Wat deden wij in januari?

januari SoloPartners

Bericht geplaatst 14 februari 2023 om 14:18

Jullie kennen natuurlijk allemaal onze klantenservice en de informatie op onze website. Hiermee helpen we jullie met het ondernemerschap en het leveren van kwalitatief goede zorg. SoloPartners doet echter meer. Zo organiseren wij fysieke en ook digitale ledenbijeenkomsten waarin we jullie informeren over het zzp-schap in de zorg.

Als brancheorganisatie behartigen we ook jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier maandelijks over.

Netwerk Zelfstandig Ondernemers (NZO)

2023 begon goed met de nieuwjaarsbijeenkomst van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, het landelijk netwerk van zzp’ers die lid zijn van brancheorganisaties die zijn aangesloten bij VNO-NCW en/of MKB-Nederland. De bijeenkomsten van dat netwerk vinden plaats in de Malietoren te Den Haag, meestal op de 7e verdieping waar je een prachtig uitzicht hebt over de hofstad.

Tijdens de bijeenkomst hebben we onder andere overlegd over de speerpunten waar we ons dit jaar mee gaan bezighouden en waarvoor we speciale aandacht gaan vragen bij de politiek en de ministeries. Die speerpunten zijn: het belang van een goede en duidelijke positie voor zzp’ers in Nederland, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en de fiscale stimulering van ondernemerschap. Als er ontwikkelingen zijn op deze dossiers dan informeren we jullie daar vanzelfsprekend over.

Ledenbijeenkomsten

Op 12 januari waren we in Amsterdam. Op 10 januari hebben we in een webinar de aanwezigen bijgepraat over de voordelen van ons kwaliteitspakket en hoe je daarmee kunt voldoen aan de eisen van de Wkkgz. De relatiemanager van SoloPartners, Benthe, nam de presentaties voor haar rekening en liet blijken dat ze inmiddels uitstekend is ingevoerd in de wet- en regelgeving voor zzp’ers in de zorg.

Wtza

Op 22 november vond een digitaal gesprek plaats tussen het ministerie van VWS en diverse veldpartijen over de communicatie rondom de Wtza en dan met name de jaarverantwoording en de organisatie van het intern toezicht. Niet direct onderwerpen die zzp’ers raken. Wel was het goed om te zien dat alle partijen zich inspannen om de op onderdelen best complexe regels van de Wtza zo goed mogelijk uitgelegd te krijgen aan de zorgaanbieders die ermee moeten werken.

Brancheorganisaties

Op 18 en 23 januari hebben in digitale vergaderingen werkgroepen de overleggen vervolgd over de mogelijkheden om door middel van een innovatief platform kennis te delen en om door middel van een gezamenlijk inhoudelijk verhaal eensgezinder onze boodschap uit te dragen.

Beide bijeenkomsten hebben voldoende input opgeleverd voor het opstellen van startnotities die op korte termijn in breder verband inhoudelijk worden besproken. We houden jullie op de hoogte.

Per Saldo

Op 16 januari waren we op bezoek bij Per Saldo in Utrecht. Per Saldo is de branchevereniging voor cliënten met een PGB. We hebben nader kennis gemaakt en meteen van de gelegenheid gebruik om een gezamenlijk webinar te plannen. Dit zal gaan over hoe je als indicerend wijkverpleegkundige kunt omgaan met verzekeraars die indicaties afwijzen of ter discussie stellen. Dat webinar vindt plaats op 20 maart. Hou onze website in de gaten voor verdere informatie en details.

MBO Utrecht

Op 19 januari waren we opnieuw in Utrecht, ditmaal bij de MBO-opleiding Zorg en Welzijn. We waren hier om te praten over een gastles met als onderwerp Ondernemerschap in de Zorg voor derde- en vierdejaars studenten. Het idee voor deze les komt van Tijmen Nelissen, zzp’er in de zorg, docent aan MBO Utrecht én lid van SoloPartners.

Inmiddels is de opzet van de les nagenoeg gereed en zijn we data aan het plannen om die les ook daadwerkelijk te gaan geven. Als dit naar tevredenheid verloopt, gaan we de les ook aan andere MBO-instellingen aanbieden en wellicht ook aan HBO-instellingen.

Zorginstituut

Op 24 januari hadden we een vooroverleg met het Zorginstituut over zorg in natura in de wijkverpleging. We hadden het over de mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen de verschillende disciplines in de wijkverpleging. Tijdens dit vooroverleg hebben we de onderwerpen geïnventariseerd en besproken. In maart worden deze tijdens een plenair overleg verder uitgediept. We houden jullie op de hoogte.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Op 25 januari was Loe één van de sprekers op het PNIL-congres van VGN op de locatie van Koninklijke Visio in Huizen. Op deze inspirerende locatie waren zo’n 50 bestuurders en medewerkers van zorgorganisaties aanwezig om geïnformeerd te worden en te discussiëren over hoe om te gaan met personeel dat niet in loondienst is, oftewel zzp’ers en flexkrachten.

In een vraaggesprek tussen Loe van Erp en Wil Linssen van WonenPlus in Zuid-Limburg kwamen de aandachtspunten aan de orde waarmee organisaties rekening kunnen houden. Zo kunnen ze enerzijds het verloop van vaste medewerkers beperken en anderzijds op een goede manier zzp’ers en flexkrachten inzetten.

De besproken oplossingen kunnen worden samengevat met strategisch personeelsbeleid en strategisch flexbeleid. In beide gevallen moet je als organisatie niet alleen het gesprek aangaan met vaste en flexmedewerkers, maar ook naar hen luisteren én daadwerkelijk werk maken van flexibilisering en maatwerk.

Het was mooi om te zien dat de aanwezigen daadwerkelijk van plan zijn om met deze onderwerpen aan de slag te gaan en stappen te zetten op weg naar goed werkgever- en opdrachtgeverschap.

Dat was het overzicht van januari, op naar februari. Er staan weer diverse afspraken in Den Haag gepland en er vindt weer met diverse partijen overleg over jullie, de zzp’er in de zorg. Uiteraard vertellen we hier volgende maand meer over.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket