Wkkgz, wat is dat?

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Wat is de Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Maar wat houdt deze nieuwe wet eigenlijk in? En vanuit welke gedachte is de Wkkgz ontstaan?

Doel van de wet

Het doel van de Wkkgz is om de rechtspositie van een cliënt te verbeteren. Klachten over een zorgverlener moeten beter én sneller aangepakt worden, vindt de overheid. Bovendien moet de nieuwe wet de drempel verlagen voor een patiënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder.

Verplichtingen

Belangrijke punten die in de Wkkgz staan:

  • De patiënt heeft recht op informatie over de prestaties van zorgaanbieders
  • Medische missers moeten verplicht gemeld worden aan de patiënt
  • Zorgaanbieders zijn verplicht om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken.

Van huisartsenpraktijk tot zelfstandig psycholoog; voor álle zorgaanbieders is er iets veranderd. Zo ben je als zzp’er per januari 2017 verplicht om een klachtenregeling in te stellen welke bestaat uit:

  • Een klachtenfunctionaris
  • Een geschilleninstantie.

Als lid van SoloPartners kun je voldoen aan de eisen van de Wkkgz

Klachtenfunctionaris

Jouw cliënten moeten met hun klachten terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die helpt met advies, het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing. De achterliggende gedachte van de wet is om problemen te verhelpen zonder dat daar een tuchtcollege of geschillencommissie aan te pas hoeft te komen. Belangrijk om te weten: je hebt als zorgaanbieder zes weken de tijd om een klacht af te handelen.

Geschilleninstantie

Mocht het probleem dan niet worden opgelost, dan biedt de nieuwe wet de cliënt de mogelijkheid om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. Deze beoordeelt of de klacht gegrond is. De instantie doet binnen zes maanden een uitspraak. Die uitspraak is bindend. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van tot wel 25.000 euro.

Als zzp’er moet je vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Deze moet erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

WKCZ

De Wkkgz is een soort update van twee verouderde wetten. Namelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De WKCZ komt uit 1995 en sloot niet meer aan op de wensen en behoeften van cliënten. Veel patiënten vonden namelijk dat de afhandeling van klachten onder de vlag van de WKCZ te lang duurde. Ook gaven ze aan dat de klachtencommissies vaak partijdig waren.

Kritiek

De wet valt niet bij iedereen in goede aarde. Veel zorgaanbieders vrezen voor meer regeldruk door de invoering van de Wkkgz. En de boetes die uitgedeeld kunnen worden, leiden uiteindelijk misschien tot hogere kosten. Hoe dan? Als een huisarts vreest voor een mogelijke claim, zal hij onnodig de kleinste onzekerheid willen wegnemen om de patiënt tevreden te houden. Met onnodige onderzoeken en behandelingen als gevolg. Sommigen spreken zelfs van ‘Amerikaanse toestanden’, oftewel de juridisering van het arts-patiëntcontact.

We vertellen je graag hoe we je verder kunnen helpen

(Meer weten over de Wkkgz? Bezoek onze Kennisbank Wkkgz!)

 

Dit artikel delen