Screening van zorgaanbieders kost (te)veel tijd en geld

IGJ

Bericht geplaatst 24 februari 2023 om 10:38

De IGJ herinnert de zorgaanbieder aan zijn vergewisplicht, deze is niet bij een andere partij te beleggen. De statistieken geven een groei van valse documenten weer. Maar de screening van de zzp’er terug in huis halen kost zorgorganisaties veel tijd en geld. Wordt het niet eens tijd dat het ministerie van VWS zorgt voor passende instrumenten?

In september 2022 publiceerden wij dit artikel over de toegenomen fraude door zorgmedewerkers. Inmiddels heeft de IGJ de cijfers over 2022 gepubliceerd. Wat blijkt? Ten opzichte van 2021 is het aantal meldingen opnieuw verdubbeld, naar 106. Op 20 februari 2023 stuurde de IGJ een brief aan alle zorgaanbieders in de zorg en jeugdhulp waarin wordt opgeroepen tot waakzaamheid. Daarnaast worden de zorgaanbieders erop gewezen dat zij op grond van de vergewisplicht zelf verantwoordelijkheid zijn voor de zorgverleners die zij inzetten. Ten slotte roepen ze op om fraude te melden bij de politie en de IGJ.

Niet verschuilen achter bemiddelingsbureaus

Je leest in de brief dat het overgrote deel van de meldingen betrekking heeft op zzp’ers die door bemiddelingsbureaus worden aangeboden. Bij de screening door het bemiddelingsbureau is de fraude niet opgemerkt. Zorgorganisaties screenen niet zelf maar vertrouwen op de zorgvuldigheid van de bemiddelingsbureaus. Als die zorgvuldigheid te wensen over laat, komen zorgorganisaties er vaak alleen bij toeval achter dat zorgverleners niet het juiste diploma, certificaat of VOG hebben.

De IGJ wijst de zorgaanbieders erop dat zij zelf altijd verantwoordelijk blijven voor de zorgmedewerkers die door hen worden ingezet en dus ook voor de screening vooraf. De IGJ stelt heel duidelijk dat zorgorganisaties zelf moeten screenen, ook bij tijdelijke medewerkers, en dat ze niet mogen afgaan op de screening van het bemiddelingsbureau.

Als de IGJ op bezoek komt, kan er gevraagd worden naar hoe de instelling het screeningsproces heeft ingericht. Daarnaast heeft de IGJ inzage in de dossiers van de medewerkers en kan dus ook zelf controleren of geldige diploma’s en VOG’s zijn opgenomen in het dossier.

Controleren is nu te lastig en tijdrovend

Dat zorgorganisaties eindverantwoordelijk zijn en blijven voor de screening van hun zorgverleners is wettelijk bepaald en ook logisch. De vraag is echter wel waarom zorgorganisaties beter in staat zouden zijn om vervalste documenten te herkennen dan bemiddelingsbureaus, ervan uitgaande dat de bemiddelaar die taak serieus neemt en zorgvuldig te werk gaat. Met moderne technieken zijn documenten dusdanig overtuigend te vervalsen dat het op het eerste gezicht niet van echt te onderscheiden is. Effectieve screening kost daardoor meer tijd en dus geld. Tijd en geld dat er niet is. Hierdoor leidt de verplichting tot screening onherroepelijk tot minder zorg op de plek waar deze het hardst nodig is. En dat is onwenselijk. Minder bureaucratie en administratieve rompslomp was toch de bedoeling? Dat gaan we zo niet bereiken.

Het zou dan ook goed zijn als het ministerie van VWS, waar de IGJ onderdeel van uitmaakt, met instrumenten komt waarmee de screening eenvoudiger en betrouwbaarder uitgevoerd wordt. Denk daarbij aan een eenvoudige manier om de echtheid van diploma’s en VOG’s te controleren door middel van geautomatiseerde koppelingen. Dat is niet ingewikkeld, het vraagt enkel wat praktisch oplossend vermogen en wat daadkracht.

Waar komt fraude voor?

De fraudemeldingen hebben met name betrekking op de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ en verpleging & verzorging. Toevallig de zorgsoorten waarin de afhankelijkheid van zzp’ers is toegenomen de laatste jaren. Het is verontrustend dat de zorg door een steeds grotere groep van fraudeurs als een interessante bron van inkomsten wordt gezien. De kwaliteit en veiligheid van cliënten in ons zorgsysteem zou te allen tijde gewaarborgd moeten zijn.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket