Krijg je een boete als je niet voldoet aan de Wkkgz?

Laatste update 8 mei 2023 om 12:18

Ja, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan een ‘boete’ opleggen als je niet voldoet aan de Wkkgz. Wij krijgen regelmatig de vraag; wat is de boete als ik de regels van de Wkkgz niet naleef? Dat is afhankelijk van de situatie. In dit artikel lichten we je in over de werkwijze van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wat kan de inspectie van je vragen en met welke middelen doet zij dit?

IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

IGJ is de partij die de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp bewaakt en bevordert. Zij controleert zowel zorginstellingen als zelfstandige zorgverleners. Met deze controle stimuleert de IGJ professionals om de best mogelijke zorg te leveren.
De inspectie onderzoekt onder andere of er voldoende afstemming op de behoefte van de cliënt is geweest. Dit is terug te lezen in het cliëntdossier (wat elke zorgverlener verplicht moet bijhouden). Ook wil IGJ inzicht in hoe de samenwerking met andere zorgaanbieders verloopt (vergewisplicht).

Bij een inspectie loopt IGJ alle eisen na die worden gesteld aan de zorgverlener zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze inspectie voeren zij uit namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

1. Aanwijzing

De inspectie onderzoekt dus of jij als zelfstandig zorgaanbieder en zorgverlener de eisen vanuit de Wkkgz al dan niet naleeft. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan jou, bij onvoldoende naleving, een aanwijzing geven. Je wordt dan verplicht om de verbetermaatregelen te treffen die staan beschreven in de aanwijzing.

2. Bevel

Soms loopt de IGJ aan tegen een gevaarlijke situatie; de veiligheid of gezondheid van de cliënt of patiënt is dan in het geding. Het gevaar is dusdanig groot dat er niet kan worden gewacht op het naleven van de aanwijzing. De inspectie kan in dat geval, in plaats van een aanwijzing, ook direct een bevel opleggen. Een zelfstandige zorgverlener kan via een bevel worden gedwongen om zijn werk per direct neer te leggen. Ook kan het inhouden dat de zorgverlener bepaalde handelingen vanaf dat moment niet meer mag uitvoeren. De duur van een bevel is maximaal zeven dagen. De minister van VWS kan de duur van dit bevel verlengen.

3. Dwingende middelen

Geeft een zorgverlener geen gehoor aan een aanwijzing of een bevel? De inspectie kan dan een ‘last onder dwangsom’ of een ‘last onder bestuursdwang’ opleggen. Hiermee dwingt IGJ alsnog het bevel af.

Wat verstaan we een ‘last onder dwangsom’ en een ‘last onder bestuursdwang?

Last onder dwangsom:

In dit geval stelt de inspectie een dwangsom vast. Zo kan het zijn dat de zorgverlener, iedere week dat hij/zij de aanwijzing of het bevel niet nakomt, wordt beboet. Zodra de zorgverlener stopt met de ‘overtredingen’, stopt de dwangsom.

Last onder bestuursdwang:

De inspectie grijpt in deze situatie in of huurt daar iemand voor in. De kosten hiervan komen voor rekening van de overtreder. Stel, een cliënt loopt gevaar door een zorgverlener en de zorgverlener zorgt niet voor verandering. Dan wordt er gezorgd voor een veilige situatie voor deze cliënt.

Wil je meer weten over zaken waar jij als zzp’er in de zorg mee te maken krijgt? Neem een kijkje in onze kennisbank.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket