Nieuwe beroepscode voor professionals in sociaal werk

(ont)regel de zorg

Bericht update 25 maart 2022 om 09:36

Vanaf 1 januari 2022 is er één beroepscode voor alle professionals in het sociaal werk, dus ook voor zzp’ers. Deze code vervangt de verschillende beroepscodes die van kracht waren in het sociaal werk. We vertellen je erover in dit artikel.

De beroepscode

De beroepscode bevat normen en waarden die jou als professional richting geven in jouw dagelijkse werk. Je kunt het zien als een basis op grond waarvan je zorgvuldige en weloverwogen keuzes maakt. Een beroepscode wordt gemaakt door en voor professionals. BPSW licht de (nieuwe) beroepscode in dit filmpje toe.

De beroepscode in jouw dagelijkse werk

De beroepscode is richtinggevend. Er worden geen kant en klare oplossingen maar uitgangspunten aangereikt. Uitgangspunten die jij kunt gebruiken om jouw zorgvuldig handelen vorm te geven. In de praktijk kunnen belangen botsen. Bijvoorbeeld het belang van jouw cliënt dat botst met dat van zijn naasten. De uitgangspunten in de beroepscode helpen jou dan om doordacht te handelen. Het kan nodig en raadzaam zijn om beroepsgenoten mee te laten denken over het juist interpreteren van de situatie. Ook hierbij gebruik je de beroepscode.

Waarom een nieuwe beroepscode?

Tot 1 januari 2022 kende het sociaal werk meerdere beroepscodes. Zo was er een aparte code voor de maatschappelijk werker, de sociaal agogisch werker, de jeugd- en gezinsprofessional en voor de sociaal werker lid van beroepsvereniging BPSW. Dit leidde soms tot onduidelijkheid omdat professionals niet altijd wisten welke beroepscode van toepassing was. Bovendien waren er in multidisciplinaire werkomgevingen meerdere beroepscodes van kracht. Daarom is er vanaf 1 januari 2022 een gezamenlijk beroepscode voor alle professionals in het sociaal werk. In dit filmpje wordt de totstandkoming van de nieuwe beroepscode door BPSW toegelicht.

Beroepsethisch is de nieuwe code ten opzichte van eerdere codes overigens niet gewijzigd. De waarden en normen per beroep verschillen namelijk niet wezenlijk van elkaar.

Functies van de beroepscode

1. Transparantie
Een beroepscode laat zien op welke waarden en normen het sociaal werk is gebaseerd. Cliënten weten hierdoor wat zij mogen verwachten.

2. Leidraad voor de praktijk
In de praktijk biedt de beroepscode jou een leidraad die je ondersteunt bij complexe ethische vragen.

3. Toetssteen
De beroepscode wordt gebruikt om als professionals met elkaar in gesprek te gaan over de beroepswaarden en – normen aangaande het professioneel handelen in een specifieke situatie. De beroepscode is samen met vakinhoudelijke richtlijnen (bijvoorbeeld richtlijnen Jeugdhulp) en veldnormen de maatstaf voor het toetsen van deze waarden en –normen .

4. Steun in de rug
Jij als professional hebt met de beroepscode een gezaghebbend document in handen om het gesprek met bijvoorbeeld de cliënt aan te gaan.

5. Positioneren en profileren
Een beroepscode draagt bij aan het vertrouwen van de maatschappij in professionals in het sociaal werk. Met de code laat je als beroepsgroep zien dat je als deskundigen ethische uitgangspunten hanteert. Het verstrekt en verbindt de beroepsgroep.

Voor wie geldt de beroepscode?

De code geldt voor iedere professional in het sociaal werk*. Alle Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ Agogen, Jeugdzorgwerkers en Jeugd- en Gezinsprofessionals die geregistreerd staan bij het Registerplein of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) verbinden zich op grond van hun registratie formeel aan de beroepscode. Dit geldt ook voor leden van BPSW.

*BPSW is bezig met een nieuw beroepsprofiel voor de sociaal werker. Het nieuwe profiel komt vanaf juli 2022 beschikbaar. Hun toelichting vind je hier. Meld je indien van toepassing vooral aan voor de online tafelgesprekken. Jij weet tenslotte welke kerntaken als basis moeten dienen voor het nieuwe profiel.

Meer informatie

BPSW is eigenaar van de beroepscode. Op hun website vind je een link naar de code en de mogelijkheid om deze in papieren versie te bestellen. Daarnaast geven zij op hun website antwoord op de tien meest gestelde vragen.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket