Wat doet een geschilleninstantie in de zorg?

Geplaatst op: 4 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Op het moment dat jij als zorgaanbieder er niet uitkomt met je cliënt, kan de cliënt gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Als de klachtenfunctionaris ook niet tot een gewenste oplossing komt, dan kan je cliënt een beroep doen op een geschilleninstantie.

Een geschilleninstantie behandelt klachten over de kwaliteit van zorg en de schadeclaims die daaruit voortkomen. Ook kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen. Dit kan oplopen tot een bedrag van maximaal 25.000,-. Een geschilleninstantie is onafhankelijk in haar oordeel, en de uitspraak is bindend, zowel voor de klager als voor de aangeklaagde.

De uitspraak van de geschilleninstantie kan alleen ontbonden worden door een rechter.

Dit artikel delen