AGB-code. Wat is dat eigenlijk?

AGB-code

Laatste update 25 augustus 2023 om 10:33

Een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) heb je onder andere nodig om als zelfstandig zorgaanbieder geleverde zorg rechtstreeks te kunnen declareren. Met deze unieke code identificeer je jezelf als zorgaanbieder. In dit artikel geven we je informatie over de AGB-code en het AGB-register.

Identificatie bij zorgfinanciers

Je kunt alleen als zorgaanbieder deelnemen aan ‘administratieve processen’ van zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeentes als je je kunt identificeren met een AGB-code. Onder administratieve processen vallen bijvoorbeeld het declareren van geleverde zorg en het afsluiten van contracten. Het gaat dan om zorg die wordt gefinancierd vanuit de:

 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Jeugdwet (JW).

Dit geldt zowel voor gecontracteerde zorg, niet-gecontracteerde zorg als zorg via een persoonsgebonden budget (pgb). Het maakt daarbij niet uit wie de zorg declareert bij de ‘financier’; ben jij dat (gecontracteerde zorg) of is dat de cliënt (niet-gecontracteerde zorg en pgb-zorg).

AGB-register en AGB-codes

AGB-codes worden geregistreerd in het AGB-register; een landelijk identificatieregister in de zorg. Het AGB-register wordt beheerd door Vektis; een uitvoeringsorganisatie van de zorgverzekeraars in Nederland. Het is gekoppeld aan andere registers waaronder dat van de Kamer van Koophandel (KVK) en het BIG-register. Let op: wijzigt er iets in een van de registers? Dan kan dit invloed hebben op jouw AGB-codes. Verloopt bijvoorbeeld jouw BIG-registratie? Dan heeft dit gevolgen voor de geldigheid van je AGB-codes.

Het AGB-register maakt onderscheid in drie typen zorgpartijen:

 • zorgverleners (persoon die bevoegd is de behandeling uit te voeren);
 • ondernemingen (juridische ‘entiteit’ waar de zorgverlener werkzaam is);
 • vestigingen (locatie van de onderneming waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend).

Als zzp’er in de zorg ben je de zorgverlener én de onderneming. Om die reden moet je je kunnen identificeren met twee AGB-codes, te weten:

 • een persoonlijke (zorgverleners)code;
 • een ondernemingscode.

Jouw unieke AGB-codes zijn domeinoverstijgend; je kunt ze dus voor identificatie gebruiken binnen zowel de Zvw, Wlz, Wmo als de JW.

Aanvragen AGB-codes

Vraag jouw AGB-codes aan via de website van Vektis. Je kunt beide AGB-codes tegelijk aanvragen via dit formulier. Voor de ondernemingscode heb je een KVK-nummer nodig.

Vektis geeft de AGB-codes uit als je als zorgverlener aan de juiste criteria voldoet, bijvoorbeeld:

AGB-code van indicatiesteller vastleggen

Schakel je als zzp’er een indicatiesteller in? Dan moet je in het AGB-register vastleggen welke indicatiesteller de zorg indiceert en daar toezicht op houdt. Uitzondering hierop is pgb-zorg; dan vervalt deze verplichting.

Voor het doorgeven van de relatie met de indicatiesteller gebruik je het formulier op de website van Vektis. De indicatiesteller ontvangt de aanvraag per e-mail en moet deze goedkeuren. Na goedkeuring wordt de relatie opgenomen in het AGB-register.

Zorg verlenen zónder AGB-code

Particuliere cliënten

Verleen je uitsluitend zorg aan particuliere cliënten? Dan heb je geen AGB-code nodig. Je declareert jouw zorg tenslotte niet bij een van de financiers.

Bijvoorbeeld: je begeleidt een cliënt een aantal dagen per week met zijn dagelijkse bezigheden; zo kan hij zelfstandig blijven wonen en worden de mantelzorgers ontlast. Jij stuurt een factuur aan jouw cliënt en deze betaalt zelf voor de zorg. De cliënt declareert de factuur niet bij een van de financiers.

Zorgverlening in opdracht van een (thuis)zorginstelling

Verleen je uitsluitend zorg in opdracht van een (thuis)zorginstelling? Ook dan heb je geen eigen AGB-code nodig. De (thuis)zorginstelling neemt dan deel aan de administratieve processen van de financiers en gebruikt hiervoor hun AGB-code.

Bijvoorbeeld: je wordt als zzp’er ingehuurd door een verpleeghuis en levert de zorg namens dit verpleeghuis. Je stuurt hiervoor een factuur en wordt door het verpleeghuis betaald. Het verpleeghuis declareert vervolgens met hun AGB-code de geleverde zorg bij het zorgkantoor.

Let op: in sommige sectoren moet de zorgaanbieder verplicht vastleggen welke zorgverlener de zorg heeft geleverd. Dit doen zij aan de hand van de AGB-code van de zorgverlener. Je hebt in dat geval dus wél een persoonlijke AGB-code nodig. Dit geldt onder andere voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Daarnaast zijn er (thuis)zorginstellingen die ervoor kiezen AGB-codes vast te leggen van zorgverleners. Ook dan heb je dus een persoonlijke AGB-code nodig.

Declareren en aanvragen machtiging via Vecozo? AGB-code nodig!

Het aanvragen van machtigingen en het zelfstandig declareren bij zorgverzekeraars en zorgkantoren verloopt via VECOZO (Veilige Communicatie Zorg). In dit portaal worden berichten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en zorgkantoren uitgewisseld. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je een VECOZO-certificaat nodig. Dit certificaat kun je alleen aanvragen als je in bezit bent van de juiste AGB-codes.

Meer informatie

Vektis heeft een gids voor startende zorgverleners gemaakt met allerlei handige informatie over onder meer het aanvraagproces van AGB-codes. Bekijk ook de website met een lijst met veelgestelde vragen.

Nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket