Wat voor inzagebevoegdheid heeft de IGJ?

Laatste update 28 maart 2022 om 09:50

Bij een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het uitgangspunt dat jij, als zorgaanbieder, alle medewerking dient te verlenen die de IGJ kan vorderen bij de uitoefening van haar bevoegdheden. Hier kan alleen een uitzondering op gemaakt worden wanneer je een geheimhoudingsplicht hebt, bijvoorbeeld met betrekking tot de medische gegevens uit een patiëntendossier. Wat is handig om te weten?

De IGJ heeft in bepaalde gevallen een wettelijke bevoegdheid om patiëntendossiers in te zien zonder toestemming van de patiënt, waardoor je moet afwijken van de geheimhoudingsplicht. Deze bevoegdheid vloeit onder andere voort uit de Wkkgz, Wet BIG en de Gezondheidswet. De IGJ heeft in een beleidskader vastgesteld dat de IGJ alleen gebruik mag maken van deze bevoegdheid voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van het toezicht en het gebruik proportioneel, evenredig en verstandig is. Deze inzagebevoegdheid van de IGJ heeft niet het primaire doel om de persoonsgegevens van een patiënt in te zien, maar om inzicht te krijgen in het handelen van de zorgaanbieder om daarmee na te kunnen gaan of er goede zorg is verleend.

Let op: Indien de IGJ de bevoegdheid heeft om dossiers zonder toestemming van de patiënt in te zien, heeft zij ook de bevoegdheid om kopieën te maken van de dossiers.

Afgeleid beroepsgeheim

De IGJ-ambtenaar die de gegevens uit het dossier verkrijgt, beschikt over een medisch beroepsgeheim dat is afgeleid van het beroepsgeheim van de zorgaanbieder. Dit houdt in dat deze ambtenaar, in geval van een verplichting tot het verstrekken van de betreffende informatie, zich kan en zelfs moet beroepen op een afgeleid verschoningsrecht.[1]

Protocol

Ondanks de inzagebevoegdheid van de IGJ, kan het voorkomen dat de IGJ om inzage verzoekt terwijl zij daar in desbetreffende situatie geen bevoegdheid voor heeft. Indien je als zorgaanbieder in dat geval tóch persoonsgegevens van patiënten verstrekt, ben je in overtreding met de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). Uit de AVG volgt namelijk dat het verboden is om gezondheidsgegevens van patiënten te verstrekken aan een derde, zonder dat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven of er een wettelijke bevoegdheid is (zoals bovengenoemd). Het is daarom aan te raden om over een protocol te beschikken voor het geval dat de IGJ op bezoek komt. Op die manier kan de afweging worden gemaakt wanneer en welke gegevens mogen worden verstrekt aan de IGJ.

[1] Kamerstukken ll 2016/17, 31839, nr. 574, p. 5.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket