Wat deden wij in mei 2024?

Wat deden wij in mei 2024

Bericht geplaatst 31 mei 2024 om 13:25

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over.

We hebben bij SoloPartners niet stilgezeten. Zo hebben we bijvoorbeeld diverse bijeenkomsten en overleggen bijgewoond. We hebben zorg-zzp’ers ontmoet en uitgebreid gesproken met diverse partijen uit het werkveld. Maar dit is slechts een kleine greep uit onze werkzaamheden in mei…

Hartekamp Groep

Op 2 mei waren we te gast in Heemstede bij de Hartekamp Groep (gehandicaptenzorg) waar we spraken over de mogelijkheden om het risico op schijnzelfstandigheid van in te zetten zzp’ers te verkleinen.

Diverse mogelijkheden passeerden de revue, elk met eigen aandachtspunten en risico’s. De Wet VBAR is uitgesteld en het Fiscaal Kader lijkt definitief van de baan. Hiermee wordt het alleen maar ingewikkelder om vooraf goed in te schatten wat er wel en niet kan. Wat blijft gelden is dat een zzp’er zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk moet kunnen werken. Net als het uitgangspunt dat een zzp’er moet voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan het ondernemerschap stelt.

We hebben Hartekamp in contact gebracht met een zzp’er die in de gehandicaptenzorg werkt. Zij kunnen met elkaar van gedachten wisselen over de mogelijkheden die er zijn om op verantwoorde wijze zzp’ers te blijven inzetten.

VZN Bestuur

13 mei vergaderde het bestuur van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) waarvan SoloPartners mede-oprichter is. Het was de eerste bestuursvergadering van de nieuwe directeur Connie Maathuis en de samenwerking voelde direct vertrouwd. Mede daardoor hebben we stappen kunnen zetten in onze standpuntbepaling over verplichte AOV voor zzp’ers, de Wet VBAR, de nieuwe bekostiging van de Kamer van Koophandel en de toekomstvisie van VZN.

TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn)

Op 14 mei vergaderde de kerngroep Balans Vast-Flex van het TAZ-programma. Op dat moment niet wetende dat het Fiscaal Kader het alsnog niet zou gaan redden. Voor de afspraken die in die kerngroep gemaakt moeten worden, was het Fiscaal Kader leidend. Met wat we nu weten, is het niet onlogisch om te veronderstellen dat we met de andere leden van de kerngroep terug naar de tekentafel mogen.

KVK Startersdag

Op 16 mei was op het hoofdkantoor van de KVK in Utrecht de kick-off bijeenkomst voor de Startersdag die op 16 november plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. De globale opzet van de dag en de rol van samenwerkingspartners is besproken. Daarnaast bespraken we de praktische en organisatorische aandachtspunten om de dag ook dit jaar tot een groot succes te maken. SoloPartners is al hard aan het werk om te kijken hoe we dit jaar de startende zzp’ers in de zorg zo goed mogelijk kunnen bereiken. En hoe we de contacten met hen op deze dag zo waardevol mogelijk kunnen maken.

Masterclass

Na de Startersdag-bijeenkomst waren we te gast in Zeist bij Eldermans|Geerts voor onze maandelijkse Masterclass. Met uiteindelijk slecht acht deelnemers was de opkomst bescheiden; afmeldingen en no-shows speelden ons parten. Maar dat mocht de pret niet drukken… De Masterclass was zeer geslaagd, met mooie discussies en gesprekken.

Voor zowel beginnende als ervaren zzp’ers is de masterclass interessant. Actuele ontwikkelingen worden uitgebreid besproken. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Zien we jou ook een keer? Kijk in de agenda op onze website voor een Masterclass bij jou in de buurt.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Op 17 mei hadden we telefonisch overleg met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over een aantal meldingen die we de afgelopen periode hebben gedaan. Deze hadden betrekking tot, in de ogen van zzp’ers, concurrentiebeperkende gedragingen van diverse partijen in de zorg.

Niet alle zaken die als ‘strijdig’ worden ervaren, zijn dat ook in de ogen van de ACM. Dat wil niet zeggen dat de ACM die signalen niet wil ontvangen. Een signaal op zich kan namelijk niet concurrentiebeperkend zijn. Maar veel dezelfde signalen kan echter duiden op een patroon of afgestemd gedrag, zonder dat er daadwerkelijk afspraken zijn gemaakt. En ook dan kan de ACM ingrijpen.

Dus… kom je opvallende zaken tegen en ben je van mening dat de concurrentie in het geding is of twijfel je daaraan. Informeer ons! Dan zorgen wij ervoor dat je melding bij de ACM terechtkomt.

Brand New Day

Eveneens op 17 mei werden we door Brand New Day geïnformeerd over de mogelijkheden die zij bieden om te zorgen voor (extra) ‘inkomen voor later’.

Het was een interessant en informatief gesprek. We  hebben weer een beter beeld gekregen van de mogelijkheden voor zzp’ers om ook op latere leeftijd voldoende inkomen te hebben.

Passende inzet in de wijkverpleging

Op 21 mei vond de derde bijeenkomst plaats over de implementatie van Passende Inzet in de wijkverpleging. Tijdens de bijeenkomst, deze keer online, werden met name de statusupdates over de diverse deelonderwerpen gepresenteerd.

Meest concrete aankondiging was de achterbanraadpleging door V&VN over het nieuwe normenkader. Leden van V&VN ontvangen daarover begin juni bericht.  

Overleg brancheverenigingen

De brancheverenigingen voor kleinschalige zorgaanbieders, BVKZ, FLZ, SPOT en SoloPartners, overlegden met elkaar op 22 mei. Voor zzp’ers waren er weinig belangwekkende onderwerpen te bespreken. Toch is het altijd goed om elkaar te spreken, contact te onderhouden en van elkaar te weten waarmee we bezig zijn. Wellicht kun je elkaar immers bij bepaalde zaken die spelen, helpen.

Live met Loe

Op 22 mei was het hoofdonderwerp van Live met Loe ‘zorg op basis van een PGB’. Loe nam circa 20 deelnemers mee in de uitgangspunten, voorwaarden en aandachtspunten van het persoonsgebonden budget. En in de rol en verantwoordelijkheden van een zzp’er die bij een PGB-zorg is betrokken.
Ondanks de online-setting was er veel interactie met goede vragen en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Wij kijken terug op een geslaagde sessie.

Wil je ook een keer een webinar bijwonen? Kijk in de agenda op onze website voor data en onderwerpen.

Stuurgroep Wzd

Op 28 mei vergaderde de landelijke stuurgroep Wzd (Wet zorg en dwang). Afgelopen januari is het bestuurlijk akkoord Wzd ondertekend. Het wachten is nu op het wetsvoorstel dat de Wzd zelf moet gaan wijzigen. De bijeenkomst was dan ook vooral bedoeld om de deelnemende organisaties te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het bestuurlijk akkoord. En over de voortgang rondom een aantal afspraken in het bestuurlijk akkoord.

Er is uitgebreid gediscussieerd over de vraag of de stuurgroep de tekst van het concept- wijzigingsvoorstel nog mag inzien en becommentariëren voordat het ter internetconsultatie wordt gelegd. Dat is in ieder geval niet de bedoeling van het ministerie en wij hebben niet de verwachting dat dit standpunt nog zal wijzigen.

Zodra het voorstel ter consultatie ligt, bekijken we of én welke opmerkingen we daarbij nog willen maken.

Congres NBBU

Op 29 mei waren we op de Nijenrode Business University aanwezig bij het NBBU-congres ‘De Arbeidsmarkt van Morgen’. Alhoewel een congres over de arbeidsmarkt niet per se ook over zzp’ers gaat, is het toch leerzaam om je te verdiepen in de arbeidsmarkt op langere termijn. En in de behoeften van werkenden daarin. Die ontwikkelingen zeggen namelijk ook iets over de aantrekkelijkheid en mogelijkheden van het zzp-schap op termijn.

Rode draad van het congres was dat de mens zich op een andere manier gaat verhouden tot zijn omgeving. Niet langer staat de mens centraal maar is het onderdeel van een groter geheel; met meer aandacht voor de leefomgeving om ons heen en het leefbaar houden van die omgeving.

Terugkerend thema was de vraag hoe we in onze wereld van overvloed, leren omgaan met die overvloed. Er moet nog steeds worden gewerkt, maar niet meer zozeer om schaarste op te lossen. Meer om de overvloed voor zoveel mogelijk mensen op een zo positieve manier aan te wenden. Daar hoort een andere kijk op werk bij; met meer ruimte voor creativiteit, flexibiliteit, afwisseling en ontwikkeling. De wereld om ons heen verandert zo snel dat je op enig moment de boot mist als je je niet permanent blijft ontwikkelen.

Niet alleen de baan voor het leven verdwijnt, ook het werk of de functie voor het leven zelf gaat verdwijnen. Bereidheid om te blijven ontwikkelen en om van baan/carrière te wisselen als de omstandigheden daar om vragen, worden belangrijke eigenschappen van de werknemer van de toekomst.

Klinkt bekend? Veel zzp’ers beschikken al over die vereiste competenties. Zij blijven zich ontwikkelen, passen zich aan aan de veranderende omstandigheden en vinden zichzelf steeds weer opnieuw uit. Je zou dus kunnen zeggen dat de werknemer van morgen heel veel lijkt op de zzp’er van vandaag. Of dat de zzp’er van vandaag al beschikt over veel van de toekomstige competenties om met plezier te blijven werken.

Projectgroep Passende inzet in de wijkverpleging

Op 30 mei vond de kick-off plaats van de projectgroep ‘Passende inzet in de wijkverpleging’.  SoloPartners heeft deze projectgroep (met leden van SoloPartners) in het leven geroepen om input te krijgen over dit onderwerp. Daar zijn de onderwerpen besproken van de landelijke werkagenda en is input gevraagd over het statement van V&VN over het indiceren door de wijkverpleegkundige. De komende maanden houden we jullie via onze website en deze maandelijkse updates op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dat was het weer voor deze maand. Op naar juni waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie; zzp’ers in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket