Laatste update 7 mei 2021 om 11:03

Om als zelfstandig zorgaanbieder geleverde zorg te kunnen declareren, heb je een AGB-registratie nodig. Deze registratie zorgt ervoor dat je als onderneming zichtbaar en herkenbaar bent. In dit artikel geven we je informatie over het AGB-register en de AGB-code.

AGB is de afkorting voor Algemeen GegevensBeheer. Elke AGB-registratie heeft een unieke AGB-code. Met deze unieke code kun je als zorgaanbieder deelnemen aan administratieve processen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Zoals:
– het declareren van geleverde zorg
– het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars
– het verzamelen van aanvullende informatie voor onderzoeksdoeleinden op overheidsniveau (bijvoorbeeld praktijkinformatie of wachttijden).

Een AGB-code kun je binnen alle zorgdomeinen gebruiken (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet).

AGB-Register

AGB-codes worden geregistreerd in het AGB-register, een landelijk identificatieregister in de zorg. Het AGB-register wordt beheerd door Vektis en is gekoppeld aan andere registers waaronder de Kamer van Koophandel (KVK) en het BIG-register. Wijzigingen in deze registers zijn van invloed op jouw AGB-registratie: is bijvoorbeeld jouw BIG-registratie verlopen dan heeft dit gevolgen voor de geldigheid van je AGB-registratie.

Informatie uit het AGB-register wordt gebruikt voor zorgzoekers en –vinders waar cliënten (verzekerden) gebruik van maken. Daarnaast geeft het register inzage in het zorginkoopproces.

Het aanvragen van machtigingen en het zelfstandig declareren bij zorgverzekeraars en –kantoren verloopt via VECOZO (Veilige Communicatie Zorg). Dit is een portaal waar ze berichten tussen zorgaanbieders met zorgverzekeraars en –kantoren uitwisselen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je een VECOZO-certificaat nodig. Dit certificaat kun je alleen aanvragen als je in bezit bent van de juiste AGB-codes.

Het AGB-register maakt onderscheid in zorgverleners (persoon die bevoegd is de behandeling uit te voeren), ondernemingen (juridische entiteit waar de zorgverlener werkzaam is) en vestigingen (locatie van de onderneming waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend).

Als zelfstandig zorgaanbieder vraag je twee AGB-codes aan: een als zorgverlener en een voor jouw onderneming. De AGB-code voor jouw onderneming kun je aanvragen nadat je bent ingeschreven in het handelsregister van de KVK.

AGB infographic

Wet BIG

Zorgverleners die op grond van de wet BIG een BIG-registratie nodig hebben, kunnen alleen een AGB-code aanvragen met een actuele BIG-registratie. Zorgverleners die wel onder de wet BIG vallen maar zich niet of alleen tijdelijk kunnen registreren, moeten voor het aanvragen van een AGB-code geregistreerd zijn in een (kwaliteits)register van een branche- of beroepsorganisatie.

PGB-zorg

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 die PGB-zorg verlenen, vragen onder hun bestaande AGB-code een extra kwalificatie aan (via aanvraag@agbcode.nl). Zonder niveau 4 of 5 diploma is een aparte AGB-code nodig. Deze aparte AGB-code wordt alleen verstrek aan ondernemingen met de juiste SBI-code (beginnend met 86, 87, 88).

Particuliere cliënten

Verleen je uitsluitend zorg aan particuliere cliënten dan heb je geen AGB-code nodig. Je neemt dan tenslotte geen deel aan de administratieve processen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Aanvragen AGB-codes

AGB-codes vraag je aan via de website van Vektis. Om in aanmerking te komen voor AGB-codes zijn criteria vastgesteld. Deze worden zichtbaar tijdens het aanvraagproces. Voor zzp’ers in de wijkverpleging wordt bijvoorbeeld onder andere het Kiwa keurmerk als criterium gesteld.

AGB-code indicatiesteller

Schakel je een indicatiesteller in, dan verplicht Zorgverzekeraars Nederland (ZN) jou in het AGB-register vast te leggen welke indicatiesteller de zorg indiceert en daar toezicht op houdt. Uitzondering hierop is PGB-zorg, dan vervalt deze verplichting.

Voor het doorgeven van de relatie met de indicatiesteller gebruik je het formulier op de website. De indicatiesteller ontvangt vervolgens de aanvraag per e-mail en dient deze goed te keuren voordat de relatie in het AGB-register wordt opgenomen.

Meer informatie

Vektis maakte een gids voor startende zorgverleners. Deze gids geeft informatie over (het aanvraagproces van) AGB-codes. We gebruikten o.a. deze gids als bron voor de informatie in dit artikel. Op hun website is ook een lijst met veelgestelde vragen te vinden.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 22000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket