LET OP: Reageren op de internetconsultatie is niet meer mogelijk!


Het ministerie van VWS vraagt burgers en organisaties om hun mening over een nieuw wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’; over de vrije artsenkeuze en vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. Een voorstel dat impact heeft op alle burgers. En daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen!

Het wetsvoorstel heeft overduidelijk (negatieve) gevolgen voor zzp’ers en kleinschalige zorgaanbieders. Maar ook voor de zorgvrager, de burger, kan het grote consequenties hebben. Voor zorgaanbieders kan het tot gevolg hebben dat zij voor een lager tarief moeten werken. Zolang dat lagere tarief toereikend is, is dat niet zo’n probleem. Als je verliesgevend moet gaan werken, is het dat wel. De vraag is in hoeverre de minister daar straks rekening mee gaat houden.

Voor de burger, ofwel cliënt, kunnen de gevolgen ingrijpender zijn. Het wetsvoorstel gaat er namelijk vanuit dat de cliënt altijd een deel van de niet-gecontracteerde zorg zelf betaalt. Als dat deel te hoog is, heeft de cliënt het nakijken. Al helemaal als daar ook nog eens bijkomt dat er geen gecontracteerde zorg beschikbaar is; het komt namelijk regelmatig voor dat zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht voldoen. Voor de burger kan het dus betekenen dat de zorg niet meer voor hen beschikbaar is . Bovendien is het risico groot dat de vrije artsenkeuze te beperkt wordt.

We roepen daarom iedereen op om te reageren op dit wetsvoorstel. Samen kunnen we dit voorstel wellicht tegenhouden!

Wat houdt het wetsvoorstel in?

De doelstelling van het wetsvoorstel is om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, met behoud van het hinderpaalcriterium, te verlagen.

Hinderpaalcriterium 

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet staat dat de zorgverzekeraar verplicht is een vergoeding te betalen voor de kosten van zorg die de verzekerde met een naturapolis maakt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Ook als in de polis staat dat dat de verzekerde gebruik moet maken van gecontracteerde zorgaanbieders. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van de vergoeding. Maar deze vergoeding mag niet zo laag zijn dat het de zorgvrager hindert om gebruik te maken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

 
Wat wordt in het wetsvoorstel geregeld?

1. Het verduidelijkt het hinderpaalcriterium en neemt het expliciet op in de Zorgverzekeringswet.

Het ministerie van VWS wil als volgt invulling geven aan het hinderpaalcriterium: 

  • De vergoeding mag niet zo laag zijn dat het een ‘gemiddelde’ verzekerde hindert om gebruik te maken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
  • Met deze invulling kunnen zorgverzekeraars de vergoeding zodanig laag of lager vaststellen dat deze een stimulans is voor naturapolis-verzekerden om gebruik te maken van gecontracteerde zorg. En voor zorgaanbieders om contracten aan te gaan met zorgverzekeraars voor het verlenen van zorg. Om te beoordelen of er sprake is van een ‘hinderpaal’, kan het volgende worden meegewogen: in hoeverre brengen niet-gecontracteerde zorgaanbieders de kosten voor dergelijke zorg daadwerkelijk in rekening bij verzekerden?
  • Zorgverzekeraars kunnen zelf de vergoeding bepalen.

2. Het creëert de mogelijkheid om een sector aan te wijzen waarvoor de overheid de vergoeding bepaalt.

De overheid stelt dan meer specifieke regels op over de hoogte van de vergoeding die zorgverzekeraars voor niet-gecontracteerde zorg moeten betalen. Hiermee kan de overheid de vergoeding verlagen wanneer dat nodig mocht blijken. Als voorbeelden van sectoren waarvoor dat zou kunnen gelden, worden de wijkverpleging en de ggz genoemd.

Belangrijk: laat je stem horen!

Iedere burger in Nederland heeft de mogelijkheid om online te reageren op dit wetsvoorstel. Alleen reacties waarvan door de inzender is aangeven dat deze openbaar mogen zijn, worden gepubliceerd. De internetconsultatie ‘Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering’ loopt t/m donderdag 27 juli 2023; dit is dus de uiterste termijn om opmerkingen te maken en te laten weten wat je mening is.

Het ministerie van VWS wil het wetsvoorstel in het derde kwartaal van 2023 aanbieden aan de ministerraad. Het voorstel daarbij is om de stukken door te sturen naar de Raad van State voor advies. 

Reactie SoloPartners

Uiteraard gaat ook SoloPartners, als brancheorganisatie, een reactie geven. Het wetsvoorstel zelf is beknopt, maar de toelichting bevat achtergronden en uitgangspunten. En hieruit wordt goed duidelijk dat, met name voor de wijkverpleging, vooral beeldvorming leidend is geweest en niet de feiten. Uiteraard nemen wij dit mee in onze reactie.

Deel dit bericht zo breed mogelijk zodat we samen een vuist kunnen maken tegen dit wetsvoorstel.

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket