kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg (hierna: kwaliteitskader) op. Het zorgde voor een wettelijk fundament op grond waarvan de verpleeghuiszorg kon worden ingevuld. Het oorspronkelijke kader bevatte ontwikkelopdrachten die door de sector zouden worden uitgewerkt en ingevuld. Deze zijn in 2021 afgerond en verwerkt tot het geactualiseerd kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In de geactualiseerde versie zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Doel kwaliteitskader

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft cliënten enerzijds een duidelijk beeld van wat zij mogen verwachten. Anderzijds word je als zorgverlener aangemoedigd je kwaliteit van zorg te volgen en te optimaliseren. Daarmee stimuleer je jouw vermogen tot ontwikkeling en groei. Tot slot biedt het kwaliteitskader externe toezichthouders een handvat om al dan niet over te gaan tot inkoop en contracteren van zorg.

‘Samen leren en ontwikkelen’

Het ZIN nam ‘Samen leren en ontwikkelen’ als uitgangspunt voor het kwaliteitskader. Leren en ontwikkelen vraagt van jou dat je flexibel kunt zijn. Meebewegen met dat wat de cliënt op dat moment nodig heeft, kijken naar je eigen rol in het geheel en weten waar jouw persoonlijke uitdagingen liggen. Bereid zijn te onderzoeken wat goed gaat en wat beter kan. Regelmatig reflecteren op je eigen handelen, houdt je alert waardoor de kwaliteit van zorg hoog blijft.

Register kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsinstrumenten worden opgenomen in een (landelijk en wettelijk) register. Dit is een digitaal overzicht van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Het wordt beheerd door het ZIN, dat het beschikbaar stelt voor publiek gebruik via Zorginzicht.nl. Zo is het dus voor iedereen inzichtelijk wat men bedoelt met goede zorg en op welke manier dit kan worden gemeten.

Het kwaliteitskader is opgenomen in dit register.

Passende zorg

In het kwaliteitskader is ruim aandacht voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De zorg moet ten slotte beginnen bij de wensen, gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Ook welzijn en wonen zijn als belangrijk thema opgenomen in het kader. Dit alles draagt bij aan passende zorg die in het rapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ is beschreven. Onze toelichting op het rapport vind je in ons artikel Rol van zzp’ers in het verlenen van passende zorg.

Kansen

Omdat de doelgroep maar ook de zorgvraag aan verandering onderhevig is, is zorgverlening maatwerk. Dit vraagt om creativiteit van verpleeghuizen. Zij zullen aandacht moeten hebben voor de schommelingen in het aantal en de inhoud van zorgvragen. Het optimaal afstemmen van ‘vraag en aanbod’ vraagt dus om een flexibele samenstelling van de groep zorgverleners. Jouw flexibele houding als zzp’er zal hier zeker in je voordeel werken.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket