Roep om strategisch zzp-beleid

zzp-beleid

Bericht geplaatst 27 februari 2024 om 09:57

Op 26 februari zijn de nieuwe arbeidsmarkt-prognoses voor de sector ‘zorg en welzijn’ gepubliceerd. Voor de gehele sector (exclusief kinderopvang) loopt het tekort aan arbeidskrachten in 2032 op naar 172.900. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat veel zorgwerknemers in deeltijd werken. De cijfers zijn nóg slechter dan in eerdere vooruitzichten/prognoses. Zelfs als rekening wordt gehouden met nieuw beleid…

Druppel op de gloeiende plaat

Er is veel nieuw beleid vastgelegd in onder meer het Integraal Zorg Akkoord (IZA), programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de afspraken in het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV. Zelfs als dit wordt meegewogen, is het verwachte tekort nog altijd 169.900 werknemers. Nieuw beleid zorgt er dus niet voor dat de behoefte aan zorgmedewerkers drastisch minder wordt; het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Nieuwe arbeidsmarkt-prognoses niet positief

In de nieuwste prognoses zijn de plannen uit het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn (TAZ) en de hervormingsagenda jeugd nog niet verwerkt. Het is natuurlijk mogelijk dat deze programma’s tot een enorme vermindering van het aantal benodigde, toekomstige werknemers zorgt. Maar erg realistisch lijkt die verwachting niet. Oftewel, de tekorten worden naar verwachting alleen maar groter. En nieuw beleid zal die ontwikkeling niet omkeren.

Inzet zzp’ers – voor de hand liggende oplossing

Dat nieuw beleid de problemen niet oplost, is niet nieuw. De overheid heeft weinig andere instrumenten dan beleid en regels; daarvan hoeven we ook niet meer of iets anders te verwachten. Zorgorganisaties zullen dus zelf aan de slag moeten om de toekomstige personeelstekorten binnen de perken te houden. De inzet van zzp’ers is daarbij een goede en voor de hand liggende oplossing. Dat vereist echter wel dat zzp’ers in de zorg niet langer worden gezien als een ‘probleem’.  

In onze ogen zijn zzp’ers niet het probleem maar het gevolg van onder meer ‘slecht’ werkgeverschap. Dat hebben wij al vele keren betoogd. Maatregelen om het aantal zzp’ers terug te dringen, zorgen er niet voor dat zij massaal terugkeren in loondienst. Die groep gaat op zoek naar een manier om de beperkingen te omzeilen. Of verlaat de zorg, met alle gevolgen van dien.

Strategisch zzp-beleid is de basis

Er is strategisch beleid nodig. Enerzijds om vaste medewerkers te behouden. Anderzijds om zzp’ers op een goede manier in te zetten en te behouden. Gecombineerd biedt dit allerlei mogelijkheden voor zorgorganisaties om ook in de toekomst te beschikken over voldoende medewerkers. Dat vereist wel dat zorgorganisaties in actie komen. Met argumenten als ‘we doen het al jaren zo’ en ‘veranderen kan bij ons niet’ gaan zij het niet redden. Ga in gesprek met de vaste medewerkers over wat zij nodig hebben om met plezier hun werk te blijven doen.

Ook met zzp’ers moet het persoonlijke gesprek worden aangegaan, bij voorkeur voor de start van een opdracht. Zo worden de eisen en voorwaarden van beide kanten duidelijk. Zowel de opdrachtgever als de zzp’er weet daardoor wat ze van elkaar mogen én kunnen verwachten.

Duidelijke kaders en afspraken met zzp’ers dragen bij aan het beeld dat zij weer als waardevolle arbeidskrachten worden gezien. En niet als een probleem met omschrijvingen als ‘te duur’ en ‘te weinig effectief’.

Zzp’er is méér dan extra handjes

We zien regelmatig dat diensten worden aangeboden en geaccepteerd via een app. Zeker niet optimaal, omdat wij vinden dat altijd eerst moet worden onderzocht of er een goede basis is voor samenwerking. Een zzp’er is méér dan een paar extra handjes. Maar dan moet een organisatie dat potentieel wel willen én weten te benutten. Dat kan alleen als je vooraf uitzoekt wat een individuele zzp’er te bieden heeft. En wat zijn of haar meerwaarde kan zijn voor de organisatie. Dat vergt wat extra tijd maar is wel de moeite waard en betaalt zich uiteindelijk terug.

In gesprek met SoloPartners over strategisch zzp-beleid?

Wil je meer weten over strategisch zzp-beleid? Of wil je met ons sparren over het op juiste wijze inzetten van zzp’ers in de zorg? SoloPartners gaat graag het gesprek aan. Neem contact op met onze klantenservice voor vragen of het inplannen van een afspraak.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket