Een zorg… die niet-gecontracteerde zorg

niet-gecontracteerde zirg

Bericht geplaatst 11 juli 2023 om 09:40

LET OP: Reageren op de internetconsultatie is niet meer mogelijk!

Hoe kijken jullie aan tegen het nieuwe wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’? Dat wil het ministerie van VWS achterhalen door het uitschrijven van een onderzoek. Een onderzoek dat gaat over de vrije artsenkeuze en vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. Een wetsvoorstel met grote impact; niet alleen op zzp’ers en (met name kleinschalige) zorgorganisaties, maar ook op cliënten/burgers.

Veel macht voor de minister

De minister wil met het wetsvoorstel bereiken dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg wordt verlaagd. Hoeveel het wordt verlaagd? Dat is in het wetsvoorstel helemaal aan de minister; zonder democratische controle. De minister heeft hierin ‘carte blanche’ en mag dus zelfstandig de regels bepalen. De val van het huidige kabinet maakt pijnlijk duidelijk hoeveel vragen en onzekerheden er met deze ‘machtspositie’ gepaard gaat. Want wie gaat de nieuwe ministerpost invullen en hoe kijkt hij/zij aan tegen de problematiek van de niet-gecontracteerde zorg?

Een voorbeeld: de wijkverpleging

Met het wetsvoorstel krijgt de minister dus (te) veel zeggenschap. Zo kan hij bijvoorbeeld op eigen initiatief bepalen hoe groot de bijdrage van burgers wordt bij het inschakelen van niet-gecontracteerde zorg. Dit kan hij doen aan de hand van resultaten die de zorgverzekeraars aanleveren. Neem bijvoorbeeld de wijkverpleging: zorgverzekeraars benadrukken consequent dat in de wijkverpleging de niet-gecontracteerde zorg ’te duur’ is in verhouding tot de gecontracteerde zorg. Waar dit door komt, laten ze achterwege… namelijk door het stellen van onhaalbare eisen aan de gecontracteerde partijen. Hierdoor zullen gecontracteerde partijen bij een lastige zorgvraag de opdracht niet aannemen. De opdracht, met vaak vele extra uren, komt vervolgens bij de niet-gecontracteerde zorg terecht. Hierdoor lijkt het dat er in deze sector (te)veel geld wordt uitgegeven aan de niet-gecontracteerde partijen. Deze informatie, aangeleverd door de verzekeraars, wordt als waarheid aangenomen. Voor de minister kan dit reden genoeg zijn om de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen. En met grote gevolgen… niet alleen voor de zzp’er en (kleinschalige) zorgorganisaties maar zeker ook voor burgers/cliënten…

Gevolgen voor zzp’ers en zorgorganisaties

Het wetsvoorstel heeft overduidelijk (negatieve) gevolgen voor zzp’ers en kleinschalige zorgaanbieders. Voor zorgaanbieders kan dit leiden tot een lager uurtarief. Zolang dat lagere tarief voldoende is, is dat niet zo’n probleem. Als je verliesgevend moet gaan werken, wordt het dat wel. Maar in hoeverre de minister daar straks rekening mee houdt…

Gevolgen voor cliënten/burgers

Maar het heeft dus ook consequenties voor de zorgvrager, de burger. En misschien zijn de gevolgen voor deze groep nog wel ingrijpender. Het wetsvoorstel gaat er namelijk van uit dat de cliënt, anders dan nu vaak het geval is, altijd een deel van de niet-gecontracteerde zorg zelf betaalt. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de zorgverzekeraar; met de minister op de achterhand die eigenhandig anders kan beslissen. Dit kan ertoe leiden dat cliënten, bij een hoge eigen bijdrage, niets anders kunnen dan de niet-gecontracteerde zorg te vermijden. De financiële drempel kan de burger dus belemmeren in zijn keuze. Maar of dit een gewenste ontwikkeling is? Hoe zit het dan met de vrije artsenkeuze?

Reactie SoloPartners

Uiteraard gaat SoloPartners, als brancheorganisatie voor zzp’ ers in de zorg, een reactie geven op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel zelf is beknopt, maar de toelichting bevat achtergronden en uitgangspunten. En hieruit wordt goed duidelijk dat, met name voor de wijkverpleging, vooral beeldvorming leidend is geweest en niet de feiten. Uiteraard nemen wij dit mee in onze reactie.

Belangrijk: laat je stem horen!

Om de mening over het wetsvoorstel de peilen, heeft iedere burger in Nederland de mogelijkheid om online te reageren op dit voorstel. De raadpleging ‘Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering’ loopt t/m donderdag 27 juli 2023; dit is dus de uiterste termijn om opmerkingen te maken en te laten weten wat je mening is. De reacties worden openbaar gepubliceerd, maar alleen als jij als inzender daar toestemming voor geeft.

Het ministerie van VWS wil het wetsvoorstel in het derde kwartaal van 2023 aanbieden aan de ministerraad. Het voorstel daarbij is om de stukken door te sturen naar de Raad van State voor advies. 

We roepen iedereen op om te reageren op dit wetsvoorstel. We gaan proberen het voorstel tegen te houden door samen een vuist te maken tegen dit voorstel!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket