Dit is de korte samenvatting van de HKZ norm voor zzp’ers

Laatste update 21 september 2018 om 12:19

Eind juni is de nieuwe HKZ norm voor zzp’ers in de zorg gepubliceerd. De eisen verschillen duidelijk van reeds bestaande keurmerken. Het document met de eisen voor de HKZ norm bevat 17 pagina’s. In dit artikel vind je onze samenvatting van de eisen die worden gesteld aan de HKZ norm. 

Voor wie is HKZ bedoeld?

Het HKZ keurmerk is voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, niveau 3 t/m 7 binnen de langdurige zorg, de kraam- en de thuiszorg. Begeleiders binnen de Geestelijk Gehandicapen Zorg (GGZ), Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg kunnen ook het HKZ keurmerk behalen.

Welke inhoudelijke eisen stelt HKZ?

De norm die het HKZ keurmerk heeft opgesteld valt uiteen in 7 deelgebieden:

Jouw visie op zorg. De zorgverlener treedt naar buiten met een duidelijk aanbod van zorg- en dienstverlening en heeft dit dus omschreven. Je weet af te bakenen wanneer jij andere disciplines of expertise inschakelt. Daarmee laat je zien waar de grenzen van jouw werkzaamheden liggen. Je hebt een eigen visie op de zorg die geleverd wordt.

Doelstellingen voor de zorgverlening en de onderneming. De zorgverlener stelt meetbare doelen, om de visie op zorg te realiseren in de praktijk. Je weet onderscheid te maken tussen doelen voor de zorg- en dienstverlening enerzijds en voor de onderneming anderzijds. Je bent namelijk professional én ondernemer. Je kunt aantonen dat je, minimaal eens per jaar, cyclisch deze doelen verbetert.

Inventarisatie van risico’s en mogelijkheden. De zorgverlener treft maatregelen op onderdelen die risico’s met zich meebrengen. Op deze manier beheerst de zorgverlener deze risico’s. De mogelijkheden om zorg- en dienstverlening te verbeteren worden door jou geïnventariseerd. Kansen benut je. Onderdelen die risico’s met zich meebrengen en waar je dus iets over zou moeten kunnen zeggen:

 • Continuiteit van zorg
 • Client/patientveiligheid
 • Informatiebeveiliging
 • Privacy van opdrachtgevers en cliënten
 • Gebruik van medische appratuur (indien van toepassing)
 • Werkomgeving (indien van toepassing)
 • Registratie van klachten en incidenten
 • Eigen veiligheid
 • Benodigde verzekeringen
 • Opdrachtgeverschap aan derden

Professioneel handelen. De zorgverlener voldoet aan relevante wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsgroep, inclusief professionele standaarden. Vereiste kwalificaties en registraties zijn op orde. Je bent als zorgverlener op de hoogte van actuele (zorg)ontwikkelingen op relevante terreinen. Je hebt de beoordeling van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening zelf georganiseerd.

Afspraken met opdrachtgever en omgang klachten/incidenten. De zorgverlener maakt aantoonbaar welk zorg- en dienstverleningsaanbod er is. Wensen van opdrachtgevers worden vastgesteld via een (zorg)overeenkomst of overeenkomst van opdracht. Minimaal eens per jaar worden deze afspraken met de opdrachtgever geëvalueerd. Daarnaast houd jij als zorgverlener een cliëntdossier bij. Dit dossier moet minimaal beschikken over de volgende onderdelen:

 • Vastleggen diagnose of indicatiestelling
 • Afspraken met de cliënt
 • Bijstellen of wijzigen in afspraken
 • Incidenten m.b.t. eisen Wkkgz
 • Resultaten van de behandelingen
 • Bijstellingen, wijzigingen of incidenten worden afgestemd met cliënt

Aantoonbaar ondernemerschap. De zorgverlener maakt aantoonbaar dat de zorg gefactureerd is. Je maakt aantoonbaar dat er sprake is van (bedrijfs)continuïteit, ondernemersrisico, structurele bedrijfsvoering, omvang en zelfstandigheid. De zorgverlener is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van ondernemen in de zorg.

Leren en verbeteren. De zorgverlener verzamelt structureel signalen over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en ondernemerschap. Op vaststaande momenten worden ervaringen gemeten. Signalen en verbeterpunten worden geregistreerd en vertaald in verbeterpunten.

Onderscheidend?

De eisen van het nieuwe HKZ keurmerk gaan naar onze mening veel verder dan de eisen van bestaande keurmerken. Toch kregen we veel vragen van zzp’ers over de nut- en noodzaak van een nieuw keurmerk. Mocht je een mening hebben over dit nieuwe keurmerk en de eisen die worden gesteld, dan horen we dit graag.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket