Zzp’ers die voldoen aan de ondernemerschapseisen; don’t worry

ondernemerschapseisen CAO

Bericht geplaatst 23 december 2022 om 13:31

Naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 december 2022 is er veel onrust ontstaan onder zzp’ers en de organisaties die hun belangen behartigen. Ook wij krijgen de nodige vragen hierover. In dit artikel stellen we je gerust, zodat je zonder zorgen kunt genieten van de feestdagen.

In de brief kondigt de minister van SZW een drietal maatregelen aan met betrekking tot het werken als zzp’er.

  1. Een gelijker speelveld creëren tussen werknemers en zzp’ers;
  2. Duidelijkere regels over wanneer er wel en wanneer er niet als zzp’er kan worden gewerkt;
  3. Het hervatten van de handhaving op schijnzelfstandigheid.

Om met dit laatste punt te beginnen, hier is zo ongeveer iedereen het over eens dat dit een goede zaak is en de hoogste tijd. Zzp’ers die bewust hebben gekozen voor het ondernemerschap en veel tijd en moeite steken in hun eigen onderneming, ergeren zich al geruime tijd aan zzp’ers die zich min of meer blijven gedragen alsof ze nog in loondienst zijn. Deze laatste groep bezorgt echte zzp’ers een slechte naam en daar moet een einde aan komen.

Afbouw zelfstandigenaftrek zorgt voor ongelijk speelveld

Aan het gelijkere speelveld is de afgelopen maanden al hard gewerkt. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd en met ingang van 1 januari 2023 verdwijnt de FOR, de fiscale faciliteit om als zelfstandige pensioen op te bouwen. Hierdoor ga je als zzp’er meer belasting betalen waardoor het verschil in nettoloon met een medewerker in loondienst kleiner wordt. Dat lijkt eerlijk maar is het niet. Er komt namelijk niets in de plaats om jou als ondernemer te helpen je ondernemersrisico’s af te dekken. Oftewel, je houdt netto minder over maar je wordt nog steeds wel geacht zelf je ondernemersrisico’s af te dekken. Risico’s die voor een werknemer in een CAO worden geregeld. Het speelveld wordt hiermee dus ongelijker. De oplossing hiervoor is uiteraard het verhogen van je uurtarief en we adviseren je dan ook om met inachtneming van het voorgaande je uurtarief opnieuw te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Onduidelijk inbeddingscriterium

De grootste onrust veroorzaakt maatregel 2, met name omdat uit de brief van de minister allerminst duidelijk wordt wat we nu precies mogen verwachten. Er wordt een wetswijziging aangekondigd waarmee het gezagscriterium verduidelijkt moet gaan worden. De minister heeft daarbij het voornemen om het moeilijker te maken voor zzp’ers om werkzaamheden te verrichten die ook door medewerkers in loondienst worden gedaan, het zogenaamde inbeddingscriterium. Hoe de minister dat wil gaan doen en wat we daarbij concreet mogen verwachten, blijkt echter niet uit de brief.

We zullen dus moeten afwachten op de verdere uitwerking van die maatregel voordat we echt iets kunnen zeggen over de gevolgen daarvan voor zzp’ers. De minister heeft aangekondigd dat bij de verdere uitwerking ook de brancheorganisaties voor zzp’ers betrokken zullen worden. VZN, mede opgericht door SoloPartners, is daartoe de meest aangewezen organisatie en is ook al door de minister benaderd. De zzp’ers hebben dan ook een stem in het vervolg van het proces. Vooralsnog geen enkele reden om je zorgen te maken.

Extra voorwaarden voor ondernemerschap

Samen met het inbeddingscriterium worden voorwaarden met betrekking tot ondernemerschap toegevoegd aan de wet. Wanneer je aan die voorwaarden voldoet en dus voldoende ondernemerschap toont, geldt dat als contra-indicatie voor een arbeidsovereenkomst. Ook hier geldt dat afgewacht moet worden hoe een en ander in de wet wordt vastgelegd, maar zoals het er nu uitziet, zal een echte zzp’er zonder al te veel problemen als zzp’er kunnen blijven werken.

Wij zien dat er door diverse personen en organisaties doemscenario’s worden geschetst over het zzp-schap in de toekomst. Wij zijn niet zo negatief. SoloPartners is nauw betrokken bij de nadere uitwerking voor zover het zzp’ers in de zorg betreft. Dat gebeurt in het TAZ-traject. De daarbij betrokken partijen zijn het met elkaar eens dat voor echte, ondernemende zzp’ers altijd plaats zal zijn in de zorg.

Vandaar de titel van dit artikel. Voor nu geen enkele reden om je zorgen te maken. Fijne feestdagen en een succesvol 2023!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket