Wil minister Helder echt 90.000 zorgprofessionals weg hebben?

Minister Helder

Bericht geplaatst 24 mei 2022 om 09:02

Op 13 mei 2022 heeft minister Helder de Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals de titel al zegt, bevat de brief de hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid in de zorg. In de brief wordt duidelijk dat er gestuurd gaat worden op zorgprofessionals in loondienst te houden en (weer) te krijgen. Heeft de minister wel door hoeveel waardevolle zorgprofessionals ze hiermee gaat verliezen?

Belang van ‘goed werkgeverschap’

Positief aan de brief is dat de minister, in navolging van de SER, de werkgevers wijst op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het behouden van voldoende personeel in de zorg. Concreet wijst de minister daarbij op de werkdruk, de balans tussen werken en privé, zeggenschap en regie over het werk. Allemaal punten die wij al jaren delen aan de hand van onze enquêtes waarin dit naar voren komt als reden dat zzp’ers kiezen voor het ondernemen. Focus wordt dus gelegd op dit thema om de zorgprofessionals te behouden in de zorg.

Loondienst is niet perse de optie minister

Jammer is dat de minister aangeeft dat verbeteringen op bovenstaande terreinen zullen bijdragen aan het behoud van zorgmedewerkers in loondienst. Letterlijk schrijft de minister het zo: “Het moet aantrekkelijk zijn om in de zorg en welzijn te (blijven) werken. Dat draagt bij aan het streven om de groei van het aantal mensen die niet in loondienst werken in de zorg, af te remmen.” Blijkbaar is behoud van zorgmedewerkers in loondienst belangrijker dan het behouden van zorgmedewerkers, ongeacht op welke wijze zij werkzaam zijn. Niet alleen moet de uitstroom van loondienst naar zzp worden gestopt, zzp’ers moeten terug in loondienst. Uit onze enquête blijkt echter dat ruim 56 % van de zzp’ers dat niet van plan is en zelfs de zorg zou verlaten. 33% zou alleen terug in loondienst gaan als het écht niet anders kan. Nog geen 10% van de respondenten geeft aan om het geen probleem te vinden om terug in loondienst te gaan. Dit dringt echter nog niet door tot minister Helder.

Zet de zorgprofessional centraal

Het is ontzettend jammer dat de minister dit onderscheid maakt. Hiermee zet ze een hele grote groep gedreven zorgmedewerkers weg als ongewenst in de zorg. Dit terwijl zzp’ers met heel veel plezier werken in de zorg en opdrachtgevers graag gebruik maken van hun diensten. Welk doel dient het om bij het aantrekkelijker maken van de zorg voor medewerkers, de zzp’ers buiten te sluiten? Geen enkel. In feite zegt de minister dat het aantrekkelijk maken van de zorg voor zzp’ers niet nodig is. Als dat tot gevolg heeft dat 56% van de huidige zzp’ers, zo’n 90.000 zzp’ers, daadwerkelijk de zorg verlaten, welk probleem heeft de minister dan opgelost? In ieder geval niet de tekorten aan personeel. Wat je medewerkers in loondienst behoudt, verlies je aan zzp’ers, zodat je per saldo niets opschiet.

Laten we eens praten, minister Helder

SoloPartners pleit er dan ook voor dat de minister het aantrekkelijker maakt om te werken in de zorg, ongeacht of dat in loondienst of als zzp’er is. Door de huidige tekorten en de verwachte tekorten kan de minister het zich niet veroorloven om onderscheid te maken. Dat is nog los van het feit dat het wel erg aanmatigend is om je als overheid te bemoeien met de wijze waarop zorgverleners in hun levensonderhoud willen voorzien. SoloPartners gaat dan ook graag met de minister in gesprek over dit onderdeel van de Hoofdlijnenbrief en vertrouwt erop dat de minister op dit onderdeel op andere gedachten gebracht kan worden. De aanvraag voor een gesprek is inmiddels de deur uit.

De plannen uit de brief worden in samenwerking met het ministerie van VWS en met input van de Tweede Kamer verder uitgewerkt. Het uitgewerkte programmaplan, met als titel ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg; Samen anders leren en werken’ is aangekondigd voor de zomer van 2022.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket