Wat deden wij in juli en augustus?

brancheorganisatie

Bericht geplaatst 31 augustus 2023 om 13:49

Tijdens het VZN-overleg van 6 augustus was het nog even spannend of het kabinet zou vallen… Dat is inmiddels duidelijk. Er is de afgelopen tijd uitgebreid contact geweest met de Belastingdienst. En er is gesproken over het beheersingsmodel… Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen en overleggen in de maanden juli en augustus.

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier regelmatig over. Lees er alles over in dit artikel.

VZN

Op 6 augustus, één dag voor de val van het kabinet Rutte IV, vergaderde het bestuur van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). De eventuele val van het kabinet hing al een paar dagen in de lucht en we hebben hier uiteraard over gesproken. Besloten is de plannen te bespreken vanuit de veronderstelling dat het kabinet niet zou vallen.

Op 7 juli zijn die plannen dus doorkruist; het is nu nog maar de vraag of, en op welke wijze, de plannen voor zzp’ers worden vervolgd. Dat wordt op 12 september duidelijk; de Tweede Kamer besluit dan welke wetsvoorstellen controversieel worden verklaard. Oftewel, over welke voorstellen mag het demissionaire kabinet geen besluiten meer nemen. Tot die tijd is het afwachten.

Vooruitlopend op de verkiezingen heeft VZN de politieke partijen input gestuurd voor de verkiezingsprogramma’s. De inzet: laat ondernemerschap leidend zijn bij het beoordelen van het zzp-schap. En dwarsboom zzp’ers niet bij het maken van de keuze voor het ondernemerschap.

Eind augustus hebben we gesproken over de (on)wenselijkheid van het controversieel verklaren van een tweetal trajecten, namelijk:

  • de verplichte AOV voor zzp’ers;
  • de plannen van de minister van SZW voor de aanpak van schijnzelfstandigheid.

Zowel aan het voortzetten van de plannen, als aan het staken ervan, zitten kansen en bedreigingen. Komt er een volgend kabinet met een positievere kijk op zzp’ers? Dan is uitstel gewenst. Maar hoe reëel dat is, is echter een grote vraag. Wellicht dat, met wat aanpassingen, de huidige plannen uiteindelijk toch de voorkeur genieten…

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)

In de kerngroep ‘Balans vast-flex’ spraken we de afgelopen periode voornamelijk over de ontwikkelingen die leidden tot de ‘samenwerkingsverklaring’ tussen diverse ministeries en de Belastingdienst over de inzet van zzp’ers.

De samenwerking moet leiden tot een beheersingsmodel om de inzet van zzp’ers te kunnen monitoren. En op basis van ervaringen in de praktijk te kunnen bijstellen. De verschillende brancheorganisaties in de zorg, waaronder SoloPartners, moeten een rol gaan spelen in de uitvoering van het beheersingsmodel.

Het wachten is nu op duidelijkheid over hoe het beheersingsmodel er bij aanvang uit komt te zien. Dan kunnen we bekijken welke aanvullende afspraken nodig zijn om de inzet van zzp’ers in de zorg in goede banen te leiden.

Belastingdienst

Tijdens een afspraak met de Belastingdienst kwam uiteraard het hierboven besproken beheersingsmodel aan de orde. Maar ook het belang van een goede onderlinge verstandhouding kwam aan bod. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan een overlegmodel waarbinnen we afspraken kunnen maken om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Zo hoeft de focus niet direct te liggen op handhaving.

Tijdens de zomerperiode zijn we in gesprek gebleven met zorgaanbieders, organisaties en andere betrokken partijen zoals bemiddelaars. Het lijkt erop dat negatieve beeldvorming rondom zzp’ers is verschoven naar de bemiddelingsbureaus; vooral zij zijn nu voornamelijk negatief in beeld.

Het besef dat zzp’ers in de zorg niet meer weggaan, lijkt steeds groter te worden. Je kunt daarom maar beter kijken naar een manier om die zzp’ers op een goede manier in te zetten in de organisatie. Daarvoor zijn voldoende mogelijkheden. SoloPartners denkt graag mee met organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning of ideeën hierbij.

Onderzoek PGB

We hebben meegewerkt aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Onderwerp was de ‘totstandkoming van PGB-tarieven in de Wmo’. Dat onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een handreiking voor gemeentes om te komen tot een verantwoorde tariefstelling. Dat is niet alleen van belang voor de cliënten; zij zijn daarmee beter in staat om goede zorg in te kopen. Het is ook van belang voor zzp’ers die werken voor PGB-cliënten; zij kunnen dan beter een tarief afspreken dat overeenkomt met kwaliteit en ervaring.

Brancheorganisaties

Eind augustus vergaderde de WZD-coalitie van de brancheorganisaties voor kleinschalige zorgaanbieders (SoloPartners, Zorgthuisnl, BVZ en de Federatie Landbouw en Zorg). Er was grote verbazing en ergernis over het aantal overlegmomenten dat het ministerie plant; overlegmomenten terwijl er inhoudelijk weinig ontwikkelingen zijn. Het ministerie heeft inmiddels voldoende informatie om, naar aanleiding van de wetsevaluatie WZD, aan de slag te gaan met het wijzigen van die wet. Zo kan er op korte termijn een wet liggen die praktisch uitvoerbaar én toepasbaar is voor alle zorgaanbieders.

Voorbereiden HRM-congres

Op 19 september organiseert PGGM&Co een congres voor HRM-medewerkers in de zorg. In inspiratiesessies wordt ‘het zzp-schap in de zorg’ behandeld; SoloPartners levert hieraan een bijdrage. In augustus hebben we in een tweetal sessies de inhoud van deze bijdrage besproken en afgestemd. Het wordt een interactieve sessie met veel ruimte voor vragen en het delen van ervaringen over én met zzp’ers.

Dat was het weer… op naar een nieuwe maand waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie, de zzp’er in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket