Long-COVID compensatie (nog) niet voor onverzekerde zzp’ers

zzp'er in de zorg baz

Bericht geplaatst 1 mei 2023 om 16:16

Op 28 april 2023 heeft minister Helder bekendgemaakt hoe de regeling voor zorgmedewerkers met long-COVID eruit komt te zien. Die regeling geldt niet alleen voor vaste medewerkers in loondienst. Ook op zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract is de regeling van toepassing. Op grond van deze regeling kunnen zorgmedewerkers met long-COVID aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 15.000,-.

Regeling voor alle zorgmedewerkers

Positief is uiteraard dat het ministerie direct heeft gekozen voor een regeling die geldt voor alle zorgmedewerkers; ongeacht de wijze waarop zij werkzaam zijn in de zorg. Daarmee erkent het ministerie dat het, in de eerste periode van de pandemie, voor de gelopen risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan, geen verschil maakt of je wel dan niet in loondienst was.

Zzp’er zonder AOV is vooralsnog uitgezonderd

Minder positief is dat zzp’ers met long-COVID klachten maar zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vooralsnog zijn uitgezonderd van de regeling. De minister is van mening dat deze groep niet goed het vereiste bewijs voor de aanwezigheid van long-COVID kan leveren. Hierdoor komen ze dus niet in aanmerking voor de compensatie-regeling. De minister wil over deze beslissing nog wel in gesprek; onder andere met SoloPartners. Wij nemen aan dat dit overleg mede gericht is op het vinden van een oplossing zodat de regeling ook wordt opengesteld voor zzp’ers zonder AOV.

Tegemoetkoming meer dan welkom

Zzp’ers met long-COVID en zonder AOV worden al hard getroffen; zij kunnen geen omzet maken maar kunnen ook geen aanspraak maken op vervangend inkomen. De eenmalige tegemoetkoming is dan ook meer dan welkom. Wij gaan er dan ook vanuit dat voor deze groep een oplossing wordt gevonden zodat ook zij aanspraak kunnen maken op de eenmalige uitkering.

Voorwaarden tegemoetkoming long-COVID compensatie

Een zorgverlener die in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De regeling gaat gelden voor zorgmedewerkers die:

 1. in de eerste golf van de coronapandemie veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten en/of daar nauw bij waren betrokken (maart t/m juni 2020);
 2. langer dan twee jaar post-COVID klachten ondervinden die, volgens de actuele beroepslijn, zijn vastgesteld door een arts. En die als gevolg hiervan minder of helemaal niet meer kunnen werken (blijkend uit een WIA-beoordeling of vergelijkbaar), en
 3. die vanwege een arbeidsrelatie (in vaste dienst, ingehuurd of met een tijdelijk dienstverband) gedurende de periode van maart t/m juni 2020 werkten voor, of in opdracht van, een werkgever in de volgende branches:
 • verzorgings- en verpleeghuizen;
 • (universitaire) ziekenhuizen;
 • gehandicaptenzorg;
 • wijkverpleging;
 • geboortezorg;
 • ambulancezorg;
 • intramurale jeugdzorg;
 • justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel);
 • intramurale geestelijke gezondheidszorg of
 • huisartsenzorg.

Welke informatie is nodig?

De start staat gepland voor september 2023. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gaat de regeling uitvoeren. Zorgverleners die voldoen aan de eisen moeten de volgende informatie aanleveren:

 1. DigiD-inlog en aanvullende, noodzakelijke informatie ter authenticatie van de identiteit van de aanvrager; 
 2. Een overeenkomst van de opdracht tussen de zzp’er en de inlenende partij (de zorgaanbieder). Blijkt uit de arbeidsovereenkomst of opdrachtconstructie niet direct dat het gaat om een beroep/functie met veelvuldig en intensief contact met COVID-patiënten? Dan moet de zorgaanbieder dit verklaren;
 3. Een uitdraai van het arbeidsverleden in 2020 (via Mijn UWV) ter verificatie van de arbeidsovereenkomst. Of, voor personen die werkzaam waren via een opdrachtconstructie, een vergelijkbaar document;
 4. Een kopie van de WIA-toekenningsbeschikking, de WIA-afwijzingsbeschikking met als reden <35% arbeidsongeschikt of een vergelijkbaar document (van een (private) verzekering). Hieruit moet blijken dat deze persoon ziek is geworden tijdens de eerste golf én na twee jaar arbeidsongeschikt is geraakt.
 5. Een bewijs van een arts dat de persoon in kwestie kampt met langdurige klachten na COVID-19. Dit blijkt bij voorkeur uit de diagnose vastgelegd tijdens de WIA-beoordeling. De langdurige post-COVID klachten moeten in ieder geval zijn vastgelegd vóór de inwerkingtreding van de regeling. 

Neem nu alvast actie

Het inrichten van het aanvraagsysteem maakt deel uit van de verdere uitwerking van de regeling. Hieruit zal duidelijker worden hoe zzp’ers kunnen voldoen aan de informatie die is vermeld onder de punten 3 t/m 5. Vooruitlopend daarop is het goed alvast na te trekken of in je dossier is vastgelegd dat er sprake is van langdurige COVID-klachten (zie punt 5). Dat bewijs mag namelijk niet na inwerkingtreding van de regeling worden opgesteld. Vraag dit dus alvast na bij de huisarts of medisch specialist.

Overleg met de minister

De reden dat zzp’ers zonder AOV op dit moment nog niet onder de regeling vallen, ligt in het vierde punt. SoloPartners ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een overleg met de minister. Wij hopen dan te komen tot een alternatief document dat door zzp’ers in plaats van een WIA-beschikking kan worden overlegd.

We houden jullie op de hoogte!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket