Controle op beleid schijnzelfstandigheid Belastingdienst

schijnzelfstandigheid

Bericht geplaatst 11 januari 2022 om 11:27

De Algemene Rekenkamer is op de valreep van 2021 een onderzoek gestart naar het beleid van de Belastingdienst met betrekking tot schijnzelfstandigheid. Waarom nu en wat levert dit op?

Onduidelijkheid speelt al jaren, waarom nu een onderzoek?

Reden voor het onderzoek is de onrust en onzekerheid die is ontstaan na de inwerkingtreding van de Wet DBA. Die wet is in werking getreden op een moment dat het onderscheid tussen werken in loondienst en werken als zzp’er juist onduidelijker is geworden. Die onduidelijkheid vindt zijn oorsprong in de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt en het opkomen van de platformeconomie.

Het tijdstip van het onderzoek is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De onrust naar aanleiding van de Wet DBA bestaat namelijk al enige jaren. Direct na invoering is vanuit het bedrijfsleven geprotesteerd tegen de onduidelijkheden in de wet. Dit gebeurde vanwege de risico’s die deze wet met zich brengt voor bedrijven die werken met zzp’ers. In reactie daarop is door het vorige kabinet al vrij snel besloten om de handhaving op grond van die wet op een laag pitje te zetten.

Van meet af aan was er veel kritiek op de sindsdien ontwikkelde webmodule. Vanuit het bedrijfsleven en namens zzp’ers is erop gewezen dat die module niet de gewenste duidelijkheid brengt. Het lijkt vooral bedoeld om het werken met zzp’ers onmogelijk te maken. De ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijken echter doof voor alle (terechte) kritiek en houden onverstoorbaar vast aan de webmodule. Ze beloven wel voortdurend verbeteringen en aanpassingen en voeren die dan door. De verbeteringen hebben tot op heden echter nog niet geleid tot een in de praktijk werkbaar of bruikbaar instrument.

Onderzoek gericht op beleid

De Rekenkamer wil weten wat de Belastingdienst heeft gedaan in het kader van het toezicht en handhaving van de Wet DBA. De Rekenkamer wil daarnaast weten hoe vaak de Belastingdienst heeft ingegrepen en hoe ingrijpend de ingrepen waren. En tot slot willen ze weten of er een verschil is met de periode vóór de invoering van de Wet DBA.

Ook de knelpunten die de Belastingdienst zelf heeft ervaren bij de aanpak van schijnzelfstandigheid worden onderzocht. Bij dit deel van het onderzoek worden ook zzp’ers en bedrijven betrokken, om het gat tussen wetgeving en werkbaarheid naar boven te halen.

Wat zijn de gevolgen van schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid is de term die ze gebruiken voor de situatie waarin ze iemand formeel aanmerken als een zelfstandige. Maar feitelijk aangemerkt moet worden als een werknemer omdat de arbeidsrelatie voldoet aan alle elementen van een arbeidsovereenkomst. Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is van groot belang voor rechten op sociale zekerheid en de fiscale behandeling.

De belangrijkste kenmerken en dus verschillen in een overeenkomst en contract vind je in ons artikel De stand van zaken wanneer ben je als zzp’er schijnzelfstandig.

Wat is ‘De algemene Rekenkamer’?

De algemene Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die onder andere de Belastingdienst controleert op het beleid dat ze volgen. De dienst ‘Belastingdienst’ maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën. De exacte formulering van de onderzoeksvragen vind je op de website van de Rekenkamer.

De hoop op juiste positie voor zzp’er in de zorg

Wij hopen dan ook dat de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer tot gevolg hebben dat het nieuwe kabinet, maar in ieder geval de nieuwe ministers van Financiën en Sociale Zaken, ervoor kiezen om de zzp’er een eigen wettelijke positie te geven. Dan komt aan alle onduidelijkheid een einde en hoeft de Belastingdienst zich ook niet meer met dit onderwerp bezig te houden en komt er  een definitief einde aan de langslepende discussie over schijnzelfstandigheid. Als één van de oprichters van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) proberen wij de betrokken ministers rechtstreeks van deze noodzaak te overtuigen. Wij houden jullie op de hoogte.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket