Sympathiek idee! Maar pas op voor meer administratieve regeldruk

Bijeenkomsten SoloPartners inspraak

Bericht geplaatst 19 september 2023 om 13:32

Op 1 juli 2023 is de aangepaste Wkkgz in werking getreden; aan artikel 3 is een nieuw lid 2 toegevoegd. Hierin staat dat een zorginstelling haar zorgverleners de gelegenheid moet geven om invloed uit te oefenen op het beleid over de zorgverlening.

Skipr publiceerde de resultaten van een onderzoek door PGGM&CO en stichting IZZ. Hieruit bleek dat op dat moment de bekendheid met dat nieuwe artikel nogal te wensen overliet. En dat terwijl de behoefte aan inspraak onder zorgmedewerkers aanzienlijk is. Helaas wordt die inspraak nauwelijks ervaren.

Gemiste kans

Dat het recht op inspraak wettelijk moet worden geregeld, is een teken aan de wand. Blijkbaar gaan werkgevers in de zorg niet uit eigen beweging in gesprek met hun medewerkers. Een gemiste kans… en dat geldt niet alleen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dat geldt ook voor het verbeteren van de werktevredenheid van zorgmedewerkers. Niet voor niets adviseert SoloPartners zorgorganisaties al geruime tijd in gesprek gaan te gaan met én te luisteren naar hun medewerkers. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het behouden van die medewerkers.

Ook inspraakrecht voor zzp’ers?

Het is nog onduidelijk wat het inspraakrecht betekent voor zzp’ers. Wij denken dat de zzp’er, juist door ervaring bij veel verschillende zorgaanbieders, een geschikte gesprekpartner is; zowel bij inspraak over het beleid als de zorgverlening. Of zzp’ers deze kans ook écht krijgen en betrokken worden, is afwachten. Zo niet, dan is óók dit wat ons betreft een gemiste kans.

Voorkom nieuwe overlegstructuren

Het is een uitdaging om de inspraak zo laagdrempelig en praktisch mogelijk te regelen. Een optie zou zijn om dit als onderwerp mee te nemen tijdens de reguliere werkoverleggen. Zo voorkom je nieuwe overlegstructuren met de daarbij horende bureaucratische processen. FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, lijkt daarop aan te sturen. FBZ kondigt aan van plan te zijn de zeggenschap verder te ‘beschermen’ in de verschillende cao’s. Daarnaast heeft FBZ het over adviesraden om de inspraak over specifieke thema’s te organiseren.

Het staat of valt met de uitvoering

Als we niet oppassen, worden nieuwe papieren tijgers ingericht. Met, op termijn, de onvermijdelijke verslag- en verantwoordingsverplichtingen die daarbij ‘horen’. De administratieve regeldruk wordt dan alleen maar groter. En dat terwijl zorgverleners continu wijzen op de noodzaak om die regeldruk juist te verminderen. De bestaande regeldruk terugbrengen, lukt al nauwelijks. Als we daar bovenop nog meer regeldruk toevoegen, is er zeker sprake van een ongewenst effect. Kortom, goed idee, maar let op de uitvoering!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket