Meer aandacht voor de persoon achter de zorgprofessional

veilig werken

Bericht geplaatst 8 juli 2022 om 09:50

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) roept de Tweede kamer op om zzp’ers in de zorg terug te dringen. Wij vinden dat de Tweede Kamer de focus op de bal moet houden namelijk de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die zorg nodig heeft. Wij kunnen ons niet vinden in de brief die ZN naar de vaste Kamercommissie SZW heeft gestuurd en hebben samen met Stichting ZZP Nederland een reactie ingediend.

Het debat op 6 jul 2022 tussen de Kamercommissie en de minister van Langdurige Zorg en Sport over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de zorg was de aanleiding voor de brief die ZN stuurde. Zij maakt zich zorgen over de goede toegang tot de zorg en de hoogte van de zorgpremies. Wij hebben middels een brief gereageerd op de voorstellen die de zzp’ers in de zorg raken. Wij kunnen ons niet vinden in die voorstellen.

Loondienst is niet de beste optie

ZN wil van werken in loondienst de beste optie maken en het werken met zzp’ers in de zorg stoppen. Door middel van digitalisering van de zorg en schaalvergroting wil ZN dat voor elkaar krijgen. Hoe? Geen idee want dit wordt niet uitgewerkt. De zorgmedewerker of de cliënt zijn in ieder geval niet het uitgangspunt van de voorstellen

Personeelsbeleid is niet aan ZN om te bepalen

Personeelsbeleid van zorgorganisaties is een onderwerp dat wordt aangehaald. Daar worden punten aangehaald die moeten veranderen. Uit onze recente enquête blijkt ook dat beweegredenen om te starten als zzp’er in de zorg voortkomen uit onvrede over beleid binnen zorgorganisaties. Wij denken dus dat er zeker wat te halen valt voor zorgorganisaties binnen het personeelsbeleid maar vinden dat dit niet aan ZN is maar aan de zorgorganisaties.

Zorg moet één ieder passen

De focus gaat weg van het probleem namelijk de nu al grote te korten aan zorgprofessionals. Het gaat erom dat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt en blijft. In welke contractvorm dat werk wordt gedaan, is niet relevant. Wat wel relevant is, is dat er in de zorg meer aandacht komt voor de wensen van de zorgverleners.

ZN noemt de allerbelangrijkste wens van de zorgverleners niet eens, namelijk dat zorgverleners meer tijd en aandacht willen kunnen besteden aan cliënten en patiënten. Dat ZN dit punt niet noemt, is logisch, aangezien deze grootste wens van zorgverleners zich niet goed verhoudt tot meer digitalisering en schaalvergroting.

ZN roept maar wat, wij weten hoe het echt zit

ZN heeft echter vooral een eigen belang om zzp’ers als het probleem te bestempelen. Dat heeft wederom te maken met geld. Waar het ZN namelijk werkelijk om draait zijn de onbewezen stellingen dat door zzp’ers de zorgpremies gaan stijgen en zorgvragers minder goede toegang krijgen tot zorg. De antwoorden op de enquête die SoloPartners recentelijk heeft gehouden onder haar leden en achterban weerspreken duidelijk de aannames van ZN. Juist die antwoorden benadrukken dat ZN niet weet waar ze het over heeft. Het algemeen zorgbelang wordt gebruikt, zo niet misbruikt, om de eigen agenda door te drukken.

Feitelijk tegengeluid

Wij hebben de Tweede Kamer gevraagd onze bewezen stellingen mee te nemen in de komende werkzaamheden en debatten over dit onderwerp.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket