Stel je hebt als zelfstandige tandarts een praktijk, of je valt als zzp’er in bij andere tandartspraktijken je dient als tandarts te voldoen aan de Wkkgz. Wat dit voor jou als tandarts betekent leggen we je uit in dit artikel: Wkkgz tandarts. De Wkkgz, oftewel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is sinds 1 januari 2016 officieel in werking. Sinds 1 januari 2017 moet hij ook worden nageleefd.

Wkkgz tandarts, speciale eisen?

De Wkkgz geldt voor alle tandartsen. Daar zijn geen uitzonderingen op. De wet geldt voor elke zorgverlener die een cliënt op weg helpt naar genezing of door zijn handelen een cliënt (ernstige) schade kan toebrengen.

Waarom is de Wkkgz ingesteld?

Het doel van de Wkkgz is om de cliënt een sterkere positie te verschaffen en te zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten. Verder is het belangrijk om veilig incidenten te kunnen melden zodat er van geleerd kan worden en daarmee jouw kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd. Door de toevoeging van de meldplicht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg met betrekking tot alle vormen van geweld in de zorgrelatie wordt de cliënt nog beter beschermd.

Wat betekent de Wkkgz voor de tandartsenpraktijk?

De Wkkgz tandarts betekent ten eerste dat je voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit. Goede zorg verlenen is logisch, maar de wet vereist ook een kwaliteitssysteem. Hier volgen de verplichtingen volgens de Wkkgz:

Kwaliteitssysteem, wat houdt dat in?

Een goed kwaliteitssysteem is gebaseerd op registratie, meten en verbeteren. We gaan hier iets dieper op in.

Volg professionele standaarden

De Wkkgz heeft het specifiek over het volgen van professionele standaarden binnen het kwaliteitssysteem. En dat is een heikel punt binnen de tandartsenberoepsgroep. Want daar zijn de professionele standaarden nog niet echt uitgebreid uitgewerkt.

Volgens een onderzoek uit 2013 door Brands, Van der Ven en Eijkman worden uitspraken van tuchtcolleges en klachtencommissies in specifieke gevallen grotendeels gebruikt als zijnde professionele standaarden. In de tandheelkunde spreekt men over een tandheelkundig professionele standaard en een medisch professionele standaard. De medisch professionele standaard vormt, samen met de eisen die voortvloeien uit de patiëntenrechten en andere maatschappelijke normen, de professionele standaard.

De Wkkgz spreekt over het verlenen van kwalitatieve goede zorg. Bij tandartsen is, gebaseerd op diverse tuchtrechtelijke uitspraken, een redelijke bekwaamheid al voldoende.

Er is dus nog een inhaalslag te maken door de beroepsgroep op het gebied van professionele standaarden.

Maar door de beroepscode voor tandartsen te onderschrijven en ernaar te handelen, kom je al een heel eind. Verder is veiligheid en hygiëne uiteraard een vereiste. De veiligheid uit zich in de verplichting om binnen de praktijk alle apparatuur regelmatig te onderhouden, te keuren en te controleren op veiligheid en kwaliteit.

Vergewisplicht

Als je met kwetsbare cliënten werkt, dan ben je verplicht een VOG te hebben. Verder voldoe je aan de vergewisplicht bij nieuwe zorgverleners binnen je praktijk.

Registratie

Cliëntendossiers worden bijgehouden en goed opgeborgen. Hierin worden de resultaten van de gegeven zorg en behandeling geregistreerd. Klachten en opmerkingen komen ook terug in het cliëntendossier. De bedoeling is dat je op systematische wijze gaat toetsen of de wijze van uitvoering wel tot goede zorg leidt. En indien dit niet het geval is, je de werkwijze verandert.

Incidenten, VIM

Volgens de Wkkgz ben je verplicht om (bijna) incidenten op systematische en veilige wijze intern te registeren. Veilig Incident Melden (VIM) heet dat. Analyse en reflectie moeten vervolgens bijdragen aan veiliger en daardoor betere zorg. Je bent in sommige gevallen verplicht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te informeren over incidenten.

Klachten

Al voordat de Wkkgz bestond, werd de klachtenafhandeling geregeld door klachtencommissies. Dus de behandeling van klachten is niet geheel onbekend. De Wkkgz zegt over de klachtenafhandeling het volgende:

‘De klachtenafhandeling moet laagdrempelig en transparant zijn. De procedure moet makkelijk toegankelijk zijn voor de cliënten. Dat betekent foldermateriaal in de wachtkamer, of makkelijk toegankelijke informatie op de website.

De klachtenprocedure bestaat uit het bespreken over de onvrede van de cliënt met zijn zorgverlener. Daarna kan een klachtenfunctionaris de bemiddeling over nemen mocht een gesprek niet tot de gewenste oplossing leiden. De klachtenfunctionaris dient onafhankelijk te zijn en gratis voor de cliënt.

Geschillen

Mocht ook de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komen, rest de gang naar de geschilleninstantie. Een klachtenfunctionaris kan daarin begeleiden en adviseren. De zorgverlener is volgens de Wkkgz verplicht de beschikking te hebben over een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Met het basispakket van SoloPartners heb je deze klachtenregeling al op orde!

SoloPartners is een grote brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Buiten zorggerelateerde zaken geven wij ook veel aandacht aan wetgeving (zoals Wkkgz en de wet DBA) en ondernemerschap. Deze combinatie maakt SoloPartners uniek en populair in Nederland.

Ook profiteren van ons lidmaatschap? Overweeg eens een kwaliteitspakket met veel unieke voordelen.

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket