Wat deden wij in oktober?

Wat deden wij in oktober

Bericht geplaatst 31 oktober 2023 om 12:12

Oktober was een drukke maand. Er was, en is nog steeds, veel te doen rondom het wetsvoorstel ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Daarover is dan ook uitgebreid gesproken met diverse partijen en tijdens verschillende bijeenkomsten. Maar ook is gesproken met IGJ over hun meerjarenbeleidsplan en hebben we ons voorbereid op de KvK Startersdag. Maar dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen en overleggen in oktober…

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over. Lees het in dit artikel.

Ministerie van SZW

Uiteraard was SoloPartners vooraf betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wet over het beoordelen van arbeidsrelaties. Helaas leidde dit er niet toe dat er een duidelijk wetsvoorstel is gekomen met voldoende aandacht voor de zelfstandig ondernemer.

Op grond van de Wet Openbare Overheid (WOO) hebben we een verzoek gedaan om meer informatie. We zijn namelijk benieuwd naar de achterliggende beweegredenen. Bovendien willen we meer duidelijkheid over de samenhang tussen het wetsvoorstel en het ‘fiscaal kader’ voor de zorg. Op uitnodiging van het ministerie van SZW hebben we dat verzoek verder toegelicht. Bovendien is besproken over de termijn waarop we de gevraagde informatie tegemoet kunnen zien. Wij hopen jullie hierover begin 2024 nader te informeren.

ArbeidsmarktPoort

Op 24 oktober werd in Den Haag de tweede ‘ArbeidsmarktPoort’ georganiseerd door ONL (ondernemersorganisatie), Bovib (brancheorganisatie voor intermediairs) en VvDN (branchevereniging van detacheerders). De ArbeidsmarktPoort is een ontmoetings- en discussieplatform voor onder meer beleidsmakers, politici, belangenbehartigers en brancheverenigingen. Onderwerp was ‘de arbeidsmarkt van de toekomst’. Sprekers waren onder andere Kim Putters (voorzitter van de SER) en Stan Katee (directeur Werk bij het Ministerie van SZW).

In de zaal zaten veel vertegenwoordigers van partijen die met zzp’ers werken of de belangen van deze groep behartigen. Opmerkelijk was de constatering dat in de diverse verkiezingsprogramma’s niets tot weinig staat over de toekomst van de arbeidsmarkt. Het thema lijkt politiek niet te leven. En dat terwijl het enorm belangrijk is om nú al na te denken over hoe we in de toekomst ons brood kunnen blijven verdienen.

Uiteraard werd vanuit de zaal heel duidelijk het punt gemaakt dat de toekomstige arbeidsmarkt niet zonder zzp’ers kan; zzp’ers gaan niet verdwijnen en dus kunnen ze beter onderdeel uitmaken van de plannen. Helaas stemmen de actuele ontwikkelingen wat dat betreft niet hoopgevend…

Door de sprekers werden met name de problemen benadrukt met zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ze leken weinig bereid om in te zien dat de huidige plannen niet alléén de problemen aan de onderkant aanpakken; de plannen hebben ingrijpende gevolgen voor álle zzp’ers.

Het blijft daarom hard nodig om, mocht je dat nog niet hebben gedaan, je mening kenbaar te maken over het wetsvoorstel ‘Aanpak schijnzelfstandigheid’. Dit kan tot vrijdag 10 november 2023. Heb je nog niet gereageerd op de internetconsultatie, doe dat dan hier.

LET OP: Reageren op de internetconsultatie is niet meer mogelijk!

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

We waren door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgenodigd voor een bijeenkomst. De IGJ had stakeholders en veldpartijen gevraagd om mee te praten over hun nieuwe meerjarenbeleidsplan. Het was een interessante bijeenkomst. Mooi om te zien dat de IGJ, ondanks de onafhankelijke positie, gebruik wil maken van externe expertise; met als doel een zo goed mogelijk kwalitatief toezicht, met draagvlak in de sector zelf.

Wzd Coalitie

De Wzd Coalitie is een samenwerking tussen SoloPartners, Zorgthuisnl, BVKZ en de Federatie Landbouw en Zorg rondom het thema ‘Wet zorg en dwang’. Tijdens een vergadering hebben we met name gesproken over een bijeenkomst die we in 2024 organiseren. We willen dan  de kennis over de omgang met de Wzd met een zo groot mogelijke groep delen. Zodra de datum en het programma bekend zijn, lees je dat uiteraard op onze website.  

Reflectie Zorgkracht

We hebben nader kennis gemaakt met het team achter Reflectie Zorgkracht; een samenwerking van zzp’ers in de zorg rondom het thema ‘intervisie’. Het doel is om het effect van intervisie op de kwaliteit van zorg zo groot mogelijk te laten zijn. Het is met name bedoeld voor zorg-zzp’ers die de meerwaarde zien van intervisie. En die daar serieus werk van willen maken.

KvK Startersdag

Op 4 november vindt de Startersdag van de Kamer van Koophandel plaats. SoloPartners is daar uiteraard weer aanwezig met een stand. Daarnaast leveren wij een inhoudelijke bijdrage aan een workshop over het combineren van loondienst en zzp-schap. Deze workshop hebben wij afgelopen maand inhoudelijk besproken en voorbereid. Het belooft een mooie sessie te worden met veel informatie voor zzp’ers; in de zorg maar ook in andere sectoren.

Brancheorganisaties

Zorgthuisnl kondigde eerder in Zorgvisie aan met andere brancheorganisaties te willen onderzoeken of, en op welke wijze, samenwerking mogelijk is. Samen met diverse andere organisaties hebben we dit op 23 oktober besproken.

Omdat het hier een broedende kip betreft (en die mag je niet storen), kunnen we inhoudelijk nog niet al te veel mededelen. Wel kunnen we melden dat alle aanwezige partijen positief waren. En dat we al wat richtingen hebben besproken voor de verdere vormgeving van de samenwerking. Wordt vervolgd…

IZZ

We hebben deze maand weer hard gewerkt aan een nieuwe samenwerking rondom de IZZ-zorgverzekering van Stichting IZZ, die wordt aangeboden door VGZ. Naast een zorgverzekering is stichting IZZ actief op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en gezonde leefstijl; doelstellingen die SoloPartners onderschrijft. Houd onze website in de gaten voor een mooi aanbod voor onze leden.

Programma TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn)

Op 31 oktober was er een online meeting van de TAZ-werkgroep ‘Herstel balans vast-flex’.  Ook in de werkgroep overheersen de vragen over de gevolgen van het wetsvoorstel ‘Beoordeling arbeidsrelaties’ voor de arbeidsmarkt in de zorg. Met name de invloed van het wetsvoorstel op het fiscaal kader voor de zorg is een vraagpunt. Voor het overige is het overleg besteed om vooruit te kijken naar 2024 en de doelstellingen die we binnen TAZ willen bereiken. Daar kunnen nog geen concrete mededelingen over worden gedaan. Wordt derhalve vervolgd.

Informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomst vond voor de eerste keer plaatst bij de locatie van Koninklijke Visio in Huizen. We zijn daar uitstekend ontvangen. Aan het eind van de bijeenkomst hebben we kort gediscussieerd over ‘verbetersuggesties’ voor de bijeenkomsten. Een van die suggesties zijn we momenteel aan het onderzoeken; misschien komen er in de toekomst aparte bijeenkomsten voor beginnende zzp’ers en meer ervaren zzp’ers.

Dat was het weer voor deze maand. Op naar november waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie; zzp’ers in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Volg SoloPartners op de socials!

Wil je als eerste op de hoogte zijn van zaken die voor jou, zzp’er in de zorg, belangrijk zijn? Volg SoloPartners dan op Facebook, LinkedIn en Instagram. Daar delen we nieuws- en kennisbankartikelen met o.a. tips voor het ondernemerschap, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving én komen wij op voor de belangen van de zzp’ers. Volg SoloPartners op de socials om niets te missen!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket