Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Geplaatst op: 7 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Per 1 januari 2019 is de meldcode gewijzigd. De norm is dat jij als zorgprofessional melding doet bij Veilig Thuis wanneer jij het vermoeden hebt van acute en structurele onveiligheid. Om dit besluit te kunnen maken is het verplicht om gebruik te maken van een afwegingskader, het afwegingskader kan voor elke beroepsgroep anders zijn. De afwegingskaders zijn in de eerste helft van 2018 opgezet door de beroepsgroepen, en in de tweede helft van 2018 zijn deze getest door de beroepsgroepen. Je gebruikt de meldcode bij vermoedens van fysiek geweld, maar ook bij vermoedens van psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

Het gebruik van de meldcode is verplicht voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Justitie

De norm wordt dat iedere organisatie of zelfstandige zorgverlener en eigen meldcode met daarin 5 stappen. Het is wettelijk verplicht om deze 5 stappen in je meldcode op te nemen. In de verbeterde meldcode zijn de volgende stappen opgenomen:

Stap 1: Signalen in kaart brengen
Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel veilig thuis
Stap 3: Gesprek met cliënt
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling
Stap 5: Neem twee beslissingen

Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van:

 • Acute onveiligheid
 • Structurele onveiligheid
 • Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk:

Hulp verlenen is mogelijk als:

 • De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren.
 • De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
 • De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel delen