Wat deden wij in februari 2024?

februari 2024

Bericht geplaatst 1 maart 2024 om 13:28

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over.

De rode draad in februari was de grote SoloPartners-enquête onder én over zzp’ers in de zorg. Maar deze maand is bijvoorbeeld ook de ‘samenwerking’ met Espria bekrachtigd. We hebben bij SoloPartners niet stilgezeten. In dit artikel vind je een kleine greep uit de bijeenkomsten, gesprekken en werkzaamheden van afgelopen maand.

Grote enquête onder én over zzp’ers in de zorg

We hebben februari afgetrapt met het uitzetten van de grote enquête onder én over zzp’ers in de zorg. Er wordt veel over zorg-zzp’ers gezegd en geschreven. Helaas wordt deze groep vaak weggezet als ‘graaiers die het alleen voor het geld doen’ en als ‘niet betrokken medewerkers die de leuke diensten eruit pikken’. Met de enquête willen we achterhalen en kunnen onderbouwen hoe het écht zit. Zo kunnen we jullie belangen nog beter behartigen.

Vul de enquête in of maak deze af!

Heb je de enquête nog niet ingevuld? Doe dit dan uiterlijk op 17 maart! Ben je de enquête al gestart maar heb je deze nog niet afgerond? Maak de enquête dan af! Je hoeft niet opnieuw te beginnen; de enquête gaat verder waar je bent gebleven. Als dank voor je deelname verloten we mooie prijzen. Klik hier voor de enquête!

Ken je zorg-zzp’ers die de enquête nog niet hebben ingevuld? Vraag of ook zij de enquête invullen, want iedere stem telt!

Bestuurlijk akkoord Wzd

Februari begon met een late nieuwjaarsbijeenkomst van de directie langdurige zorg van het ministerie van VWS. Die bijeenkomst werd direct benut om de ‘bestuurlijke afspraken uitvoering WZD’ te ondertekenen. Dit akkoord is tot stand gekomen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Daaruit kwamen knelpunten naar voren bij de uitvoering van de wet. Deze knelpunten zorgen in de praktijk voor onwerkbare situaties. Het ministerie werkt daarom aan een aanpassing van de wet. Vooruitlopend op deze wetswijziging zijn afspraken gemaakt; afspraken over de wijze waarop de huidige Wzd in de praktijk zal worden toegepast.

Het is tamelijk uniek dat het ministerie en de betrokken brancheorganisaties op die wijze overeenstemming bereiken. De Wzd blijft hierdoor praktisch uitvoerbaar zonder dat een wetswijziging hoeft te worden afgewacht. Dit is, zowel voor zorgaanbieders als voor cliënten, een positieve ontwikkeling.

Naast dit mooie succes, was de nieuwjaarsbijeenkomst een uitgelezen gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten te leggen. Als daar interessante ontwikkelingen uit voortkomen, lezen jullie het hier.

Reminder

Heb jij te maken met de Wet zorg & dwang (Wzd)? Meld je dan aan voor de Inspiratatiedag op dinsdag 12 maart in Apeldoorn. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.

TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn)

In Utrecht vond een grote bijeenkomst rondom TAZ plaats. We spraken over mogelijke maatregelen en afspraken om in de toekomst over voldoende zorgpersoneel te kunnen beschikken. Dit gebeurde aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Door vrijwilligers gerichter in te zetten, zorg je dat de zorgprofessionals meer tijd overhouden voor andere taken. Zij kunnen bijvoorbeeld de communicatie met allochtone cliënten vergemakkelijken. Zo wordt de zorgverlening beter afgestemd op verschillende culturele achtergronden.

Meer diversiteit en scholing- en opleidingsmogelijkheden zijn gewenst. Zo kunnen zorgverleners gerichter worden opgeleid. En sluit het beter aan bij de behoefte en wensen van de zorgverlener en de organisatie. Daardoor kunnen zorgverleners mogelijk sneller bekwaam en bevoegd worden voor het uitvoeren van handelingen.

Inspirerende voorbeelden genoeg om direct mee aan de slag te kunnen. De vraag is wat de meerwaarde is van het vastleggen van formele afspraken. Met praktijkvoorbeelden kunnen zorgorganisaties immers al geholpen worden om zélf met oplossingen aan de slag te aan. Wij houden jullie op de hoogte van verdere voortgang.

Espria en SoloPartners – kennispartners

Vanaf 20 februari werkt SoloPartners als kennispartner samen met Espria aan het op juiste wijze inzetten van zzp’ers in de organisatie van Espria. Basis voor de inzet van zzp’ers is het Fiscaal Kader Zorg. SoloPartners gaat meedenken over de juiste toepassing van het kader. En we gaan aan de hand van eventuele knelpunten meedenken aan oplossingen waarbij zzp-inzet kan plaatsvinden zonder dat sprake is van schijnzelfstandigheid.

Wij zijn enthousiast over deze ‘samenwerking’. Het geeft ons een mooie kans om onze expertise te delen op een wijze die zowel voor Espria als voor ‘hun’ zzp’ers tot positieve effecten leidt.

Espria loopt met deze ‘samenwerking’ voorop in Nederland en toont daarmee lef. Er is immers nog veel onduidelijkheid over wat er nu wel en niet mag met betrekking tot de inzet van zzp’ers in de zorg. Dat Espria probeert om die duidelijkheid voor de eigen organisatie te krijgen, verdient dan ook zonder meer applaus.

Ook geïnteresseerd in strategisch zzp-beleid? Wij informeren daar graag over. Plan een afspraak in via onze klantenservice.

Masterclass

Op 6 februari waren wij met onze Masterclass in Eindhoven; voor het eerst in The Social Hub. Zoals gebruikelijk was er, voorafgaand aan de masterclass, gelegenheid voor intervisie. De aanwezige zzp’ers werden bijgepraat over de recente ontwikkelingen binnen het zzp- en het zorglandschap. Natuurlijk kwam ook aan bod aan welke verantwoordelijkheden en verplichtingen een ondernemende zzp’er in de zorg moet voldoen. En zijn er weer vele vragen beantwoord.

Een kleine greep uit de ‘recensies’ die we via het evaluatieformulier ontvingen: “Top! Duidelijke en goede uitleg en een goede sfeer” en “Duidelijke masterclass, op een leuke wijze gegeven en veel ruimte voor interactie en individuele vragen”.

Ook een masterclass volgen? Bekijk de agenda. Zien we je binnenkort?

Overleg brancheverenigingen

Eind februari overlegden de brancheverenigingen BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg, SPOT en SoloPartners met elkaar. We bespraken de actuele ontwikkelingen in de zorg die gevolgen hebben voor, met name, de kleinschalige zorgaanbieders.

Belangrijk onderwerp was de huisartsenzorg voor bewoners van kleinschalige woonvoorzieningen. Niet alle woonvoorzieningen lukt het om dit goed geregeld te krijgen voor hun bewoners. Reden genoeg om te kijken of we hiervoor een praktische oplossing kunnen bedenken. Dat lijkt het geval; mogelijk biedt dit voor huisartsen die zzp’er zijn, kansen. We houden jullie op de hoogte.

Dat was het weer voor deze maand. Op naar maart waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie; zzp’ers in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket