Moet ik als zzp’er in de Wlz ook voldoen aan de Wkkgz?

Geplaatst op: 28 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Als je werkzaam bent in de langdurige zorg dan dien jij te voldoen aan de Wkkgz. Welke richtlijnen je aan dient te houden vind je in dit artikel terug.

Om te voldoen aan de Wkkgz zijn er een aantal eisen waar je aan moet voldoen. Een van die eisen is een klachtenregeling welke bestaat uit een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Wanneer jij lid bent van SoloPartners voldoe jij aan deze eis. Dan zijn er nog een aantal andere eisen waar je aan moet voldoen. Je moet namelijk een kwaliteitssysteem inrichten voor jezelf. Om een goed kwaliteitssysteem in te richten heb je de volgende zaken op orde:

  • Je volgt de professionele standaarden
  • Je houdt cliëntendossiers bij en registreert
  • Noteert in het cliëntendossier BSN-nummer
  • Registreren van klachten van cliënten
  • Registreren incidenten, cliënt informeren en zonodig de IGJ
  • Periodiek resultaten/klachten/incidenten bekijken en verbeteren

Behalve dit zijn er nog een aantal aanvullende eisen waaraan je moet voldoen als ondernemer. voor een volledig overzicht van alle zaken waar je aan moet voldoen kun je onze whitepaper downloaden. Wat een extra eis is als je onder de Wlz valt, is dat je in het bezit moet zijn van een geldige VOG. Die mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Wij hebben in ons kwaliteitspakket de mogelijkheid om elk jaar gratis een VOG aanvraag te doen.

Dit artikel delen