Laatste update 28 maart 2022 om 09:50

Op grond van artikel 7:454 Burgerlijk Wetboek is een hulpverlener verplicht om een dossier in te richten met betrekking tot de behandeling van de patiënt. In het dossier dient de hulpverlener alle gegevens bij te houden die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Indien je als ‘solistisch werkende zorgverlener’/‘zzp-er’, in opdracht van meerdere zorgaanbieders werkt, is het aan te raden om in de schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgevers afspraken te maken over de dossiervorming. Het is mogelijk om een eigen cliëntendossier bij te houden of om aan te sluiten bij de dossiervorming van de opdrachtgevers. In het laatste geval is het van belang om je ervan te vergewissen dat deze dossiervorming voldoet aan een aantal eisen. Daarnaast is het aan te raden om hier afspraken over te maken in de schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgevers.

Een aantal belangrijke eisen waar de dossiervorming aan moet voldoen, luiden als volgt:

 • Leg – indien je Zvw- of Wlz-zorg verleent – het Burgerservicenummer van jouw cliënt vast in het cliëntendossier. Hiermee identificeert je jouw cliënt alvorens met behandeling(en)/zorgverlening te starten.
  Indien je geen Zvw- of Wlz-zorg verleent mag je het Burgerservicenummer van jouw cliënt niet gebruiken of vastleggen.
 • Houd daarnaast de volgende punten bij in het cliëntendossier, zodat altijd vastgelegd is welke behandeling/zorg op welk tijdstip je bij wie hebt verricht en wat de resultaten daarvan zijn:
 • Naam en – indien beschikbaar – AGB-code van de behandelaar;
 • Data en tijdstippen van de behandelingen/zorgverlening;
 • Relevante feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de cliënt;
 • De door jou gestelde diagnoses;
 • Voorkeuren en/of doelen van de cliënt;
 • De door jou voorgestelde behandelingen/zorgverlening;
 • Verdere afstemming met de cliënt over de mogelijke behandelopties;
 • De toestemming van de cliënt voor de samen gekozen behandeloptie;
 • De resultaten van de behandelingen/zorgverlening;
 • De ervaringen van de cliënt.
 • Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen hebben tot jouw cliëntendossiers.
 • Fysieke dossiers dienen achter slot en grendel te liggen.
 • Digitale dossiers dienen minimaal met een wachtwoord beveiligd te zijn. Beveilig de PC of server waar het digitale dossier op staan minimaal met een persoonlijk wachtwoord.

Benieuwd naar de inzagebevoegdheid van de IGJ met betrekking tot je dossier? Lees het artikel Wat voor inzagebevoegdheid heeft de IGJ?

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket