Post-COVID compensatieregeling ook voor zzp’ers?

stress, compensatieregeling

Bericht geplaatst 26 september 2023 om 11:03

Op 1 september 2023 is de compensatieregeling voor zorgmedewerkers met post-COVID klachten ingegaan. Deze zorgmedewerkers kunnen, onder voorwaarden, aanspraak maken op een eenmalig bedrag van € 15.000,-. De regeling is niet door iedereen positief ontvangen. De vakbonden vinden de regeling te mager en protesteren er heftig tegen. Wat betekent de regeling voor zzp’ers in de zorg?

Voor wie is de compensatieregeling?

De compensatieregeling staat alleen open voor zorgmedewerkers die COVID hebben opgelopen in de periode van maart t/m juni 2020. Voor deze periode is gekozen omdat COVID zich in die periode snel verspreidde. Bovendien waren er nog te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar. En waren er onvoldoende maatregelen getroffen om besmetting en verspreiding te voorkomen.

Daarnaast moet vóór 1 juli 2023 zijn vastgesteld dat sprake is van long-COVID klachten die hebben geleid tot gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Verder moet de zorgmedewerker veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-19 patiënten. Of daar nauw bij betrokken zijn geweest. Bovendien moet de zorgmedewerker werkzaam moet zijn geweest in één van onderstaande sectoren:

 • verzorgings- en verpleeghuizen;
 • (universitaire) ziekenhuizen; 
 • gehandicaptenzorg; 
 • wijkverpleging;
 • geboortezorg;
 • ambulancezorg; 
 • intramurale jeugdzorg; 
 • justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel); 
 • intramurale geestelijke gezondheidszorg; 
 • huisartsenzorg. 

Kun je bovenstaande punten aantonen? Dan kun je aanspraak maken op een eenmalige vergoeding van € 15.000,-. Maar juist dat aantonen is waar het lastig wordt voor de zzp’er…

Regeling geldt ‘in beginsel’ niet voor zorg-zzp’ers

In beginsel zijn zzp’ers uitgezonderd van de regeling en kunnen zij dus geen aanspraak maken op vergoeding. Reden hiervoor is de verwachting dat zzp’ers het vereiste bewijs niet kunnen leveren. Zij staan namelijk niet onder controle van een bedrijfsarts en worden ook niet gekeurd en/of beoordeeld door het UWV.

Zzp’ers die vrijwillig verzekerd zijn gebleven bij het UWV, of verzekerd waren voor arbeidsongeschiktheid, beschikken mogelijk wél over de benodigde rapportages. Voor zzp’ers zonder verzekering is de verwachting dat zij niet kunnen aantonen dat zij in aanmerking komen voor compensatie. Vandaar dat de regeling ‘in beginsel’ niet open staat voor zorg-zzp’ers.

Aantonen met andere bewijsmiddelen

Dit betekent niet dat zzp’ers helemaal geen mogelijkheid hebben om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Zij moeten dan wel aan de hand van andere bewijsmiddelen aannemelijk kunnen maken dat zij aan de voorwaarden voldoen.

Wat betekent dit in de praktijk? De huisarts moet in de tijd van de besmetting in 2020 hebben vastgesteld dat er sprake is van een COVID-19 besmetting. En dat de gezondheidsklachten daarmee verband houden. Daarnaast moet een onafhankelijke arts vaststellen dat er sprake is van blijvende, gehele of gedeeltelijke, arbeidsongeschiktheid als gevolg van die gezondheidsklachten. Een huisarts mag daar geen oordeel over vellen. In de praktijk zal hier het probleem ontstaan voor het te leveren bewijs.

Zzp’ers die beschikken over andere bewijsstukken kunnen een aanvraag doen. Die zal vervolgens worden beoordeeld. Hoe en op welke wijze die beoordeling plaatsvindt, is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er ruimte is voor aanvullende bewijslevering, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe rapportages.

Geen snelle oplossing voor zzp’ers

Voor zzp’ers met long-COVID biedt deze regeling niet snel een oplossing. Dit is wellicht teleurstellend, maar als zzp’er in de zorg ben je nou eenmaal niet ‘gelijk’ aan een werknemer. En zul je dus ook niet in alle gevallen gelijk worden behandeld.

Hoeveel zzp’ers eventueel in aanmerking zouden komen voor de compensatie is niet bekend. Wel is bekend dat vele zzp’ers in de eerste periode nauw betrokken waren bij de zorgverlening aan COVID-19 patiënten. Het is zuur dat compensatie voor deze groep zzp’ers, die toen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt, niet zomaar beschikbaar is.

Alternatieve bewijsmiddelen

Het is positief dat de regeling in ieder geval de mogelijkheid geeft om met alternatieve bewijsmiddelen de aanspraak op de compensatie te onderbouwen. Daarmee wordt recht gedaan aan de afwijkende positie van zzp’ers; met de instandhouding van de eigen verantwoordelijkheid van de zelfstandig ondernemer.

In dat opzicht is de regeling in lijn met wat SoloPartners heeft bepleit bij het ministerie. Een gelijke beoordelingswijze voor zzp’ers is nu eenmaal praktisch onmogelijk. Maar het biedt zzp’ers wel de vrijheid om te bepalen hoe ze het bewijs dan wél kunnen leveren.

Heb je nog vragen over bijvoorbeeld de compensatieregeling? Neem dan contact met ons op!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket