(Ont)regel de zorg

(ont)regel de zorg

Bericht geplaatst 2 augustus 2022 om 10:49

Al geruime tijd ervaren zorgprofessionals veel regeldruk. Een te groot deel van hun tijd moet worden besteed aan administratieve handelingen. Zij vragen zich af of deze handelingen wel echt nodig zijn en welk doel zij dienen. Logisch dat zij hier kritisch over zijn. Deze tijd kan tenslotte niet besteed worden aan cliënten en dit heeft invloed op het werkplezier. De Tweede Kamer werd geïnformeerd over het vervolg van het programma ‘(Ont)Regel de Zorg’. In dit artikel lees je hierover.

Programma (Ont)Regel de Zorg

Om grip te krijgen op de regeldruk en deze te verminderen startte in 2018 het programma (Ont)Regel de Zorg. Het programma heeft tot belangrijke verbeterpunten geleid. Ook de huidige Minister Langdurige Zorg en Sport (Helder) is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is de regeldruk voor zorgprofessionals te verlagen. Zij wil daarom ook structureel zorgdragen voor minder en zinnigere regels. Daarom wordt het programma (Ont)Regel de Zorg voortgezet.

Minister Helder benadrukt dat zorgprofessionals zelf ook meer invloed moeten kunnen uitoefenen op regelgeving. Hiervoor is bij hen meer kennis nodig over hoe regelgeving wordt ontwikkeld en moeten zij meer zeggenschap krijgen in dit ontwikkelproces.

VWS-ontregelteam

Een van de maatregelen om de regeldruk in de zorg aan te pakken, is het openstellen van een centraal loket: het VWS-ontregelteam. Wanneer jij merkt dat bijvoorbeeld verslaglegging beter kan dan kun je jouw ideeën en oplossingen delen met dit loket. Maar ook als voor jou onduidelijk is waarom een bepaalde regel moet worden uitgevoerd of wat de regel exact inhoudt, kun je contact opnemen. Het ontregelteam is er voor jou, cliënten, naasten en mantelzorgers en denkt mee over signalen, knelpunten en vragen. Maak hier als zorgprofessional vooral gebruik van. Het biedt jou een mogelijkheid bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van je beroepsgroep.

Zij zijn te bereiken via ww.ordz.nl, per e-mail: aanpakregeldruk@minvws.nl, via LinkedIn en tijdens het telefonisch (ont)regelspreekuur op maandag tussen 16:00u en 17:00u via 070-3407007.

Actielijnen programma (Ont)Regel de Zorg 2022-2025

In de Kamerbrief van 8 juni 2022 zijn vier actielijnen uitgezet die we hier weergeven en puntsgewijs toelichten.

1. Voorkomen nieuwe regeldruk door wet- en regelgeving van VWS: beleid dat beter werkt in de praktijk.

 • Voor aanname nieuwe wet of regel wordt effect ten aanzien van regeldruk onderzocht.
 • Wezenlijke regeldruk gevolgen worden voorgelegd aan zorgprofessionals zodat de praktische werkbaarheid duidelijk wordt.
 • Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wordt altijd ingezet (behalve bij crisiswetgeving).
 • Effect regeldruk wordt ook meegewogen bij wetsevaluaties.
 • Huidige wet- en regelgeving wordt waar mogelijk vereenvoudigd en versoepeld ten aanzien van regeldruk. 

2. Landelijke maatregelen

 • Voor de zorgsectoren die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen, worden inkoop- en verantwoordingseisen op elkaar afgestemd.
 • Het aanvraagproces van hulpmiddelen wordt geüniformeerd.
 • Regeldruk in het sociaal domein wordt aangepakt.
  • Movisie startte een leertraject.
  • Standaardiseren contracten en diensten.
  • Model Prestatiecodes Jeugd.
  • Samen met jeugdveld professionals is het Model Prestatiecodes Jeugd (MPJ) gebouwd, op dit moment wordt de impact hiervan geanalyseerd waarna besluitvorming plaatsvindt.

3. De lokale aanpak: vermindering van regeldruk binnen zorginstellingen

Naast landelijke regeldruk, zorgen (vooral grotere) zorginstellingen ook voor aanvullende regeldruk. Om deze aanvullende regeldruk te verminderen, zijn een aantal initiatieven gestart waarop zorginstellingen kunnen aansluiten. Bijvoorbeeld de Ontregelbus.

4. Een laagdrempelig toegankelijk loket voor signalen, knelpunten en vragen: het VWS-ontregelteam (toegelicht in het eerste deel van dit artikel).

Verslaglegging (regelen) blijft noodzakelijk

Minister Helder gaat haar uiterste best doen om de regeldruk te minimaliseren. Echter zal een bepaalde mate van administratieve belasting blijven. Verslaglegging dient immers ook andere doelen zoals betaalbaarheid, kwaliteit, privacy, cliëntveiligheid en rechtmatigheid. Hiervoor is in de wijkverpleging de registratiemethode zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r, t).

Onderzoek van Nivel maakt onderscheid in klinische en organisatorische verslaglegging. Wijkverpleegkundigen vermoeden twee keer zoveel tijd te besteden aan klinische verslaglegging (zoals het opstellen van een zorgplan) als aan organisatorische verslaglegging (bijvoorbeeld financiële verantwoording ). Hoewel ook klinische verslaglegging bijdraagt aan een verhoogde regeldruk, zijn wijkverpleegkundigen van mening dat dit zinvol en noodzakelijk is om goede zorg voor de cliënt te kunnen waarborgen. Juist de organisatorische verslaglegging geeft irritatie omdat ze dit als zinloos ervaren.

Meer informatie:

De website (ont)regel de zorg brengt alle informatie, kennis en succesverhalen samen. Meer achtergrondinformatie over de regeldruk in het sociaal domein vind je ook in deze publicatie. Vilans heeft een factchecker voor de wijkverpleging opgesteld die jou inzicht geeft in de registraties die momenteel verplicht zijn.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket