‘PNIL is van groot belang’, maar…

PNIL

Bericht geplaatst 30 januari 2024 om 09:02

Op 24 januari hebben de ministers van SZW, VWS en OCW de ‘Voortgangsbrief werkprogramma PNIL’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt het belang van personeel niet in loondienst (PNIL) benadrukt. Maar de brief staat ook vol met (niet erg concrete) maatregelen om PNIL terug te dringen.

Erkenning van behoefte aan flexibiliteit

In de voortgangsbrief staat beschreven dat de behoefte aan flexibiliteit bij de beroepsbevolking verder toeneemt. Die erkenning is positief. In verband daarmee zouden werkgevers meer op die behoefte moeten inspelen om de uitstroom naar PNIL te stoppen.

Daarnaast worden economische ontwikkelingen benoemd waardoor de behoefte naar personeel dat niet in loondienst is, blijft bestaan; bijvoorbeeld om snelle groei en krimp op te vangen. Waar die behoefte wordt ingevuld door zzp’ers, willen de drie ministers graag dat die invulling zo beperkt mogelijk is.

Beperken inzet zzp’ers. Hoe dan?

Hoe denken ze dat dat kan worden bereikt? Ten eerste door het stimuleren van goed werkgeverschap. Hierdoor moet de uitstroom naar het zzp-schap verminderen.
Daarnaast wordt onderzocht of door regionaal of gedeeld werkgeverschap kan worden ingespeeld op de behoefte aan flexibiliteit.
Bovendien verwachten ze dat de aanpak van schijnzelfstandigheid bijdraagt het terugdringen van het aantal zzp’ers, met name in de zorg. Er moet werk worden gemaakt van duurzame arbeidsrelaties.

Verbeteren duurzame arbeidsrelaties. Hoe dan?

Hoe willen de drie ministers de duurzame arbeidsrelaties verbeteren? Enerzijds door de handhaving op schijnzelfstandigheid weer op te starten. En door daarnaast startende zzp’ers en werknemers die het zzp-schap overwegen beter bewust te maken van de risico’s; niet alleen voor wat betreft het zzp-schap zelf, maar ook voor wat betreft de verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.

Weinig concreet nieuws

Concreter dan dit wordt het niet. In maar liefst 11 bladzijden is in algemene zin samengevat wat er sinds de vorige voortgangsbrief is gedaan en bedacht over ‘personeel niet in loondienst’ (PNIL). Er zijn blijkbaar heel veel woorden nodig om inhoudelijk weinig nieuws te melden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren we jullie daar vanzelfsprekend over.

Wil je de volledige ‘Voortgangsbrief werkprogramma PNIL januari 2024’ lezen? Klik hier.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van SoloPartners.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket