Wat zijn de taken van een klachtenfunctionaris?

Geplaatst op: 4 februari 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgaanbieder, en u komt er samen niet uit dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris ondersteunt u door advies te geven over het indienen van een klacht, het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing.

Maakt u uw klacht kenbaar bij de klachtenfunctionaris dan vertelt hij u binnen twee weken of er een oplossing is. Als die er niet is, dan wordt de klacht officieel in behandeling genomen. U wordt dan geïnformeerd over de datum van behandeling. De behandeling kan plaatsvinden middels een persoonlijk gesprek, of via een schriftelijke toelichting.

U ontvangt binnen 6 weken een schriftelijke mededeling. Uw zorgverlener stuurt die naar u, met daarin de redenen, beslissingen en de maatregelen naar aanleiding van de klacht. Als u zich hier niet in kunt vinden, dan kunt u in beroep bij de geschilleninstantie.

Dit artikel delen