Wkkgz, wat is dat?

Laatste update 30 september 2022 om 08:55

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Maar wat houdt deze wet in voor zzp’ers werkzaam in de zorg? En wat als je niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen?

Doel van de wet

Gezamenlijk de zorg verbeteren doormiddel van openheid over klachten en/of ongewenste gebeurtenissen creëren is het doel. Gepaard met het leren van deze gebeurtenissen zodat iedereen ‘goede zorg’ ontvangen kan. Er geleerd wordt van fouten of juist nieuwe inzichten gedeeld worden met andere zorgverleners.

De 4 pijlers in de wet

Sterke positie voor de cliënt

De cliënt heeft door deze wetgeving recht op informatie, ook als er wat fout is gegaan. Een mogelijke ‘fout’ dient besproken te worden en in het dossier beschreven te worden. Indien de cliënt er om vraagt moet hij informatie verkrijgen over de kwaliteit van de zorg.

Klachten; een snelle en betere aanpak

Iedereen moet gratis bij een klachtenfunctionaris terecht kunnen indien hij of zij ontevreden is over de geleverde zorg. Het is aan de zorgverlener of instelling om dit geregeld te hebben voor de cliënt. Net als een aansluiting bij een geschilleninstantie.

De verplichting om incidenten veilig te melden voor zorgverleners

Als zzp’er in de zorg dien je een werkwijze in te richten waar je incidenten noteert. Dit punt is voornamelijk gericht op instellingen, waar instellingen ervoor dienen te zorgen dat medewerkers voorvallen met elkaar bespreken. Als zzp’er werkzaam binnen een instelling maak je hier op voorhand afspraken over. Belangrijk is dat je ‘eigen’ incidenten in je eigen beheer hebt en daar de lessen over beschrijft die jouw kwaliteit van zorg verbeteren.

Meldplicht zorgaanbieders uitgebreid

Alle vormen van geweld moeten door deze wet gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hier hoort ook het ernstig disfunctioneren van een zorgverlener bij. Allen gericht op openheid en het voorkomen van geweld in de zorg.

Welke zzp’ers in de zorg vallen onder de Wkkgz?

In basis dienen alle zzp’ers in de zorg te voldoen aan deze wetgeving. Echter is er een uitzonderingenlijst gemaakt door de overheid. Hoe dit precies zit lees je in het artikel Wkkgz voor wie?.

Mocht je vallen onder deze wetgeving en niet voldoen aan de eisen dan kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) je een maximale schadevergoeding van €25.000,- opleggen. Daarnaast heeft de IGJ een belangrijke rol in de veiligheid en kwaliteit bewaken ter bevordering van gezondheidszorg en jeugdhulp. Hoe zij dit doen en wat voor gevolgen dit voor jou als zzp’er kan hebben lees je op de pagina: Krijg je een boete als je niet voldoet aan de Wkkgz? terug.

Hoe kan ik voldoen aan de Wkkgz?

De Wkkgz heeft eisen opgesteld voor alle zorgaanbieders. De zorginstellingen hebben andere richtlijnen dan de zelfstandige zorgaanbieders maar beide met hetzelfde doel. Wij gaan in op de eisen vanuit deze wetgeving gericht op de zzp’er in de zorg. De vier onderdelen waarop deze wetgeving gebaseerd is sommen wij hieronder voor je op:

  • Werken volgens een kwaliteitssysteem
  • Hoe om te gaan met klachten
  • Het leren van incidenten
  • Overige wettelijke verplichtingen

Wil je meer weten over deze onderdelen, lees dan ons artikel: Wkkgz eisen overzichtelijk onder elkaar.

Klachtenregeling

Veel zelfstandige zorgaanbieders denken dat een klachtenregeling gelijk staat aan deze wetgeving maar je hebt vast al door, dat is niet zo. Een klachtenregeling is slechts één eis van de Wkkgz. De klachtenregeling valt onder punt 2 in de wetgeving: Hoe om te gaan met klachten. In het artikel Wat zijn de eisen omtrent een klachtenregeling in de zorg, geven we je hier meer informatie over.

Benieuwd naar hoe onze klachtenprocedure verloopt? Bekijk het artikel Welke stappen kan jouw cliënt ondernemen bij een klacht? om meer informatie te verkrijgen hoe wij de klachtenregeling hebben ingericht voor de cliënten van onze leden.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket