Wat deden wij in februari?

brancheorganisatie

Bericht geplaatst 10 maart 2023 om 16:10

Jullie kennen natuurlijk allemaal onze klantenservice en de informatie op onze website waarmee we jullie helpen met jullie ondernemerschap en het leveren van kwalitatief goede zorg. SoloPartners doet echter meer. Zo organiseren wij fysieke en digitale ledenbijeenkomsten waarin we jullie informeren over het zzp-schap in de zorg. Als brancheorganisatie behartigen we ook jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hierover iedere maand.

Bo Geboortezorg

Op 6 februari waren we in gesprek met de brancheorganisatie voor bevallings- en kraamzorg. Ook bij de zorgorganisaties in de geboortezorg wordt nagedacht over de toename van het aantal zzp’ers en hoe daar het beste mee om kan worden gegaan. Zwangerschappen en bevallingen zijn niet planbaar zodat met name wordt nagedacht over hoe voldoende capaciteit gewaarborgd kan worden, ook in vakantieperiodes, in de weekenden en op feestdagen.

Bo Geboortezorg heeft SoloPartners gevraagd daarover mee te denken en die uitnodiging hebben wij uiteraard aanvaard.

Brancheorganisaties

Op 8 februari vond het reguliere driewekelijkse overleg met andere brancheorganisaties plaats. Behoudens de uitwisseling van actuele ontwikkelingen die met name voor zorgorganisaties van belang zijn, was er weinig nieuws dat relevant is voor zzp’ers, buiten het nieuws wat jullie sowieso op onze site kunnen lezen.

Ledenbijeenkomsten

Op 9 februari waren we in Rotterdam en op 23 februari waren we in Zwolle. De relatiemanager van SoloPartners, Benthe, nam de presentaties voor haar rekening en liet blijken dat ze inmiddels uitstekend is ingevoerd in de wet- en regelgeving voor zzp’ers in de zorg. Daarnaast maakten weer een groot aantal zzp’ers gebruik van de mogelijkheid om intervisie te houden, zodat zij daarmee ook aan die verplichting uit de Wkkgz hebben voldaan. Tijdens onze ledenbijeenkomsten kun je immers twee vliegen in één klap slaan. Je wordt én geïnformeerd over je verantwoordelijkheden als zzp’er én je kunt voldoen aan de verplichting om minimaal een keer per jaar deel te nemen aan intervisie. Zien we jou bij één van onze volgende bijeenkomsten?

ps. wist je dat deze ledenbijeenkomsten sinds dit jaar geaccrediteerd zijn met 4 punten (V&VN)?

Klachtenregeling/geschilleninstantie

Op 10 februari hebben we overleg gehad met Stichting Klachtenregeling en CBKZ over de uitvoering van SoloPartners klachtenregeling en geschilleninstantie. Het aantal klachten en/of geschillen dat wordt ingediend is zeer beperkt. Daaruit leiden wij af dat jullie je werk goed doen en niet meer klachten of geschillen veroorzaken dan gemiddeld in de zorg. Dit terwijl de beeldvorming vaak anders is.

VZN

Tijdens de bestuursvergadering van VZN op 10 februari was er genoeg te bespreken. Het ministerie van SZW is immers druk bezig met het wijzigen van de arbeidswetgeving. De bedoeling is dat het begrip gezagsverhouding duidelijker wordt omschreven, onder meer door inbedding toe te voegen als onderdeel bij de beoordeling. Hoe de definitie van inbedding gaat luiden, is nog niet bekend, maar het is wel duidelijk dat het niet eenvoudig is om het begrip eenduidige en praktisch toepasbaar te beschrijven.

Daarnaast zijn er plannen om een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst toe te voegen aan de wet. Op dat vermoeden kan door een zzp’er een beroep gedaan worden indien het uurtarief van een opdracht onder een bepaalde drempel ligt, waarbij vooralsnog gedacht wordt aan € 35,-. Het mooie van dit rechtsvermoeden is dat zzp’ers die tevreden zijn met de voorwaarden van een opdracht, niets hoeven te doen en dat zzp’ers die zich min of meer gedwongen voelen om onder slechte voorwaarden te werken, daar makkelijker tegen kunnen optreden.

Daarnaast denkt het ministerie van SZW na over de ondernemerscriteria waaraan een zzp’er moet voldoen om te voorkomen dat een opdracht als loondienstverband wordt aangemerkt. Vanuit VZN geven wij er de voorkeur aan om een zzp’er eerst te beoordelen aan de hand van de ondernemerscriteria. Voldoe je daaraan dan is het niet langer relevant hoe de opdracht eruitziet en wordt uitgevoerd. Reden hiervoor is dat de ondernemerscriteria duidelijk en controleerbaar zijn, terwijl het begrip gezagsverhouding, ook na de voorgenomen verduidelijking, voor discussies zal blijven zorgen. Geen duidelijkheid vooraf dus, terwijl de praktijk dat wel uitdrukkelijk wenst.

Ministerie van SZW

Met deze strategie op zak woonden we op 13 februari de stakeholders bijeenkomst van het ministerie van SZW bij. Daar waren diverse brancheorganisaties van zzp’ers aanwezig om de ambtenaren van input te voorzien voor de voorgenomen wetswijziging. Er werden diverse constructieve voorstellen gedaan om te komen tot een kader waarbinnen een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht en een duidelijk onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandig ondernemer.

Door het ministerie werd echter al snel duidelijk gemaakt dat de gewenste duidelijkheid vooraf ook nu weer niet bereikt zal worden, zodat de zekerheid waar de praktijk naar op zoek is er niet zal komen. De vraag is wat dit gaat betekenen voor de handhaving op grond van de Wet DBA. Die handhaving is in 2016 niet voor niks in de ijskast gezet, juist omdat het in de praktijk onmogelijk was om vooraf voldoende duidelijkheid te krijgen over de inzet van zzp’ers. Dat probleem wordt niet opgelost zodat de vraag gerechtvaardigd is waarom er dan nu wel gehandhaafd kan worden en op welke basis dan?

IZA/TAZ

Ook de kerngroep ‘Balans vast/flex’ van TAZ is bij elkaar geweest op 13 februari. Belangrijkste wat daar is afgesproken dat een geprek wordt gepland met de ACM om meer duidelijkheid te krijgen over de afspraken die werkgevers/opdrachtgevers mogen maken in het kader van regionale samenwerking zonder dat strijdigheid ontstaat met de mededingingsregels.

De andere thema’s waarmee de kerngroep bezig is, worden uitgewerkt. Veel bijzonderheden zijn daar nog niet over te melden, behalve dat er in goed onderling overleg gewerkt wordt aan werkbare oplossingen voor de arbeidsmarkt in de zorg. Zodra duidelijkheid is hoe die oplossingen eruit gaan zien, informeren we jullie daar uiteraard over.

Maliecafé

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren maandelijks in de Malietoren in Den Haag het Maliecafé. Een bijeenkomst waarbij aan de hand van een onderwerp een aantal sprekers aan het woord komen en er met en door de aanwezigen gediscussieerd kan worden over dat thema. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Op 14 februari waren wij aanwezig aangezien het thema van dat café ‘Liefde voor het zelfstandig ondernemerschap’ was. Er waren veel zorg-zzp’ers aanwezig die ook actief deelnamen aan de discussie met de twee sprekers, Piet Fortuin van CNV en Josette Dijkhuizen, hoogleraar ondernemerschap aan de UvT.

Uiteraard werd het belang van ondernemende zzp’ers voor onze samenleving benadrukt, samen met de noodzaak om schijnzelfstandigheid en uitbuiting door onjuist gebruik van zzp’ers tegen te gaan.

Door de aanwezige zorg-zzp’ers werd duidelijk gemaakt dat de wijze waarop loondienst in de zorg is georganiseerd, in grote mate bepalend is voor de keuze voor het ondernemerschap. Werkgevers, willen ze loondienst stimuleren, zullen dus zelf aan het werk moeten om werken in loondienst aantrekkelijker te maken. Dat hiervoor niet per sé meer salaris nodig is, dat mag natuurlijk wel, maar vooral meer flexibiliteit en eigen regie, kwam ook duidelijk naar voren.

Op de borrel na afloop had ik een interessante discussie met een bemiddelingsbureau in de zorg over de vraag of het wenselijk of zelfs juridisch mogelijk is om rechtstreeks uit de schoolbanken als zzp’er aan de slag te gaan. Ik vind zelf dat het beter is om eerst het vak goed onder de knie te krijgen in loondienst en pas na een enkele jaren, waarin je ook je beroepshouding voldoende hebt kunnen ontwikkelen, de stap naar zelfstandig ondernemerschap overwogen moet worden. De bemiddelaar was het daar niet mee eens. Die werkt veel met zzp’ers die rechtstreeks uit de schoolbanken komen en zorgt voor de nodige begeleiding in de praktijk om te waarborgen dat de opdrachtgever geen extra tijd of mensen hoeft in te zetten om de zzp’er te begeleiden.

Bemiddelaars

Op 16 februari hebben we kort overleg gehad met de brancheorganisaties van bemiddelaars over de gedragscode voor bemiddelaars en zzp’ers. De concepttekst is weer wat verder aangescherpt en verder besproken. We verwachten op korte termijn met het ministerie van VWS verder te kunnen praten over de verdere uitwerking en de betrokkenheid van de opdrachtgevers bij de code.

Regionale samenwerking

Op 28 februari hebben we een gesprek gehad met de initiatiefnemer en projectmanager van een nieuwe flexpool in de regio zuid-oost Brabant. Deze flexpool, die zich in eerste instantie richt op zzp’ers heeft een groot aantal zorginstellingen als participant en kan daardoor voor alle sectoren en beroepen in de zorg flexibele opdrachten gaan aanbieden.

Op korte termijn zal de website worden gelanceerd en begint de inschrijven, werving en selectie van zzp’ers. Op dit moment kunnen we nog niet meer informatie delen. Zodra dat wel mag en kan, zullen we dat zeker doen.

Dat was het weer voor deze maand, op naar maart waarin weer diverse afspraken in Den Haag staan gepland en er weer met diverse partijen overleg zal plaatsvinden over jullie, de zzp’er in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket