Problemen ongecontracteerde zorg: hoe zit het met bemiddeling en de oude pilot?

DUBV

Bericht update 14 maart 2018 om 13:38

Ons artikel van afgelopen week over de problemen die zzp’ers ervaren met ongecontracteerde zorg, leverde veel aandacht en uiteraard ook vragen op. Hieronder de meest voorkomende vragen en de antwoorden die daarbij horen.

Wat is de huidige stand van zaken?

Solopartners is momenteel druk bezig met de verkenning van hoe we onze rol als branche organisatie het beste kunnen vervullen in dit dossier. We sluiten aan bij initiatieven die er reeds zijn en gaan daarnaast ook zelf positie kiezen in dit dossier. Meerdere collectieven aan zzp’ers gaan de confrontatie aan met zorgverzekeraars en dat kunnen we alleen maar toejuichen. We geloven namelijk in de kracht van de zzp’er zelf.

De vraag hierbij is wel hóé de strijd het beste gevoerd kan worden. Dienen zzp’ers hun eigen rechten af te dwingen en bijvoorbeeld te stellen dat hun marktpositie zwaar onder druk staat? Of zou het perspectief van de cliënt leidend moeten zijn en is de stellingname dat de rechten van burgers onder artikel 13 getart wordt?

Uiteraard is hier geen zwart of wit ja of nee antwoord mogelijk en om die reden spreken we meerdere partijen die ons kunnen vertegenwoordigen. Die verkenning geven we ook deze week verder vorm.

Wat als ik werk via een bemiddelaar?

Er zijn nogal wat partijen actief als bemiddelaar en met elkaar houden zij vele duizenden zzp’ers volop bezig. De vraag naar zzp’ers is enorm groot. ZZP’ers worden hierbij bijvoorbeeld gekoppeld aan zorgorganisaties om een dag-, avond- of nachtdienst invulling te geven, zij zijn werkzaam voor particuliere PGB houders, of werken volop voor een zorgorganisatie die soms alleen maar gebruik maakt van zzp’ers. Hoe moet je daarnaar kijken?

Solopartners maakt zich in dit dossier druk om ongecontracteerde zorg. Dat wil zeggen dat zzp’ers die zelf hun eigen cliënten werven en om die reden zijn aangewezen op financiering vanuit ongecontracteerde zorg, hun geld zouden moeten kunnen ontvangen en die zorg zouden moeten kunnen leveren.

Het gaat hier dus om zzp’ers die zélf hun eigen cliënten hebben en de eindverantwoording over de zorg dragen. Zij hebben zelf een zorgovereenkomst met de cliënt en zijn in alle opzichten zelf verantwoordelijk.

Mijn bemiddelaar levert mij cliënten aan

Als jij gebruik maakt van een bemiddelaar die jou cliënten aanlevert en jij zelf een directe (betaal)relatie hebt met de cliënt, dan zal je waarschijnlijk op ongecontracteerde zorg en PGB zorg aangewezen zijn.

De problemen rondom ongecontracteerde zorg en PGB zijn jou waarschijnlijk niet onbekend. En ook jouw bemiddelaar zal er last van hebben. Dit type bemiddelaar ziet, samen met zzp’ers, steeds minder mogelijkheden om zzp’ers aan opdrachten te helpen. Solopartners staat in contact met dit type bemiddelende partijen, om op te halen hoe de praktijk verloopt.

Daarnaast spreken we uiteraard veel zzp’ers die steeds minder in staat zijn om eigen cliënten te hebben, doordat zorgverzekeraars de ruimte steeds verder beperken. Voor deze situatie zetten we ons in.

Mijn ‘bemiddelaar’ heeft eigen cliënten die ongecontracteerde zorg / PGB zorg krijgen

Er zijn ook constructies waarbij zzp’ers bij cliënten opdrachten vervullen voor ongecontracteerde of PGB zorg, maar waarbij de zorgovereenkomst en de betaalrelatie via de ‘bemiddelende’ partij verloopt. In dit soort gevallen is de zzp’er niet eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg, maar is de organisatie dat. Het is dus geen bemiddelaar waar je voor werkt, maar een zorgorganisatie. Die heeft namelijk zelf zorgovereenkomsten met cliënten afgesloten. Als zzp’er ben je in zo’n geval onderaannemer en is de ‘bemiddelaar’ jouw opdrachtgever, die dus eigenlijk geen bemiddelaar is.

We maken mee dat een organisatie die denkt dat zij bemiddelaar is, toch een zorgorganisatie blijkt te zijn omdat zij zelf in de ogen van de cliënt de zorgorganisatie is. Dit type organisatie heeft last heeft van de opstelling van zorgverzekeraars en we betrekken hen dan ook bij onze activiteiten.

Mijn ‘bemiddelaar’ heeft een eigen contract met een zorgverzekeraar

Er zijn zzp’ers die hun opdrachtgever ‘bemiddelaar’ noemen als deze organisatie een eigen contract heeft met een zorgverzekeraar of zorgkantoor. In zo’n geval is de bemiddelaar echter geen bemiddelaar, maar een zorgorganisatie die werkt met zzp’ers. Je wordt hierbij niet ‘bemiddeld’ naar werk bij een andere organisatie, maar ingezet als onderaannemer door de opdrachtgever – de zorgorganisatie. Een wezenlijk verschil, omdat hierbij de eindverantwoordelijkheid voor de zorg niet bij de zzp’er ligt, maar bij de zorgorganisatie. De betalingen vanuit de zorgverzekeraar verlopen dan ook via de zorgorganisatie en als deze eigen contracten heeft met zorgorganisaties, kun jij dus opdrachten aan blijven aan nemen als dat bij je past. Deze situatie is een andere dan het dossier waar we het vorige week en deze week over hebben.

Mijn bemiddelaar zet mij in bij verschillende zorgorganisaties

Een aantal grote bemiddelende partijen, bemiddelt zzp’ers voor opdrachten bij gecontracteerde zorgorganisaties. Deze zorgorganisaties hebben zelf de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit van zorg én hebben een contract met zorgverzekeraars. Hierbij zie je dat deze zorgorganisaties over het algemeen geen last hebben van de problemen met ongecontracteerde zorg, omdat zij gecontracteerde zorg leveren. Bemiddelaars zijn hierbij dus goed in staat om opdrachten te koppelen aan zzp’ers. Zzp’ers zijn onderaannemers bij dit soort opdrachten en de vraag naar de inzet van deze flexibele inzet zal door dit dossier ongecontracteerde zorg niet zomaar afnemen.

Wat als ik werk onder de oude pilot?

Op dit moment zijn er nog enkele tientallen zzp’ers met een eigen contract bij één specifieke zorgverzekeraar. Deze contracten zijn een uitloper van de succesvolle pilot met zzp’ers die tussen 2011 en 2014 gehouden is. Helaas zijn de successen in deze pilot niet vertaald in landelijk beleid en hebben zzp’ers in de zorg geen mogelijkheid om een contract te krijgen. De enkelen met een contract, die onder de duizenden zzp’ers zonder contract werken, leveren gecontracteerde zorg voor die ene verzekeraar. Willen zij zorg leveren voor cliënten die een polis hebben bij een andere verzekeraar, dan lopen zij tegen dezelfde problemen aan als alle andere zzp’ers.

In het dossier ongecontracteerde zorg maken wij ons hard voor de zelfstandige positie van zzp’ers in de zorg. Steun je ons? Sluit je dan aan. Werkt u met zzp’ers en heeft u last van dit dossier? Neem dan contact op.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket