Veel woorden, weinig daden

ondernemerschapseisen CAO

Bericht geplaatst 12 juni 2023 om 16:30

Eind vorig jaar schreven wij dat de minister van SZW veel stof deed opwaaien met een brief waarin ze haar ‘aanpak van het zzp-schap’ beschreef. Er was veel onrust ontstaan onder zzp’ers en de organisaties die hun belangen behartigen. Ze heeft nu een vervolg op deze brief naar de kamer gestuurd. Maar eerst… waar ging het ook alweer over?

Drietal maatregelen

Kortgezegd kwam het erop neer dat de minister in de brief van 16 december een drietal maatregelen aankondigde met betrekking tot het werken met en als zzp’er:

  1. er moet een gelijker speelveld komen tussen werknemers en zzp’ers;
  2. de regels over wanneer er wel en niet als zzp’er kan worden gewerkt moeten duidelijker;
  3. er moet handhaving zijn op het gebied van schijnzelfstandigheid.

In de brief werden aardig wat doemscenario’s geschetst. Maar er bleven ook veel vragen open en onbeantwoord. Onze afdronk van de brief destijds? Wij waren niet zo negatief; voor echte, ondernemende zzp’ers zal er altijd plaats zijn in de zorg.

Vervolgbrief maatregelen

Onlangs, op 2 juni, stuurde de minister een vervolg op deze brief naar de kamer. Hierin geeft ze aan dat de sectoren zorg, onderwijs, kinderopvang en cultuur zelf maatregelen moeten uitwerken. Verbazingwekkend is dat het niet de bedoeling is deze maatregelen in te voeren voor alle zzp’ers gezamenlijk, maar per sector. Als zorgsector zijn wij daar actief mee bezig en lopen we voorop voor wat betreft het uitwerken van de maatregelen.

Aanpak problemen arbeidsmarkt zorg

Eigenlijk bevat de vervolgbrief van de minister bar weinig nieuwe informatie. Wel nieuw zijn de generieke maatregelen die zijn onderzocht. Dit zijn maatregelen die ministers voor hun eigen sector kunnen overwegen en die van toepassing zijn op alle zzp’ers in een sector; ongeacht of sprake is van schijnzelfstandigheid. De eerste twee maatregelen zijn juridisch problematisch. Met name omdat die maatregelen alle zzp’ers raken. Er ontstaat dus een strijd met het vrije verkeer van diensten. De derde maatregel zou wel zonder problemen in te voeren zijn. Maar juist die maatregel voegt weinig toe.

Weinig écht concrete voorstellen

Vanuit het ministerie van VWS zijn er nog geen signalen dat er plannen zijn om de generieke maatregelen mee te nemen in de verdere uitwerking van diverse projectgroepen. Dat is goed nieuws. Die maatregelen leveren namelijk geen echte bijdrage aan het oplossen van het tekort aan zorgmedewerkers. Maar ze maken wél inbreuk op het recht van vrijheid van ondernemerschap. En dat dit recht bestaat, wordt door het huidige kabinet helaas nog wel eens vergeten.

Kortom… de vervolgbrief van de minister bevat veel tekst maar weinig écht concrete voorstellen. De generieke maatregelen verraden echter een kijk op zzp-schap die je allerminst positief kunt noemen. Gaan we zelfstandig ondernemerschap echt de nek omdraaien door maximum aantallen op te leggen? En te gaan werken met beroepsverboden? We houden het voor jullie in de gaten.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket