Wat deden wij in september?

brancheorganisatie

Bericht geplaatst 29 september 2023 om 09:45

Jullie kennen natuurlijk allemaal onze klantenservice en de informatie op onze website. Hiermee helpen we jullie met het ondernemerschap en het leveren van kwalitatief goede zorg. Ook organiseren wij (leden)bijeenkomsten waarin we jullie informeren over het zzp-schap in de zorg.

SoloPartners doet echter meer. Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over.

Gemeente Rotterdam

We spraken met het kwaliteitsteam van gemeente Rotterdam over PGB-zorg in de gemeente en de rol en betrokkenheid van zzp’ers daarbij. We hebben met name gesproken over hoe SoloPartners zzp’ers in de (PGB-)zorg ondersteunt. Niet alleen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg maar ook bij het voldoen aan de eisen van ondernemerschap. We hebben uitgelegd dat SoloPartners een systeem aanbiedt waarmee zzp’ers zélf aan de slag kunnen maar dat niet alles, automatisch, voor hen regelt.

Het was een goed gesprek. Uiteraard hebben we aangeboden dat ze altijd contact met ons kunnen opnemen als ze vragen hebben over zzp’ers in de zorg.

Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ)

We spraken met de IGJ over de kwaliteitseisen voor zzp’ers. Ook bespraken we hoe SoloPartners een extra bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg-zzp’ers. Wij hebben de IGJ laten zien wat wij aanbieden in ons kwaliteitspakket en wat er in ontwikkeling is. Uit het gesprek kwam naar voren dat we nog meer stappen kunnen zetten. Wij denken inmiddels hard na over hoe we dit laagdrempelig kunnen doen.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

SoloPartners was in Den Haag aanwezig bij de algemene ledenvergadering van VZN. Tijdens deze bijeenkomst hebben we onze leden bijgepraat over de recente ontwikkelingen rondom de verplichte AOV voor zzp’ers en de aanstaande wetgeving rondom schijnzelfstandigheid.

Daarna hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van VZN en hoe we die gaan vormgeven.

Netwerk Zelfstandig Ondernemers (NZO)

Tijdens een bijeenkomst van NZO is uitgebreid gesproken over met name de plannen van het demissionaire kabinet rondom schijnzelfstandigheid. Het kabinet lijkt van plan om, ondanks de demissionaire status, het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet DBA toch nog in procedure te brengen. En dat terwijl het demissionaire kabinet had toegezegd niet over het graf heen te willen regeren…

Het wetsvoorstel is zeer ingrijpend voor zzp’ers. Het is dan ook helemaal niet zeker dat er politiek draagvlak voor is. Het is daarom op z’n minst vreemd om, met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur, het wetsvoorstel toch aanhangig te maken. Is het niet beter het onderwerp over te laten aan een nieuw kabinet?

SoloPartners volgt de gang van zaken nauwgezet. We zullen als SoloPartners zelf, maar ook via VZN en in samenwerking met andere brancheorganisaties onze stem laten horen in protest tegen deze wet.

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)

We hebben overleg gehad over de extra afspraken die nodig zijn voor wat betreft de samenwerkingsverklaring. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er, op grond van deze samenwerkingsverklaring, in het fiscaal kader wordt geregeld. Het was daardoor ook onduidelijk voor welke onderwerpen nog verdere afspraken nodig zijn. Daarbij speelt ook een rol dat in de zorg de mening over de zzp’er is gewijzigd; of in ieder geval aan het veranderen is. Het besef lijkt door te dringen dat de zzp’er niet meer zal verdwijnen. En dat je dus maar beter kan kijken naar mogelijke verbeteringen rondom de inzet van zzp’ers in de organisatie. Dat vraagt om een andere manier van omgaan met de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en met de uitgangspunten van TAZ.

Ministerie van WVS

We hebben met het ministerie van VWS van gedachten gewisseld. Het ging over de mogelijkheden die er zijn om, door middel van subsidie, de noodzakelijke wijzigingen in de zorg te realiseren. Er is vooral gesproken over de noodzaak om duidelijke doelen te definiëren die je (alleen) met subsidie kunt realiseren. Hierbij moet je de subsidies zo inrichten dat ze ook echt bijdragen aan het behalen van die doelen. Dat lijkt eenvoudig, maar het bleek nog behoorlijk ingewikkeld te zijn.

Kamer van Koophandel

Op 14 september hebben we met de Kamer van Koophandel gesproken over de informatiebehoefte van (startende) zzp’ers in de zorg. Bovendien is gesproken over hoe de KvK nóg meer in die behoefte kan voorzien. Het is mooi om te zien dat ook deze organisatie blijft nadenken over verbeteringen van de dienstverlening.

Congres HRM in de zorg

Op uitnodiging van PGGM&Co leverden wij een bijdrage aan het ‘Congres HRM in de zorg’ in  Den Bosch. SoloPartners ging, samen met een bestuurder van zorgorganisatie Aafje uit Rotterdam, in gesprek met zo’n 30 HRM’ers uit diverse sectoren in de zorg.

Het is positief om te horen dat men doorgaans erg tevreden is over de samenwerking met zzp’ers. Veel organisaties worstelen wel met zzp’ers die geen kwalitatief goede zorg leveren. En met zzp’ers die zich niet gedragen als ondernemer maar als werknemer. Het blijkt heel lastig om die zzp’ers niet meer in te zetten omdat ze diensten dan niet kunnen invullen. Wij denken echter dat een zzp’er die niet voldoet, een organisatie niet helpt; zo’n zzp’er levert je amper iets op. Het verschil met een niet ingevulde dienst is daarom niet snel merkbaar. Je kunt dus wel degelijk de keuze maken om niet (meer) te werken met zzp’ers die niet leveren.

FAIR Brabant

We bezochten, in de zonovergoten skybar van Microlab Eindhoven, de eerste netwerkborrel van FAIR Brabant; een initiatief vanuit diverse zorginstellingen in de regio Zuidoost-Brabant waar sectorbreed 23 zorginstellingen samen optrekken om zzp’ers op een eerlijke manier aan zich te verbinden. Vertegenwoordigers van de aangesloten zorgorganisaties en vertegenwoordigers van andere partijen die betrokken zijn bij FAIR maakten kennis met elkaar en proostten op de toekomst.

RIVM – regiegroep

In verband met de inmiddels gestarte najaarscampagne voor de volgende ronde COVID-19 vaccinaties vond het periodiek overleg tussen het RIVM en de verschillende brancheorganisaties plaats. Inmiddels zijn de campagnes gestart en zijn alle zorgmedewerkers, inclusief zzp’ers, die werken met kwetsbare cliënten geïnformeerd over de mogelijkheid om opnieuw te worden gevaccineerd.

SoloPartners heeft daar weer enkele vragen en opmerkingen over gekregen van zzp’ers die van mening zijn dat wij niet moeten meewerken aan de campagne aangezien zij tegen COVID-vaccinaties zijn. SoloPartners neemt echter geen standpunt in met betrekking tot de vraag of je als zorgmedewerker wel of niet moet kiezen voor de volgende vaccinatie. Het enige wat wij doen is informeren over de mogelijkheden. Wij kiezen voor het overige geen partij.

Dat was het weer voor deze maand, op naar een nieuwe maand waarin weer met diverse partijen overleg zal plaatsvinden over jullie, de zzp’er in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket