Krijg je een boete als je niet voldoet aan de Wkkgz?

Laatste update 5 oktober 2022 om 10:59

Ja, er kan een ‘boete’ opgelegd worden door de inspectie. Wij krijgen vaker de vraag; wat is de boete indien ik de regels van de Wkkgz niet naleef? Een precieze geld boete is niet bekend, en is in elke situatie anders. Wel kunnen wij je inlichten over de werkwijze van de inspectie. Wat kan de inspectie van je vragen en met welke middelen doen zij dit?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De IGJ is de partij die de veiligheid en kwaliteit bewaakt en bevordert van gezondheidszorg en jeugdhulp. Zij controleren zowel zorginstellingen als de zelfstandige zorgverleners. Met deze controle proberen zij de professionals te stimuleren om de zo best mogelijke zorg te leveren.
De inspectie onderzoekt onder andere of er voldoende afstemming met op de behoefte van de cliënt is geweest. Dit kunnen zij terug lezen in het cliëntdossier wat elke zorgverlener verplicht is bij te houden. Ook willen zij zien hoe de samenwerking met andere zorgaanbieders verloopt, de vergewisplicht komt hier aanbod. Zij gaan bij een inspectie alle eisen na die gesteld worden aan de zorgverlener welke beschreven staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze inspectie voeren zij uit namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Aanwijzing

De inspectie komt er bij een controle achter dat jij als zelfstandig zorgaanbieder en zorgverlener de eisen vanuit de Wkkgz niet naleeft. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan jou dan een aanwijzing geven. Je wordt door middel van deze aanwijzing verplicht om verbetermaatregelen te nemen. Welke je precies dient te nemen staan in deze aanwijzing beschreven.

Bevel

De inspectie kan in plaats van een aanwijzing ook direct een bevel opleggen. Dit wordt gedaan in een gevaarlijke situatie, de veiligheid of gezondheid van de cliënt of patiënt komt in het geding. Dan is de kans op gevaar zo groot dat er niet gewacht kan worden op het naleven van de aanwijzing.
Een zelfstandige zorgverlener kan middels een bevel gedwongen worden om zijn werk direct neer te leggen. Ook kan het inhouden dat bepaalde handelingen vanaf ‘nu’ niet meer uitgevoerd mogen worden bij de cliënt of patiënt. De duur van een bevel is maximaal 7 dagen en kan verlengd worden door de minister van VWS.

Dwingende middelen

Indien er geen gehoor wordt gegeven aan een bevel of aanwijzing kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Hiermee wordt alsnog het bevel afgedwongen. Hieronder leggen we uit wat er wordt verstaan onder een ‘last onder dwangsom’ en ‘een last onder bestuursdwang’.

Last onder dwangsom: Er wordt een dwangsom vastgesteld door de inspectie. Het kan zijn dat je per week dat je de aanwijzing of het bevel niet nakomt beboet wordt. Zodra de zorgverlener stopt met de ‘overtredingen’ zal de dwangsom stoppen.

Last onder bestuursdwang: De inspectie grijpt bij last onder bestuursdwang in deze situatie zelf in of huurt daar iemand voor in. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen op het bord van de overtreder. Stel een cliënt loopt gevaar door een zorgverlener en de zorgverlener zorgt niet voor verandering. Dan wordt er in dit geval gezorgd voor een veilige situatie voor de cliënt of patiënt.

Wil je meer weten over de eisen die aan jou als zzp’er in de zorg worden gesteld? Lees dan de artikelen in onze kennisbank.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket